Comunicate

Acasă Noutati Comunicate

CtEDO a pronunțat hotărârile Modârcă c. Moldovei și Mazepa c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Modârcă c. Moldovei (cererea nr. 14437/05) și Mazepa c. Moldovei (cererea nr. 1115/02). În cauza Modârcă c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 § 1, a art. 5 § 3 și a art. 5 § 4 al Convenției și a acordat reclamantului suma totală de EUR 8,800. În cauza Mazepa c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 3,000.

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului în Moldova

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, va întreprinde o vizită în Republica Moldova la 8 și 9 mai 2007 în cadrul unei misiuni de contact.

CtEDO a radiat de pe rol două cauze contra Moldovei

În temeiul acordurilor amiabile încheiate între reclamanți și Guvernul Republicii Moldova, la 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două decizii de radiere de pe rolul său a cauzelor NESTOR c. Moldovei și VOLGHIN c. Moldovei.

CtEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza ASITO c....

La 24 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa cu privire la satisfacția echitabilă în cauza ASITO c. Moldovei (cererea nr. 40663/98). După pronunțarea hotărârii ASITO c. Moldovei din 08.11.2005 Curtea a fost notificată despre încheierea unui acord amiabil între părți. Curtea a ajuns la concluzia că conform acordului amiabil reclamantului îi vor fi plătite compensații pentru prejudiciul material suportat, că Guvernul a adoptat legile la care s-a referit în acord și a decis radierea cererii de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (b) al Convenției.

În martie 2007 CtEDO a pronunțat decizii de radiere în șase...

În luna martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat șase decizii de radiere a cauzelor CEBAN c. Moldovei, GROSU ș.a. c. Moldovei, HRISTOV c. Moldovei, ROPOTAN c. Moldovei (4 decizii din 13.03.2007), CUMATRENCO ș.a. c. Moldovei și GURANDA c. Moldovei (2 decizii din 20.03.2007) de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (a) al Convenției.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Ovciarov c. Moldovei

La 12 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Ovciarov c. Moldovei (cererea nr. 31228/02). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății) și a acordat reclamantului cu titlu de daune materiale EUR 22,300, ce reprezenta prețul de piață al apartamentului acordat reclamantului, EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 800 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei

La 3 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei (cererea nr. 39745/02). Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție (protecția proprietății), deoarece o hotărâre judecătorească în favoarea reclamantului nu a fost executată timp de aproape 58 de luni și a acordat reclamantului EUR 1,943 (echivalentul a MDL 23,557 la ziua pronunțării hotărârii) cu titlu de prejudiciu material.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Istratii și alții...

La 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Istratii și alții c. Moldovei (cererile nr. 8721/05, 8705/05 și 8742/05). Curtea Europeană a constatat, în unanimitate, violarea art. 3, a art. 5 § 3 și a art. 5 § 4 al Convenției și a acordat reclamanților cu titlu de daune morale suma totală de EUR 15,000 și alte EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Castraveț c. Moldovei

La 13 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Castraveț c. Moldovei (cererea nr. 23393/05). Curtea a constatat violarea art. 5 § 3 și 5 § 4 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune morale și EUR 2,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Au fost aleși candidații la funcția de judecător la CtEDO din...

La 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidați care urmează a fi propuși Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcția de judecător pe unul dintre aceștia.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri contra Moldovei

La 27 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Moldovahidromaș c. Moldovei (cererea nr. 30475/03) și Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova și alții c. Moldovei (cererea nr. 952/03). În cauza Moldovahidromaș c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție. În cauza Biserica Adevărat Ortodoxă din Moldova și alții c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 9 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției.

CtEDO a subliniat că în caz de maltratare, polițiștii vinovați urmează...

La 20 Februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Zeynep Özcan v. Turkey (cererea nr. 45906/99). În această cauză, CtEDO a subliniat că oficialii responsabili de maltratarea persoanelor aflate în detenție urmează a fi demiși, cel puțin pentru o perioadă de timp. Curtea a mai subliniat că suspendarea executării pedepsei în privința acestor oficiali, inclusiv suspendarea interdicției de a exercita o anumită funcție, nu este conformă exigențelor articolului 3 al Convenției.

Consiliul Europei a anunțat concursul pentru angajarea unui jurist moldovean la...

Consiliul Europei a anunțat despre suplinirea unui post de jurist moldovean la Grefa Curții (aviz nr. e9/2007). Angajarea sa face pe o perioadă determinată. Cererile de participare, redactate în limba engleză sau franceză, pot fi depuse prin intermediul sistemului de aplicare on-line al Consiliului Europei până la 3 aprilie 2007.

Un nou judecător urmează a fi ales din partea Moldovei la...

La 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 161 cu privire la Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit acestei hotărâri, până la 9 martie 2007, Comisia va selecta trei candidați la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Moldovei și îi va prezenta Guvernului.

CtEDO a obligat Guvernul să plătească unei companii suma de peste...

La 13 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (cererea nr. 31535/03). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății) și a acordat reclamantului EUR 28,333 cu titlu de compensații materiale, EUR 2,000 cu titlu prejudiciu moral și EUR 985 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

O nouă hotărâre privind prezumția nevinovăției la CtEDO

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Garycki c. Poloniei (cererea nr. 14348/02). CtEDO a decis, în unanimitate, că a avut loc violarea art. 6 § 2 al Convenției (prezumția nevinovăției) deoarece o instanță de judecată care a examinat recursul reclamantului la decizia de autorizare a arestului, a declarat că acesta a comis infracțiunile de care era învinuit până la pronunțarea sentinței pe marginea fondului învinuirilor aduse lui.

CEDO a pronunțat hotărârea în cauza Avramenko c. Moldovei

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție deoarece o hotărâre judecătorească nu a fost executată timp de aproape 21 de luni.

CEDO a pronunțat hotărârea privind neînregistrarea statutului unei organizații neguvernamentale

La 1 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea sa în cauza Ramazanova și alții c. Azerbaïdjanului. Curtea a constatat că legislația Azerbaidjanului permitea autorităților să tergiverseze arbitrar procedura de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale prin prezentarea unor noi obiecții. Prin urmare, legislația națională care guvernează această chestiune nu reprezenta o „lege” în sensul Convenției.

CEDO a publicat raportul de activitate pe anul 2006

La 25 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pe anul 2006. Conform acestui raport, în 2006 împotriva Moldovei au fost depuse 621 de cereri, 36 cereri au fost declarate admisibile și 99 cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2006 Curtea Europeană a pronunțat 20 hotărâri contra Moldovei.

Marea Cameră va examina cauza Guja c. Moldovei

La 23 ianuarie 2007 Camera a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), a decis, în temeiul art. 30 al Convenției Europene, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curții. Unica cauză moldovenească examinată conform acestei proceduri până acum a fost cauza Ilașcu.

Moldova a fost condamnată din nou la CEDO pentru tortură

La 16 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Bujnița c. Moldovei si Pruneanu c. Moldovei. În cauza Bujnița c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 (1) al Convenției (dreptul la un proces echitabil), iar în cauza Pruneanu c. Moldovei - violarea art. 3 (interzicerea torturii) si a art. 13 al Conventiei (dreptul la un recurs efectiv).