La 25 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pe anul 2006.


Conform raportului, pe parcursul anului 2006 la CtEDO au fost depuse aproximativ 50 500 cereri, cu 11 % mai mult decât în anul 2005 (45 500 cereri). Dintre acestea, 21,5 % (circa 19 300 cereri) sunt îndreptate împotriva Rusiei, 12,1 % (circa 10 850 cereri) – împotriva României și 10 % (circa 9 000 cereri) – împotriva Turciei. La 1 ianuarie 2007 pe rolul Curții se aflau 89 900 cereri.


În 2006 Curtea Europeană a pronunțat 1 560 hotărâri, cu 40 % mai mult decât în 2005 (1 105 hotărâri).


De la instituire și până în prezent, la Curte au fost depuse 437 919 cereri. Între 1955 și 2006 au fost pronunțate 7 528 hotărâri.


În raport poate fi consultată următoarea informație despre cererile depuse împotriva Moldovei la CtEDO:

          Anul 2006          


 Perioada 1 noiembrie 1998 – 2006 

Cereri depuse la CtEDO

621


2798

Cereri comunicate Guvernului

99


276

Cereri declarate admisibile

36


92


Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol 


248


842

Hotărâri pronunțate

20


45


 


Raportul de activitate a CtEDO pe anul 2006 (eng)


Tabelul încălcărilor constatate în 2006 (eng)


Tabelul încălcărilor constatate în perioada 1999-2006 (eng)


Raportul de activitate a CtEDO pe anul 2006 (fr)


Tabelul încălcărilor constatate în 2006 (fr)


Tabelul încălcărilor constatate în perioada 1999-2006 (fr)