La 23 ianuarie 2007 Camera a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), a decis, în temeiul art. 30 al Convenției Europene, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curții.


În cauza Guja c. Moldovei reclamantul, Iacob Guja, care era angajat al Secției relații cu mijloacele de informare în masă din cadrul Procuraturii Generale, a transmis angajaților publicației periodice „Jurnal de Chișinău” două scrisori parvenite în adresa Procuraturii Generale. Una din scrisori venea din partea vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova, dl V. Mișin, iar cea de-a doua – din partea vice-ministrului Ministerului Afacerilor Interne, dl A. Ursachi. În scrisoarea dlui Mișin acesta își exprima dezacordul cu o urmărire penală inițiată împotriva unor angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, solicitând Procurorului General să intervină și să soluționeze acest caz „în strictă conformitate cu legea”. După aceasta urmărirea penală a fost încetată.


După publicarea celor două scrisori în ziarul „Jurnal de Chișinău”, reclamantul a fost eliberat din funcția pe care o deținea pe motiv că ar fi răspândit documente confidențiale fără a respecta procedura stabilită în cadrul Procuraturii Generale. Acțiunea de restabilire în funcție a reclamantului a fost respinsă de către instanțele judecătorești ca neîntemeiată.


La 30 martie 2004 dl Guja a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în care pretinde încălcarea dreptului său la libera exprimare (art. 10 al Convenției Europene), prin concedierea pentru răspândirea celor două documente. La 3 aprilie 2006 cererea a fost comunicată Guvernului Republicii Moldova și ambele părți au prezentat observații cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei.


O Cameră a Curții se poate desesiza în favoarea Marii Camere doar în cazurile când cauza examinată de Cameră ridică o problemă gravă privind interpretarea Convenției sau dacă soluționarea unei probleme poate conduce la o contradicție cu o hotărâre emisă anterior de Curte.


Camera recurge la această procedură extrem de rar, în anul 2006 această procedură fiind utilizată doar de 7 ori. Unica cauză moldovenească examinată conform acestei proceduri până acum a fost cauza Ilașcu. Cauza Guja reprezintă prima cerere examinată de Curtea Europeană în care se discută despre dreptul funcționarilor de a răspândi informații care demască acțiuni ilegale, cunoscute datorită exercitării funcțiilor de serviciu.