Procedurile de defăimare pentru un articol privind pretinsa finanțare offshore a campaniei electorale a partidului socialiștilor din 2016 în Moldova au încălcat Convenția

Hotărâri CEDO    
20
  În hotărârea Curții în cauza Asociația Reporterilor de Investigație și Securitate Editorială din Moldova și Sanduța c. Moldovei, cererea nr. 4358/19 s-a constatat, în unanimitate, violarea Articolului 10 din Convenție. Cauza a vizat procedurile de defăimare intentate împotriva reclamanților, RISE Moldova și Sanduța Iurie, pentru un articol privind pretinsa finanțare a Partidului Socialiștilor din Moldova de către o companie din offshore cu legături strânse rusești a alegerilor prezidențiale din 2016. În particular, o campanie din Bahamas a transferat 1,5 milioane Euro unei companii din Moldova, care era condusă de către un membru al Partidului Socialiștilor, care avea legături strânse cu Igor Dodon. Liderul Paridului socialiștilor , Igor Dodoan, a fost ales președintele Moldovei în aceste alegeri. Partidul Socialiștilor a inițiat proceduri judiciare de defăimare împotriva RISE Moldova și Sanduța Iurie, invocând că în cazul în care vreo autoritate publică ar fi depistat vreo ilegalitate în finanțarea Partidului Socialiștilor sau candidatului său, Dodon ar fi primit interdicție de a participa la alegerilor parlamentare. Reclamanții au invocat că ei doar au prezentat dovezi precum că 1,5 milioane Euro au fost transferate de la o companie offshore unei companii din Moldova și că banii au ajuns la diferiți membri și susținători ai Partidului Socialiștilor. Prin hotărârea din 21 decembrie 2017, judecătoria Chișinău a admis acțiunea Partidului Socialiștilor, considerând că articolul este defăimător, deoarece nici o autoritate publică nu a găsit că Partidul respectiv a primit fonduri din străinătate. Reclamanții fiind obligați să publice o dezmințire. După comunicarea de către Curtea Europeană cererii reclamanților Guvernului Moldovei, Agentul guvernamental a înaintat o cerere de revizuire la Curtea de Apel Chișinău. Instanța de apel a admis cererea de revizuire și a casat hotărârile judecătorești în privința reclamanților. În fața Curții reclamanții, invocând Articolul 10 din Convenție, libertatea de exprimare, s-au plâns că atragerea la răspundere pentru defăimarea Partidului socialiștilor din Moldova, a încălcat drepturile lor de a răspîndi informații. Curtea a notat că deși Curtea de Apel Chișinău a refuzat expres în decizia sa din 04 martie 2020 să recunoască violarea drepturilor reclamanților din Articolul 10 din Convenție, Curtea a acceptat argumentul Guvernului că procedurile de revizuire în ansamblul său și procedurile redeschise pe fond au constituit o recunoaștere în esență a violării Articolului 10 din Convenție. În lumina propriei jurisprudențe și notând că instanțele naționale, în procedurile inițiale nu au realizat exercițiul unei balansări corespunzătoare a drepturilor conflictuale, Curtea nu a văzut motiv pentru a se departaja de propria concluzie și a considerat că nu este necesar să reexamineze fondul cererii. În concluzie, Curtea a considerat că a avut loc violarea Articolului 10 din Convenție, urmare a constatării responsabilității reclamanților pentru defăimarea Partidului socialiștilor din Moldova. Curtea a acordat reclamanților suma de 2,300 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli. În fața Curții reclamanții au fost reprezentanți de V. Zama, avocat din Chișinău.

Hotărârea Petrenco și alții c. Moldovei

Hotărâri CEDO    
41
Petrenco și alții c. Moldovei (cererile nr. 6345/16, 52055/16, 52063/16, 52133/16, 52171/16, 52179/16, 52189/16) Reclamanții sunt șapte cetățeni moldoveni, și anume Grigore Petrenco, Alexandr Roșco, Mihail Amerberg, Oleg Buznea, Pavel Grigorciuc, Andrei Druzi și Vladimir Jurat. Ei s-au născut între 1974 și 1990 și locuiesc în Chișinău, Baden-Baden, Cahul și Mereni. În perioada de referință ei au fost membrii și simpatizanții unui Partid de opoziție: Casa noastă – Moldova. Cauza vizează organizarea de către reclamanți și participarea la o demonstrație la 06 septembrie 2015 în centrul Chișinăului, cerând demisia Procurorului General. Ei au fost arestați în cadrul demonstrației și eliberați în arest la domiciliu în februarie 2016. În aprilie 2016 arestul la domiciliu a fost schimbat în control judiciar. Procedurile penale împotriva lor pentru participarea în dezordini în masă sunt încă pendinte. Invocând Articolul 5 §§ 1, 3 și 4, dreptul la libertate și siguranță, reclamanții s-au plâns că privarea lor de libertate a fost arbitrară și ilegală, argumentând că nu existau dovezi în susținerea acuzației precum că demonstrația a fost violentă. Invocând Articolul 11, libertatea de întrunire şi de asociere, ei, de asemenea, s-au plâns că li s-a interzis participarea la întruniri publice la eliberarea acestora sub control judiciar în aprilie 2016. Examinând înregistrările video a demonstrației din 06 septembrie 2015 din dosar, Curtea a notat că acuzațiile privind comportamentul violent al reclamanților sunt în totalitate inconsistente imaginilor din aceste înregistrări; demonstrația în general și reclamanții erau pașnici. De asemenea, ea a notat că un judecător de la Curtea de Apel și-a exprimat opinia disidentă că demonstrația era pașnică; etc. Corespunzător Curtea a concluzionat că acuzația de participare în dezordini în masă împotriva reclamanților nu s-a bazat pe o bănuială rezonabilă și corespunzător nu putea fi considerată ca legală și lipsită de arbitrariu în sensul Articolului 5 § 1 din Convenție. Ea a considerat că nu este necesar să examineze separat capetele din cerere privind violarea Articolului 5 § 3 și 4 din Convenție. În continuare Curtea a constatat violarea Articolului 11 din Convenție, constatând nu a existat nici o bază legală pentru limitarea drepturilor reclamanților de a participa la întruniri. Curtea a acordat reclamanților în total suma de 63,750 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 4,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli. Reclamanții au fost reprezentați în fața Curții de către V. Vieru și N. Hriplivîi, avocați din Chișinău.

Masa rotundă “Provocările justiției selective in Republica Moldova: constatari, idei si solutii”

  Freedom House și Asociația “Juriștii pentru Drepturile Omului” Vă invită la Masa rotundă “Provocările justiției selective în Republica Moldova: constatări, idei și soluții”. Evenimentul este o continuare a monitorizării efectuate de Asociația “Juriștii pentru Drepturile Omului” și Raportului de monitorizare a selectivității justiției penale, publicat în 2019.  Autoarele raportului, jurista Cristina Țărnă și jurnalista Mariana Rață vor prezenta constatările în urma monitorizării și documentării cazurilor de rezonanță de justiție selectivă în Republica Moldova în perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021. Eșantionul monitorizării reprezintă 43 de dosare penale de rezonanță și peste 300 de ședințe de judecată, fiind unul dintre cele mai ample studii despre justiția selectivă din Republica Moldova. Ministrul Justiției al Republicii Moldova, Sergiu Litvinenco, Însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei SUA la Chișinău, Laura Hruby și Directorul regional pentru Europa și Eurasia al Freedom House vor susține alocuțiuni în timpul evenimentului. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și concluziile Contribuției la Raportul privind evaluarea periodică universală a Republicii Moldova, care evidențiază dinamica fenomenului justiției selective și conține recomandări de politici pentru reforma sectorului justiției în Republica Moldova. Evenimentul va convoca reprezentanți ai sectorului justiției, autorităților publice, societății civile și ai mass-media. Participanții vor avea opotunitatea de a discuta constatările și recomandările raportului. Agenda este atașată la această invitație. Masa rotundă va avea loc în format hibrid, cu prezență fizică limitată, pe data de 24 septembrie 2021, ora 10:00 la Digital Park (str. Mihai Viteazul 15, mun. Chișinău). Participarea online este posibilă prin intermediul platformei Zoom - ://..//. Transmisiunea live va fi disponibilă pe Privesc.eu, Rlive.md, Facebook Freedom House și Facebook Juriștii pentru Drepturile Omului. Acest eveniment este parte a proiectului “Mobilizarea societății civile în suportul integrității judiciare în Republica Moldova” implementat cu suportul Departamentului de Stat al SUA, Biroul de Justiție Penală și Aplicare a Legii. În conformitate cu reglementările naționale în domeniul sănătății publice, pentru a asigura nivelul maxim de siguranță al participanților, este necesar ca cei prezenți la eveniment să respecte cele mai recente decizii ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Toți participanții la eveniment vor fi obligați să poarte măști de protecție și să respecte distanța socială.

Hotărârea Petrenco și alții c. Moldovei

Petrenco și alții c. Moldovei (cererile nr. 6345/16, 52055/16, 52063/16, 52133/16, 52171/16, 52179/16, 52189/16) Reclamanții sunt șapte cetățeni moldoveni, și anume Grigore Petrenco, Alexandr Roșco, Mihail Amerberg, Oleg Buznea, Pavel Grigorciuc, Andrei Druzi și Vladimir Jurat. Ei s-au născut între 1974 și 1990 și locuiesc în Chișinău, Baden-Baden, Cahul și Mereni. În perioada de referință ei au fost membrii și simpatizanții unui Partid de opoziție: Casa noastă – Moldova. Cauza vizează organizarea de către reclamanți și participarea la o demonstrație la 06 septembrie 2015 în centrul Chișinăului, cerând demisia Procurorului General. Ei au fost arestați în cadrul demonstrației și eliberați în arest la domiciliu în februarie 2016. În aprilie 2016 arestul la domiciliu a fost schimbat în control judiciar. Procedurile penale împotriva lor pentru participarea în dezordini în masă sunt încă pendinte. Invocând Articolul 5 §§ 1, 3 și 4, dreptul la libertate și siguranță, reclamanții s-au plâns că privarea lor de libertate a fost arbitrară și ilegală, argumentând că nu existau dovezi în susținerea acuzației precum că demonstrația a fost violentă. Invocând Articolul 11, libertatea de întrunire şi de asociere, ei, de asemenea, s-au plâns că li s-a interzis participarea la întruniri publice la eliberarea acestora sub control judiciar în aprilie 2016. Examinând înregistrările video a demonstrației din 06 septembrie 2015 din dosar, Curtea a notat că acuzațiile privind comportamentul violent al reclamanților sunt în totalitate inconsistente imaginilor din aceste înregistrări; demonstrația în general și reclamanții erau pașnici. De asemenea, ea a notat că un judecător de la Curtea de Apel și-a exprimat opinia disidentă că demonstrația era pașnică; etc. Corespunzător Curtea a concluzionat că acuzația de participare în dezordini în masă împotriva reclamanților nu s-a bazat pe o bănuială rezonabilă și corespunzător nu putea fi considerată ca legală și lipsită de arbitrariu în sensul Articolului 5 § 1 din Convenție. Ea a considerat că nu este necesar să examineze separat capetele din cerere privind violarea Articolului 5 § 3 și 4 din Convenție. În continuare Curtea a constatat violarea Articolului 11 din Convenție, constatând nu a existat nici o bază legală pentru limitarea drepturilor reclamanților de a participa la întruniri. Curtea a acordat reclamanților în total suma de 63,750 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 4,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli. Reclamanții au fost reprezentați în fața Curții de către V. Vieru și N. Hriplivîi, avocați din Chișinău.

Procedurile de defăimare pentru un articol privind pretinsa finanțare offshore a...

  În hotărârea Curții în cauza Asociația Reporterilor de Investigație și Securitate Editorială din Moldova și Sanduța c. Moldovei, cererea nr. 4358/19 s-a constatat, în...

Masa rotundă “Provocările justiției selective in Republica Moldova: constatari, idei si...

  Freedom House și Asociația “Juriștii pentru Drepturile Omului” Vă invită la Masa rotundă “Provocările justiției selective în Republica Moldova: constatări, idei și soluții”. Evenimentul este...

Hotărârea Petrenco și alții c. Moldovei

Petrenco și alții c. Moldovei (cererile nr. 6345/16, 52055/16, 52063/16, 52133/16, 52171/16, 52179/16, 52189/16) Reclamanții sunt șapte cetățeni moldoveni, și anume Grigore Petrenco, Alexandr Roșco,...

Hotărârea A.O. Falun Dafa și alții c. Moldovei

  Reclamanții sunt A.O. Falun Dafa, A.O. Qigong Falun Gong Moldova, Tatiana Chiriac și Dumitru Roman. Asociațiile reclamante sunt organizații care practică Falun Gong, practică spirituală...

Hotărârea în cauza Fabrica de Zahăr din Ghindeşti S.A. c. Moldovei,...

  La 27 aprilie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c....

Convenția Europeană

Noua strategie de procesare a cazurilor – „Curtea care contează”

  Curtea de la Strasbourg a introdus o strategie de procesare a cazurilor mai targhetată și mai eficientă, care presupune identificarea cazurilor de “impact”...

Publicații

Rezultatele proiectului „Promovarea dreptului la informare pentru publicul din Moldova”: Autoritățile au devenit mai...

„Autoritățile au devenit mai responsabile și mai deschise, atunci când trebuie să ofere informații de interes public”. Aceasta este concluzia experților prezenți evenimentul...

IMPLICARE

null

null

null

null

null

Anonim.md

null

Curtea Europeană

0
Hotărâri CtEDO c. Moldovei
0
-2001
Prima hotărâre CtEDO c. Moldovei
0
Încălcări
0
Neîncălcări, Altele