Hotărârea în cauza Fabrica de Zahăr din Ghindeşti S.A. c. Moldovei, satisfacția echitabilă

Hotărâri CEDO    
180
  La 27 aprilie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c. Moldovei, cererea nr. 54813/08. În hotărârea principală, din data de 03 decembrie 2019, Curtea a constatat că urmare a anulării deciziei naționale, prin admiterea cererii de revizuire, a fost încălcat Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 Protocolul nr. 1. Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000,000 Euro cu titlu de prejudiciu material.

Întrarea în vigoare a Protocolului 15 la Convenție

Noutăți    
39
  Protocolul 15 la Convenție va întra în vigoare la data de 01 august 2021, fiind semnat și ratificat de toate statele membre. Acest Protocol introduce următoarele modificări:
  • Includerea în Convenţie a referinţei la principiul subsidiarităţii şi la doctrina marjei de apreciere;
  • Reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care plîngerea trebuie să fie depusă la Curte, acest amendament va întra în vigoare după 6 luni de la întrarea în vigoare a Protocolului 15;
  • Modificarea criteriului de admisibilitate privind „prejudiciul important” pentru a elimina cea de-a doua condiţie care împiedică respingerea unei cauze care nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă naţională;
  • Eliminarea dreptului părţilor de a se opune disesizării unei camere în favoarea Marii Camere;
  • Înlocuirea limitei de vârstă a judecătorilor prin exigenţa potrivit căreia vârsta candidaţilor la funcţia de judecător să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi va fi examinată de Adunarea Parlamentară.

Hotărârea în cauza Fabrica de Zahăr din Ghindeşti S.A. c. Moldovei, satisfacția echitabilă

  La 27 aprilie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c. Moldovei, cererea nr. 54813/08. În hotărârea principală, din data de 03 decembrie 2019, Curtea a constatat că urmare a anulării deciziei naționale, prin admiterea cererii de revizuire, a fost încălcat Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 Protocolul nr. 1. Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000,000 Euro cu titlu de prejudiciu material.

Întrarea în vigoare a Protocolului 15 la Convenție

  Protocolul 15 la Convenție va întra în vigoare la data de 01 august 2021, fiind semnat și ratificat de toate statele membre. Acest Protocol introduce următoarele modificări:
  • Includerea în Convenţie a referinţei la principiul subsidiarităţii şi la doctrina marjei de apreciere;
  • Reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care plîngerea trebuie să fie depusă la Curte, acest amendament va întra în vigoare după 6 luni de la întrarea în vigoare a Protocolului 15;
  • Modificarea criteriului de admisibilitate privind „prejudiciul important” pentru a elimina cea de-a doua condiţie care împiedică respingerea unei cauze care nu a fost examinată în mod corespunzător de o instanţă naţională;
  • Eliminarea dreptului părţilor de a se opune disesizării unei camere în favoarea Marii Camere;
  • Înlocuirea limitei de vârstă a judecătorilor prin exigenţa potrivit căreia vârsta candidaţilor la funcţia de judecător să fie mai mică de 65 de ani la data la care lista din trei candidaţi va fi examinată de Adunarea Parlamentară.

Hotărârea în cauza Fabrica de Zahăr din Ghindeşti S.A. c. Moldovei,...

  La 27 aprilie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c....

Hotărârea în cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei, satisfacția echitabilă

La 06 aprilie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei, cererea nr....

Noua strategie de procesare a cazurilor – „Curtea care contează”

  Curtea de la Strasbourg a introdus o strategie de procesare a cazurilor mai targhetată și mai eficientă, care presupune identificarea cazurilor de “impact” întemeiate...

Hotărârea în cauza Trocin c. Moldovei, cererea nr. 23847/19

  Articolul 3 (aspect material și procedural) – Tratament inuman și degradant – Omisiunea Guvernului de a aduce explicație plauzibilă pentru leziunile ocazionate în detenție...

Hotărârea Tomac c. Moldovei, cererea nr. 4936/12

  Reclamanții, Oleg Tomac și Rodica Tomac, sunt cetățeni moldoveni care s-au născut în 1966 și 1971 respectiv. Locuiesc în Drochia (Republica Moldova). Cazul se referă...

Convenția Europeană

Noua strategie de procesare a cazurilor – „Curtea care contează”

  Curtea de la Strasbourg a introdus o strategie de procesare a cazurilor mai targhetată și mai eficientă, care presupune identificarea cazurilor de “impact”...

Publicații

Metodologia de monitorizare a selectivităţii justiţiei penale 2020

  Metodologia de monitorizare a selectivității justiției penale Fișa de monitorizare a ședințelor de judecată Fişa cazului monitorizat Metodologia de monitorizare a selectivității justiției penale a fost...

IMPLICARE

null

null

null

null

null

Întrebări

null

Curtea Europeană

null

0
Hotărâri CtEDO c. Moldovei
0
-2001
Prima hotărâre CtEDO c. Moldovei
0
Încălcări
0
Neîncălcări, Altele