Raportul de activitate a Curții de la Strasbourg pentru anul 2024

Noutati    
217
25 ianuarie 2024 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2023. Conform raportului, la 31 decembrie 2023, 1.150 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, din numărul total de 68 450 de cereri, aceasta situându-se pe locul 10 din 46 de state (locul 12 în anul 2022). Dintre acestea, 835 cereri vizând Moldova pendinte în fața Camerei și Comitetului; 270 cereri au fost comunicate Guvernului; au fost pronunțate 24 hotărâri. După numărul de cereri alocate unui organ judiciar, 653 de cereri, raportat la populația țării, Moldova este pe locul 5, cu indicele 2,60 cereri la 10.000 locuitori. În privința Moldovei, pe parcursul anului 2023, Curtea a pronunțat 24 hotărâri, dintre care în 24 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2023 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova: Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (4 cauze); Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (5 cauze); Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (14 cauze); Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (6 cauze); Articolul 10 – Dreptul la libertatea de exprimare (1 cauză); Articolul 13 – Dreptul la un recurs efectiv (2 cauze) Articolul 14 – Interzicerea discriminării (1 cauză); Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (6 cauze).   Până la data de 31 decembrie 2023, Curtea a pronunțat 599 de hotărâri împotriva Moldovei, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de circa 20 milioane de Euro. De remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (244), protecția proprietății (183), tratamentul inuman și degradant (147), dreptul la libertate și siguranță (121), etc.

Hotărârea Stoianoglo c. Moldovei

Hotărâri CEDO    
578
  Violarea dreptului de acces la instanță – imposibilitatea Procurorului General de a contesta suspendarea sa determinată de către procedurile penale inițiate împotriva acestuia. În hotărârea Curții în cauza Stoianoglo c. Moldovei, cererea nr. 19371/22, s-a decis, în unanimitate, violarea Articolului 6 § 1 din Convenție, dreptul de acces la o instanță. Cauza vizează pretinsa imposibilitate a Procurorului General de a contesta suspendarea sa, care a fost determinată de procedurile penale inițiate împotriva acestuia. Curtea a notat că suspendarea acestuia putea fi în principiu justificată de către statutul reclamantului de Procuror General, care avea competențe extinse pentru a supraveghea investigațiile penale, și că aplicarea unei astfel de măsuri față de Procurorul General nu putea, în sine, să determine o problemă din perspectiva Convenției. Totuși, Curtea a atenționat asupra faptului că garanțiile procedurale se impuneau a fi implementate pentru a asigura că mecanismul de suspendare nu este folosit în mod arbitrar. În această privință, Curtea, de asemenea, a notat creșterea importanței atribuite echității procedurii în cazurile privind demiterea procurorilor, inclusive intervenția unei autorități independente în deciziile ce afectează numierea și demiterea procurorilor. Curtea a constatat că reclamantului nu i-a fost acordată nici o formă de protecție judiciară în legătură cu suspendarea acestuia, ceea l-a privat de posibilitatea de a realiza obligațiile sau și l-a deprivat de salariu pentru mai mult de 2 ani. Curtea a acordat reclamantului suma de 3,600 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli. În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de V. Munteanu, avocat din Chișinău.

Raportul de activitate a Curții de la Strasbourg pentru anul 2024

25 ianuarie 2024 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2023. Conform raportului, la 31 decembrie 2023, 1.150 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, din numărul total de 68 450 de cereri, aceasta situându-se pe locul 10 din 46 de state (locul 12 în anul 2022). Dintre acestea, 835 cereri vizând Moldova pendinte în fața Camerei și Comitetului; 270 cereri au fost comunicate Guvernului; au fost pronunțate 24 hotărâri. După numărul de cereri alocate unui organ judiciar, 653 de cereri, raportat la populația țării, Moldova este pe locul 5, cu indicele 2,60 cereri la 10.000 locuitori. În privința Moldovei, pe parcursul anului 2023, Curtea a pronunțat 24 hotărâri, dintre care în 24 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii Moldova. Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2023 relevă încălcarea următoarelor articole de către Republica Moldova: Articolul 3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (4 cauze); Articolul 5 – Dreptul la libertate și la siguranță (5 cauze); Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (14 cauze); Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (6 cauze); Articolul 10 – Dreptul la libertatea de exprimare (1 cauză); Articolul 13 – Dreptul la un recurs efectiv (2 cauze) Articolul 14 – Interzicerea discriminării (1 cauză); Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (6 cauze).   Până la data de 31 decembrie 2023, Curtea a pronunțat 599 de hotărâri împotriva Moldovei, pentru care au fost achitate prejudicii în sumă de circa 20 milioane de Euro. De remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (244), protecția proprietății (183), tratamentul inuman și degradant (147), dreptul la libertate și siguranță (121), etc.

Hotărârea Stoianoglo c. Moldovei

  Violarea dreptului de acces la instanță – imposibilitatea Procurorului General de a contesta suspendarea sa determinată de către procedurile penale inițiate împotriva acestuia. În hotărârea Curții în cauza Stoianoglo c. Moldovei, cererea nr. 19371/22, s-a decis, în unanimitate, violarea Articolului 6 § 1 din Convenție, dreptul de acces la o instanță. Cauza vizează pretinsa imposibilitate a Procurorului General de a contesta suspendarea sa, care a fost determinată de procedurile penale inițiate împotriva acestuia. Curtea a notat că suspendarea acestuia putea fi în principiu justificată de către statutul reclamantului de Procuror General, care avea competențe extinse pentru a supraveghea investigațiile penale, și că aplicarea unei astfel de măsuri față de Procurorul General nu putea, în sine, să determine o problemă din perspectiva Convenției. Totuși, Curtea a atenționat asupra faptului că garanțiile procedurale se impuneau a fi implementate pentru a asigura că mecanismul de suspendare nu este folosit în mod arbitrar. În această privință, Curtea, de asemenea, a notat creșterea importanței atribuite echității procedurii în cazurile privind demiterea procurorilor, inclusive intervenția unei autorități independente în deciziile ce afectează numierea și demiterea procurorilor. Curtea a constatat că reclamantului nu i-a fost acordată nici o formă de protecție judiciară în legătură cu suspendarea acestuia, ceea l-a privat de posibilitatea de a realiza obligațiile sau și l-a deprivat de salariu pentru mai mult de 2 ani. Curtea a acordat reclamantului suma de 3,600 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli. În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de V. Munteanu, avocat din Chișinău.

Hotărârea Stoianoglo c. Moldovei

  Violarea dreptului de acces la instanță – imposibilitatea Procurorului General de a contesta suspendarea sa determinată de către procedurile penale inițiate împotriva acestuia. În hotărârea...

Violări în două cauze contrastante privind drepturile de contact parentale și...

  În hotărârile în cauzele Luca c. Moldovei, cererea nr. 55351/17 și Bîzdîga c. Moldovei, cererea nr. 15646/18, Curtea a constatat, în unanimitate, că în...

Hotarârea în cauza Repesco și Repescu c. Moldovei

  Art. 6 § 1 • Proces echitabil • Curtea Supremă de Justiție nu a reușit să examineze într-o manieră riguroasă și completă acuzațiile credibile...

Hotărârea în cauza Manole c. Moldovei

Ingerință disproproționată în libertatea de exprimare a unui judecător penalizat pentru răspândirea prematură a motivelor opiniei sale disidente În hotărârea Curții din 18 iulie 2023...

Hotărârea în cauza Tristan c. Moldovei, cererea nr. 13451/15

  Violarea Articolului 7 din Convenție – Nici o pedeapsă fără lege: Condamnarea reclamantului, la nivel național, în temeiul dispozițiilor unei legi penale care a...

Convenția Europeană

Hotarârea în cauza Repesco și Repescu c. Moldovei

  Art. 6 § 1 • Proces echitabil • Curtea Supremă de Justiție nu a reușit să examineze într-o manieră riguroasă și completă acuzațiile...

Publicații

Rezultatele proiectului „Promovarea dreptului la informare pentru publicul din Moldova”: Autoritățile au devenit mai...

„Autoritățile au devenit mai responsabile și mai deschise, atunci când trebuie să ofere informații de interes public”. Aceasta este concluzia experților prezenți evenimentul...

IMPLICARE

null

null

null

null

null

Anonim.md

null

Curtea Europeană

0
Hotărâri CtEDO c. Moldovei
0
-2001
Prima hotărâre CtEDO c. Moldovei
0
Încălcări
0
Neîncălcări, Altele