Balan nr. 2 c. Moldovei, hotărârea din 29 noiembrie 2022

Hotărâri CEDO    
13
Hotărârea - Balan nr. 2 c. Moldovei, cererea nr. 49016/10, din 29 noiembrie 2022 Curtea de la Strasbourg a constatat în unanimitate: Violarea Articolului 6 § 1 (civil) • Dreptul la un process echitabil • Reducere substanțială a compensației încasate prin hotărâre judiciară definitivă urmare a explicării subsecvente de către Curtea Supremă de Justiție a modului de executare a hotărârii • Cererea privind explicarea hotărârii fiind un apel deghizat • Explicarea hotărârii fiind în afara interpretării sau corectării ordinare a erorilor judiciare și efectul fiind incompatibil cu principiul securității raporturilor juridice. Violarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 • Ingerință ilegală în respectul proprietății reclamantului • Explicarea arbitrară a alterat situația finală și a dus la pierderea parțială a hotărârii. Curtea a acordat reclamantului suma de 1,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral și suma de 400 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli. În fața Curții reclamantul a fost reprezentant de V. Zama, avocat din Chișinău.

Avorturi forțate și măsuri de control a nașterii întreprinse față de rezidenții unui azil neuropsihiatric

CEDO    
233
  Cauza G.M. și alții c. Moldovei, cererea nr. 44394/15, vizează avorturile forțate și măsuri de control a nașterii în privința a trei femei cu dizabilități intelectuale, rezidenții unui azil neuropsihiatric, urmare a violurilor repetate de unul din medicii șefi și investigarea plângerilor acestora. În hotărârea Curții de la Strasbourg din 22 noiembrie 2022 s-a constatat, în unanimitate, că a avut loc: - violarea Articolului 3, sub aspect material, interdicția unui tratament inuman sau degradant, în ceea ce privește protecție legală inadecvată a integrității psihice a femeilor cu dizabilități intelectuale, avorturi forțate a celor reclamanți, și contracepția impusă primului reclamant; și - violarea Articolului 3, sub aspect procedural, obligația de a realiza o investigație eficientă, în ceea ce privește cele trei reclamante. Curtea a constatat că autoritățile au eșuat să realizeze o investigație eficientă a plângerilor reclamantelor privind rele-tratamente, în pofida faptului re-deschiderii procedurilor de 4 ori, urmare a plângerilor acestora. Investigația nu a ținut cont de vulnerabilitatea lor ca femei cu dizabilitate intelectuală expusă abuzului sexual în context instituțional. Ea a constatat că legislația penală națională nu prevede protecție efectivă împotriva unor atare intervenții medical invazive realizate fără consimțământul valabil a pacientului. Curtea a acordat reclamanților 80,000 Euro cu titlu de prejudiciu și 5,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuili. În fața Curții reclamanții au fost reprezentați de V.Gasitoi, avocat din Chișinău.

Platforma online pentru Măsuri Interimare

  Curtea a lansat Site-ul ECHR Rule 39 Site pentru pct. 39 din Regulament, o platformă nouă care va permite reclamanților să depună cereri pentru măsuri interimare și pentru schimbul de corespondență cu Curtea. Video, in engleză - Rule 39.

Curtea de la Strasbourg a ales un nou Președinte

 

Curtea a ales pe Doamna Síofra O’Leary, judecător din partea Irlandei, în calitate de Președinte a Curții.

Activând în calitate de Vice-Președinte a Curții începând cu ianuarie 2022, Síofra O’Leary îl va succeda pe Robert Spano, a cărui mandat expiră pe 31 octombrie 2022.

Síofra O’Leary este prima doamnă Președintă din istoria Curții.

Balan nr. 2 c. Moldovei, hotărârea din 29 noiembrie 2022

Hotărârea - Balan nr. 2 c. Moldovei, cererea nr. 49016/10, din 29 noiembrie 2022 Curtea de la Strasbourg a constatat în unanimitate: Violarea Articolului 6 §...

Avorturi forțate și măsuri de control a nașterii întreprinse față de...

  Cauza G.M. și alții c. Moldovei, cererea nr. 44394/15, vizează avorturile forțate și măsuri de control a nașterii în privința a trei femei cu...

Preluarea ostilă a companiei moldovenești cu suportul instanțelor judecătorești

  În hotărârea în cauza Theo National Construct S.R.L. c Moldovei, cererea nr. 72783/11, Curtea a constatat, în unanimitate, că a avut loc violarea Articolului...

Hotărârea în cauza Gilanov c. Moldovei, cererea nr. 44719/10

  Cauza vizează detenția reclamantului în străinătate în baza unui mandat de arest expirat emis de o instanță de judecată din Republica Moldova și, de...

Hotărârea în cauza Lilian Erhan c. Moldovei (cererea nr. 21947/16)

  În cauza Lilian Erhan c. Moldovei (cererea nr. 21947/16), reclamantul, Lilian Erhan, este cetățean al Republicii Moldova, născut în 1974 și care locuiește în...

Convenția Europeană

Avorturi forțate și măsuri de control a nașterii întreprinse față de rezidenții unui azil...

  Cauza G.M. și alții c. Moldovei, cererea nr. 44394/15, vizează avorturile forțate și măsuri de control a nașterii în privința a trei femei...

Publicații

Rezultatele proiectului „Promovarea dreptului la informare pentru publicul din Moldova”: Autoritățile au devenit mai...

„Autoritățile au devenit mai responsabile și mai deschise, atunci când trebuie să ofere informații de interes public”. Aceasta este concluzia experților prezenți evenimentul...

IMPLICARE

null

null

null

null

null

Anonim.md

null

Curtea Europeană

0
Hotărâri CtEDO c. Moldovei
0
-2001
Prima hotărâre CtEDO c. Moldovei
0
Încălcări
0
Neîncălcări, Altele