Întrarea în vigoare a Protocolului 15 la Convenție

Noutăți    
32
Protocolul nr. 15, prin care s-a amendat Convenția, prin introducerea, printre altele, a referinței la principiul subsidiarității și doctrina marjei de apreciere, a întrat în vigoare la data de 01 august 2021. De asemenea, a fost redus termenul limită pentru adresare la Curte de la 6 luni la 4 luni, de la data deciziei finale naționale, însă aceste prevederi vor întra vigoare doar la data de 01 februarie 2022, urmare a unei perioade de tranziție. Acest Protocol a fost semnat și ratificat de către 47 state membre a Consiliului Europei.

Hotărârea A.O. Falun Dafa și alții c. Moldovei

Hotărâri CEDO    
50
  Reclamanții sunt A.O. Falun Dafa, A.O. Qigong Falun Gong Moldova, Tatiana Chiriac și Dumitru Roman. Asociațiile reclamante sunt organizații care practică Falun Gong, practică spirituală interzisă în China, scopul declarat fiind de a atinge spiritualitatea prin rectitudine morală, exerciții și meditație. Simbolul internațional a organizațiilor și simbolul înregistrat de Ministerul Justiției este Falun, sub formă de o svastică mare și 4 svastici mici, etc. La data diferite, o a treia organizație a inițiat procedure judiciare împotriva Ministerului Justiției și organizațiile reclamante, cerând interziceerea simbolurilor acestora și lichidarea acestora pe motiv că svastica propagă ură și tulburări sociale. Reclamanții s-au opus și au inovcat că simbolul să nu este o svastică nazistă și că sunt înregistrați în 80 de state din lume. Prin deciziile din 11 februarie 2015 și 07 decembrie 2016, instanța supremă a admis acțiunile împotriva Ministerului și organizațiilor reclamante, a interis simbolul acestora și a decis lichidarea lor. Ca rezultat, simbolul organizațiilor reclamante a fost inclus în registrul materialelor de natură extremisă. După communicarea cererii Guvernului, au fost depuse cereri de revizuire, privind anularea hotărârilor judecătorești anterioare. Prin deciziile din 02 octombrie și 27 noiembrie 2019 instanța supremă a admis cererile de revizuire, a anulat hotărârile anterioare și a dispus rejudecarea cauzelor, de asemenea s-a constatat violarea Articolului 9 și 11 din Convenție. După finalizarea procedurilor, organizațiile reclamante au cerut Ministerului excluderea simbolului din registrul materialelor de natură extremistă, însă autoritatea a refuzat, astfel hotărârile judecătorești au rămas neexecutate. În fața Curții, asociațiile reclamante s-au plâns că intezicerea simbolului său și lichidarea acestora a constituit încălcarea Articolului 9 din Convenție, libertatea gândirii, conștiinței și religiei și Articolului 11 din Convenție, libertatea asocierii. Guvernul a fost de accord că reclamanților le-a fost încălcate drepturile prevăzute de Articolele 9 și 11 din Convenție; astfel Curtea nu a văzut motive să se departajeze de la concluzia instanței supreme naționale și nu a considerat necesar să reexamineze fondul cererii. Curtea a acordat reclamanților suma de 4,500 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli. În fața Curții reclamanții au fost reprezentați de V. Gribincea, avocat din Chișinău.

Masa rotundă “Provocările justiției selective in Republica Moldova: constatari, idei si solutii”

  Freedom House și Asociația “Juriștii pentru Drepturile Omului” Vă invită la Masa rotundă “Provocările justiției selective în Republica Moldova: constatări, idei și soluții”. Evenimentul este o continuare a monitorizării efectuate de Asociația “Juriștii pentru Drepturile Omului” și Raportului de monitorizare a selectivității justiției penale, publicat în 2019.  Autoarele raportului, jurista Cristina Țărnă și jurnalista Mariana Rață vor prezenta constatările în urma monitorizării și documentării cazurilor de rezonanță de justiție selectivă în Republica Moldova în perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021. Eșantionul monitorizării reprezintă 43 de dosare penale de rezonanță și peste 300 de ședințe de judecată, fiind unul dintre cele mai ample studii despre justiția selectivă din Republica Moldova. Ministrul Justiției al Republicii Moldova, Sergiu Litvinenco, Însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei SUA la Chișinău, Laura Hruby și Directorul regional pentru Europa și Eurasia al Freedom House vor susține alocuțiuni în timpul evenimentului. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și concluziile Contribuției la Raportul privind evaluarea periodică universală a Republicii Moldova, care evidențiază dinamica fenomenului justiției selective și conține recomandări de politici pentru reforma sectorului justiției în Republica Moldova. Evenimentul va convoca reprezentanți ai sectorului justiției, autorităților publice, societății civile și ai mass-media. Participanții vor avea opotunitatea de a discuta constatările și recomandările raportului. Agenda este atașată la această invitație. Masa rotundă va avea loc în format hibrid, cu prezență fizică limitată, pe data de 24 septembrie 2021, ora 10:00 la Digital Park (str. Mihai Viteazul 15, mun. Chișinău). Participarea online este posibilă prin intermediul platformei Zoom – ://..//. Transmisiunea live va fi disponibilă pe Privesc.eu, Rlive.md, Facebook Freedom House și Facebook Juriștii pentru Drepturile Omului. Acest eveniment este parte a proiectului “Mobilizarea societății civile în suportul integrității judiciare în Republica Moldova” implementat cu suportul Departamentului de Stat al SUA, Biroul de Justiție Penală și Aplicare a Legii. În conformitate cu reglementările naționale în domeniul sănătății publice, pentru a asigura nivelul maxim de siguranță al participanților, este necesar ca cei prezenți la eveniment să respecte cele mai recente decizii ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Toți participanții la eveniment vor fi obligați să poarte măști de protecție și să respecte distanța socială.

Întrarea în vigoare a Protocolului 15 la Convenție

Protocolul nr. 15, prin care s-a amendat Convenția, prin introducerea, printre altele, a referinței la principiul subsidiarității și doctrina marjei de apreciere, a întrat în vigoare la data de 01 august 2021. De asemenea, a fost redus termenul limită pentru adresare la Curte de la 6 luni la 4 luni, de la data deciziei finale naționale, însă aceste prevederi vor întra vigoare doar la data de 01 februarie 2022, urmare a unei perioade de tranziție. Acest Protocol a fost semnat și ratificat de către 47 state membre a Consiliului Europei.

Masa rotundă “Provocările justiției selective in Republica Moldova: constatari, idei si...

  Freedom House și Asociația “Juriștii pentru Drepturile Omului” Vă invită la Masa rotundă “Provocările justiției selective în Republica Moldova: constatări, idei și soluții”. Evenimentul este o...

Hotărârea A.O. Falun Dafa și alții c. Moldovei

  Reclamanții sunt A.O. Falun Dafa, A.O. Qigong Falun Gong Moldova, Tatiana Chiriac și Dumitru Roman. Asociațiile reclamante sunt organizații care practică Falun Gong, practică spirituală...

Hotărârea în cauza Fabrica de Zahăr din Ghindeşti S.A. c. Moldovei,...

  La 27 aprilie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c....

Hotărârea în cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei, satisfacția echitabilă

La 06 aprilie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei, cererea nr....

Noua strategie de procesare a cazurilor – „Curtea care contează”

  Curtea de la Strasbourg a introdus o strategie de procesare a cazurilor mai targhetată și mai eficientă, care presupune identificarea cazurilor de “impact” întemeiate...

Convenția Europeană

Noua strategie de procesare a cazurilor – „Curtea care contează”

  Curtea de la Strasbourg a introdus o strategie de procesare a cazurilor mai targhetată și mai eficientă, care presupune identificarea cazurilor de “impact”...

Publicații

Metodologia de monitorizare a selectivităţii justiţiei penale 2020

  Metodologia de monitorizare a selectivității justiției penale Fișa de monitorizare a ședințelor de judecată Fişa cazului monitorizat Metodologia de monitorizare a selectivității justiției penale a fost...

IMPLICARE

null

null

null

null

null

Întrebări

null

Curtea Europeană

null

0
Hotărâri CtEDO c. Moldovei
0
-2001
Prima hotărâre CtEDO c. Moldovei
0
Încălcări
0
Neîncălcări, Altele