HRB air view

 

Curtea de la Strasbourg a introdus o strategie de procesare a cazurilor mai targhetată și mai eficientă, care presupune identificarea cazurilor de “impact” întemeiate ce adresează chestiuni cheie de relevanță pentru statele vizate sau pentru sistemul Convenției în general și care determină procesarea mai rapidă.

Noua strategie are două principii și obiective interdependente.

În primul rând, strategia țintește să asigure ca cazurile de prioritate, din categoria I-III, și noile cazuri de “impact”, din categoria IV-High, sunt identificate, procesate și examinate de Curte încă mai rapid. Aceasta va fi asigurat prin o alocare mai sporită a resurselor Curții și un monitoring intern strict.

În al doilea rând, strategia va asigura un rezultat balansat și productiv prin sporirea standardizării și raționalizării procesării a cazurilor “fără impact”, din categoria IV, prin exploatarea metodelor de lucru existente și instrumentelor IT. Corespunzător, și în măsura posibilității, aceste cauze vor fi considerate de Curte cât mai eficient posibil în Comitete de trei judecători, continuându-se aplicarea eficientă a politicii mai largi a “WECL” și dezvoltarea în continuare a procedurii „WECL Fast-Track”. Curtea se va strădui să adopte hotărâri “draft” mai sumare și mai focusate în aceste cauze. Curtea va continua filtrarea eficientă a cazurilor din categoria V-VII.

Scopul noii strategii este de a asigura ca succesul Curții să fie măsurat nu doar în termeni cantitativi, și anume numărul de cazuri vădit inadmisibile procesate într-o anumită perioadă de timp, dar mai important prin preluarea spre examinare a cazurilor care adresează chestiuni juridice esențiale de relevanță pentru statul vizat și pentru sistemul Convenției în general. Pe această cale strategia va contribui într-o măsură semnificativă la asigurarea că Curtea rămâne o “Curte care contează” (“A Court that matters/Une Cour qui compte”).