Comunicate

Acasă Noutati Comunicate

Comunicarea cererii A.O. Centrul de Informare GenderDoc-M c. Moldovei

  La data de 15 ianuarie 2021 Curtea de la Strasbourg a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea nr. 17766/16, Asociația Publică Centrul de Informare Genderdoc-M...

Comunicarea cererii Eugen DOGA c. Moldovei, cererea nr. 55922/13.

  Curtea de la Strasbourg a comunicat cererea Eugen DOGA c. Moldovei, cererea nr. 55922/13. Cererea reclamantului se referă la pretinsă utilizare ilegală a operelor muzicale...

CtEDO: Noi cereri c. Moldovei comunicate Guvernului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova patru cererei noi

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în martie 2010

În luna martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Voltman c. Moldovei (cererea nr. 31052/04), Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Străisteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08), Graur c. Moldovei (cererea nr. 13119/08), Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul” și Uniunea Societăților Tehnico-Științifice c. Moldovei (cererea nr. 11955/07), Matcenco c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 10094/10) și Mozer c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 11138/10).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2010

În martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Lazo c. Moldovei (cererea nr.45602/07), Moscalev c. Moldovei (cererea nr. 844/06), Timpul de Dimineață c. Moldovei (cererea nr. 16674/06), Stepuleac c. Moldovei (cererile nr. 20269/09 și 24065/09) și Stati și Marinescu c. Moldovei (cererea nr. 19828/09).

Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat în vigoare

La 1 iunie 2010, Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat în vigoare după ce a fost ratificat de către toate statele membre ale Consiliului Europei. Acesta a fost elaborat pentru a garanta eficiența sistemului european de protecție a drepturilor omului garantat prin Convenție. Protocolul nr. 14 prevede o serie de modificări în vederea perfecționării mecanismului de examinare a cauzelor de către Curte și simplificării procedurii de examinare, precum și sporirii independenței judecătorilor Curții.

CtEDO a pronunțat hotărârile Anușca c. Moldovei și Vetrenko c. Moldovei

La 18 mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice hotărârile sale în cauzele Anușca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) și Vetrenko c. Moldovei (cererea nr. 36552/02). În cauza Anușca c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 2 CEDO în urma anchetei neefective a decesului unui soldat și a acordat EUR 8,000 cu titlu de daune morale. În cauza Vetrenko c. Moldovei, cu 4 voturi la 3, a fost constatată violarea art. 6 § 1 CEDO, deoarece instanțele naționale au motivat insuficient hotărârile lor prin care au condamnat reclamantul pentru comiterea unui omor. Curtea a acordat reclamantului EUR 5,000 cu titlu de daune morale și EUR 650 cu titlu de costuri și cheltuieli.

A fost făcut public raportul pentru 2009 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 14 aprilie 2010, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al treilea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Potrivit raportului, Comitetul de Miniștri a primit spre examinare 1,515 de hotărâri noi în 2009 în comparație cu 2008 (+9%), ceea ce a mărit numărul total al hotărârilor la 7,887. Moldova este lider la capitolul sumelor acordate prin hotărârile CtEDO cu titlu de satisfacție echitabilă, fiind obligată în anul 2009 la plata a EUR 14 mln 219 mii.

CtEDO s-a pronunțat în cauza Ciubotaru c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea sa în cauza Ciubotaru c. Moldovei (cererea nr. 27138/04). Curtea a constatat că refuzul de a schimba apartenența etnică în actele de identitate ale reclamantului consituie o încălcare a dreptului la viața privată.

Marea Cameră a CtEDO a pronunțat hotărârea Tănase c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Tănase c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a constatat că prevederile care interzic deputaților aleși, care dețin cetățenie multiplă, să fie membri ai Parlamentului, sunt disproporționate și a considerat, în unanimitate, că a existat violarea art. 3 Protocolul nr. 1 la CEDO.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în februarie 2010

În luna februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Bisir și Alții c. Moldovei (cererea nr. 42973/05), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Grosu c. Moldovei (cererea nr. 36170/05), Morozan c. Moldovei (cererea nr. 6503/04), Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05) și Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

CtEDO a adoptat hotărârile Brega c. Moldovei și Racu c. Moldovei

La 20 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârile Brega c. Moldovei (cererea nr. 52100/08) și Racu c. Moldovei (cererea nr. 13136/07). În cauza Brega c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3, art. 5 § 1 (c) și a art. 11 CEDO și a acordat compensație în sumă de EUR 8,000. În cauza Racu c. Moldovei, Curtea a radiat cererea în urma declarației Guvernului care s-a obligat să achite reclamantului EUR 1,800 în urma executării întârziate a hotărârii judecătorești.

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în februarie 2010

În februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Chiforiuc c. Moldovei (cererea nr.41744/02), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 28534/03), Coșleț c. Moldovei (cererea nr. 42365/07) și Sandu c. Moldovei (cererea nr. 29729/07).

CtEDO a dat câștig de cauză deținuților moldoveni într-o cauză c....

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea sa în cauza Stegărescu și Bahrin c. Portugaliei (cererea nr. 46194/06). Curtea a conchis că imposibilitatea deținuților de a contesta plasarea sa în celula cu regim de securitate înaltă este contrară Convenției.

CtEDO a adoptat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Lungu c....

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Lungu c. Moldovei (cererea nr. 17911/08). Curtea a radiat cererea reclamanților de pe rol în temeiul acordului amiabil încheiat între părți.

CtEDO a pronunțat hotărârea Petrenco c. Moldovei

La 30 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Petrenco c. Moldovei (cererea nr. 20928/05). Curtea a constatat, în unanimitate, că nu a avut loc violarea art. 6 § 1 CEDO; iar, cu 6 voturi la 1, a constatat violarea art. 8 CEDO. Instanța a acordat reclamantului EUR 1,200 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 300 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Moldova a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la viață în cauza...

La 23 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Iorga c. Moldovei (cererea nr. 12219/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 2 CEDO sub aspect procedural privind ineficiența anchetei efectuate de autorități privind cauza morții fiului reclamantei și a acordat reclamantei EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu moral.

CtEDO a adoptat decizia de inadmisibilitate a cererilor Demopoulos și a...

La 5 martie 2010, CtEDO a declarat inadmisibile cererile Demopoulos și alte 7 cereri c. Turciei (cererile nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04 ș 21819/04). Reclamanții sunt 17 ciprioți de origine ciprioto-greacă care pretind că au fost împiedicați să folosească proprietățile lor și/sau să aibă acces la casele lor din Ciprul de nord, care era sub controlul „Republicii Turce a Ciprului de Nord”. Proprietatea lor includea diferite loturi de pământ, unele dintre acestea erau cultivate, iar pe altele erau construite case sau clădiri.

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în ianuarie 2010

În ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat deciziile X c. Moldovei (cererea nr. 37507/02), Musaji și Madan c. Moldovei (cererea nr. 2856/05), Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 7467/06), Filimonova c. Moldovei (cererea nr. 21136/03) și Șumila și Alți 6 c. Moldovei (cererile nr. 41369/05, 41556/05, 42308/05, 33566/06, 33567/06, 33568/06, 33570/06).

CtEDO a emis cel de-al doilea aviz consultativ

La 22 ianuarie 2010, CtEDO a adoptat cel de-al doilea aviz consultativ al său și a conchis, în unanimitate, că lista candidaților pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea unui anumit stat, care deja a fost depusă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, nu poate fi retrasă și înlocuită cu o nouă listă după expirarea termenului-limită indicat de către Adunarea Parlamentară pentru depunerea listei.

Reforma CtEDO decisă la conferința de la Interlaken

La 18 și 19 februarie 2010, în cadrul președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Elveția a organizat o Conferință Ministerială la Interlaken cu scopul de a stimula reformarea Curții Europene a Drepturilor Omului. Lucrările Conferinței s-au finalizat prin adoptarea unei declarații a reprezentanților celor 47 de state membre la CoE. Declarația conține un plan de acțiuni care prevede o listă de măsuri pe termen scurt și mediu, precum și o agendă de implementare a acestora.