Acasă Despre noi Prezentare

Prezentare

Asociaţia obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului” este o organizaţie non-guvernamentală. Ea a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 14 februarie 2001.

Organizaţia a fost fondată cu scopul promovării standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova. Activitatea organizaţiei este orientată cu precădere spre implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în Republica Moldova.

Pentru realizarea scopurilor sale, Asociaţia „Juriştii pentru Drepturile Omului”:

  • acordă consultaţii cu privire la sistemul european de protecţie a drepturilor omului;
  • reprezintă persoanele în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
  • reprezintă persoanele în instanţele judecătoreşti naţionale în cauzele pe rolul Curţii Europene sau în alte cauze care vizează încălcări serioase ale drepturilor omului;
  • desfăşoară activităţi de instruire în domeniul Convenţiei Europene;
  • efectuează expertiza juridică a actelor normative care vizează drepturile omului.

Activităţile Asociaţiei „Juriştii pentru Drepturile Omului” sunt susţinute de Consiliul Europei şi Comisia Europeană, Open Society Initiative, Civil Rights Defenders, National Endowment for Democracy, Fundația Soros Moldova, Fundația Est-Europeană, Guvernul Suediei, Freedom House. Această pagină web apare cu sprijinul financiar acordat de Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei.

Echipa Asociaţiei „Juriştii pentru Drepturile Omului” este compusă din 8 persoane, dintre care 3 sunt jurişti. Membrii Asociaţiei: Victor CONSTANTINOV, Vitalie IORDACHI şi Vitalie ZAMA.