Acasă Termeni și condiții

Termeni și condiții

Condiţii generale

Aceşti termeni stabilesc condiţiile de acces și utilizare ale site-ului web www.LHR.MD , al cărui proprietar este AO„ Juriştii pentru Drepturile Omului” . Accesarea și utilizarea acestui site web implică în mod expres acceptarea totală a acestor condiţii generale, în versiunea publicată la momentul în care utilizatorul accesează site-ul.

LHR.MD îşi rezervă dreptul de a modifica oricând aspectul și de asemenea conţinutul, serviciile sau condiţiile de utilizare, cu scopul adaptării la modificările legislative sau evoluțiile tehnologice viitoare. Aceste modificări vor fi valabile odată cu publicarea lor pe site-ul web.

LHR.MD îşi rezerva dreptul de a întrerupe accesul la prezentul website în orice moment și fără notificare prealabilă, din motive tehnice, din rațiuni de securitate, control, întreținere, prin căderi ale surselor de energie electrică sau din orice altă cauză. Aceasta întrerupere va putea avea caracter temporar sau definitiv. În acest din urmă caz, utilizatorii ar putea pierde informaţiile stocate în anumite servicii fără a putea cere daune.

Drepturi de proprietate intelectuala/industriala si copyright

AO „ Juriştii pentru Drepturile Omului”  este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conţinutul acestuia.

Utilizarea site-ului LHR.MD și a forumului acestuia

Utilizator reprezintă persoana care accesează site-ul în scopuri private sau profesionale și care a acceptat termenii și condiţiile prezentului site, îndeplinind în acest sens toate cerinţele procesului de înregistrare. Utilizatorul acceptă că accesarea prezentului site și a conținutului său are loc în mod conștient și sub responsabilitatea sa exclusivă.

Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopul și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă. Utilizare abuzivă reprezintă folosirea site-ului în mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și a legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii LHR.MD.

Utilizare non-comercială

Utilizarea serviciilor site-ului LHR.MD nu este în legatură cu nici un fel de serviciu comercial, altul decât cele aprobate de către LHR.MD.

Responsabilitatea mesajelor publicate pe forum aparţine autorilor acestora.

Mesajele postate pe site-ul LHR.MD sau Jurisprudență nu constituie informaţie cu caracter ştiinţific sau legislativ. Informaţiile cuprinse pe acestea nu constituie manuale contabile. Forumul este destinat comunicării între specialiştii din domeniul contabilității. Informaţiile cuprinse în acest forum nu substituie consultarea contabilă de specialitate. Pentru informații contabile, vă rugăm să apelați la instituțiile statului responsabile sau la entitățile care prestează servicii de specialitate.

În cazul forumului, aceşti termeni și condiţiile generale de utilizare se completează cu Regulamentul de utilizare a forumului.

Condiţii speciale

LHR.MD poate modifica conţinutul site-ului fără o notificare prealabilă, fără asumarea responsabilității în cazul apariției unor greşeli de dactilografie pentru varianta electronică a unor texte oficiale/legislative postate, varianta oficială fiind cea textuală publicată.

Conţinut cu origine externă

Site-ul LHR.MD conţine material cu provenienţă de la terțe părţi (conţinut și linkuri). LHR.MD nu îşi asuma responsabilitatea conținutului de la terțe părţi. Publicarea link-urilor externe pe site-ul LHR.MD nu reprezintă promovarea destinațiilor acestora, nici nu implică obligativitatea vizitării acestora. În consecința, LHR.MD nu este răspunzător pentru informaţiile din site-urile la care conduc aceste linkuri.

Lege aplicabilă

Părţile, drepturile și obligaţiile impuse de prezenții termeni de utilizare, ca și efectele juridice produse de aceştia, vor fi interpretate și guvernate de legislaţia Republicii Moldova în vigoare la momentul respectiv. Orice dispută în legatură cu aceşti termeni de utilizare va fi soluționată de instanţele competente.

Prevederi finale

Respectarea prezentului acord stabilit în termenii și condiţiile de mai sus este obligatorie pentru toţi utilizatorii, fără excepție. Orice încălcare a acordului este sancționată în funcţie de decizia LHR.MD.