Acasă Autori Articole adaugate de către superadmin

superadmin

567 ARTICOLE 0 COMENTARII

CtEDO: Condamnarea în baza declaraţiilor unui martor fugar contravine Convenţiei

Condamnarea penală a reclamantului în baza declaraţiilor unui martor fugitiv

Preşedintele Curţii în vizită în Republica Moldova

În perioada 5 – 6 octombrie 2017, Preşedintele Curţii Guido Raimondi a efectuat o vizită oficială în Republica Moldova.

Hotărârea D.M.D. c. României

Autorităţile române au eşuat să protejeze un copil împotriva abuzului

Hotărârea Alexandru Enache c. României

Neeligibilitatea unui bărbat, care este tatăl unui copil cu vârsta sub un an de zile, pentru suspendarea executării unei sentinţe ca în cazul unei femei nu este discriminatorie.

CtEDO: Pedepsirea jurnalistului pentru relatarea părerii unui terț contrară Convenției

Curtea a considerat, în cauza Novaya Gazeta şi Milashina c. Rusiei, că editorul și jurnalistul au fost găsiți responsabili pentru că au raportat opiniile unor terțe părți.

Protecția imaginii acuzatului în timpul procesului penal v. interesul public

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că protecția în timpul procesului penal a imaginii acuzatului care nu este o figură publică prevalează în fața interesului public.

CtEDO: Monitorizarea corespondenței electronice a angajatului încalcă prevederile Convenției

Curtea a confirmat că Articolul 8 este aplicabil în speţă, concluzionând că comunicările de la locul de muncă pot fi acoperite de conceptele de viaţă privată şi corespondenţă.

Documentele informative ale CtEDO au devenit mai accesibile

Potrivit site-lui Curții Europene a Drepturilor Omului, un număr mare de documente informative și clipuri video despre Curte și jurisprudența sa au fost traduse în limbile oficiale ale statelor membre ale Consiliului Europei.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei mai 2013 (continuare)

Cererile: Nedelcu c. Moldovei (35149/10), Okolisan c. Moldovei (33200/11), Niholat c. Moldovei (18706/10), Ravlo c. Moldovei (31747/03) și Cornei c. Moldovei (11735/09).

Reducerea despăgubirilor în caz de malpraxis pe criterii de vârstă și sex, descriminatorie

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că acordarea unor despăgubiri diferite în cauze de malpraxis pe criterii de vârsă și sex este contrară prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Restricționarea comunicării între client și avocat invocând secretul de stat contrară Convenției

Cauza M. c. Olandei se refereă la un fost membru al serviciilor secrete olandeze, care a fost acuzat de divulgarea unor informații clasificate. Reclamantul, domnul M, s-a plâns în fața Curții Europene a Drepturilor Omului că procesul penal a fost inechitabil.

CtEDO: Libertatea de exprimare are limite

În decizia sa în cauza Belkacem c. Belgiei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat în unanimitate inadmisibilitatea cererii reclamantului, constatând că este incompatibilă cu dispozițiile Convenției și că reclamantul a încercat să îndepărteze prevederile articolului 10 al Convenției de la scopul său real prin utilizarea dreptului său la libertatea de exprimare pentru scopuri care erau în mod vădit contrare Convenției.

Concurs privind selectarea unui avocat pentru litigare strategică

Asociația obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” anunță Concurs privind selectarea unui avocat pentru litigarea cauzelor cu caracter strategic de acces la informație în Republica Moldova.

Decizia Rotari c. Moldovei

La data de 20 iulie 2017 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Rotari c. Moldovei, cererea nr. 11448/13.

Libertatea și siguranța persoanei nu sunt punctul forte al Moldovei

În luna iunie curent Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului o serie de cauze noi depuse contra Republicii Moldova.

Vitalie Nagacevschi – membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii

La 5 iulie 2017, în cadrul reuniunii Delegaților Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, au avut loc alegerile experților din partea Republicii Moldova

Dreptul cetățeanului de a cunoaște cine și cum secretizează informația de interes public

Secretizarea nejustificată, ori chiar abuzivă a informațiilor de interes public privează cetățeanul, care cotizează la bugetul public, de dreptul de a monitoriza cum se cheltuie banii publici sau cum își fac sau nu treaba funcționarii plătiți din bani de la stat.

Recomandări: secretizarea și desecretizarea informației de interes public

Recomandări de îmbunătățire a cadrului legal în partea ce ține de secretizarea și desecretizarea informației de interes public

Unde se termină secretele de stat și începe dreptul cetățeanului de a fi informat?

Interviu cu jurista Stela Pavlov, coordonatoare de proiecte la Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului”