Consiliul Europei a anunțat despre suplinirea unui post de jurist moldovean la Grefa Curții (aviz nr. e9/2007). Angajarea sa face pe o perioadă determinată.


Juristul va fi responsabil de un anumit număr de dosare, pe care le va gestiona în limba franceză sau engleză în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a procedurilor Curții Europene. El va avea și alte responsabilități.


Principalele criterii profesionale înaintate față de candidați sunt:  • studii universitare complete în domeniul dreptului;

  • experiență profesională de cel puțin doi ani în domeniul juridic în Moldova sau în organizații internaționale;

  • cunoașterea aprofundată a sistemului de drept moldovenesc și aptitudini de a soluționa chestiuni ce țin de alte jurisdicții naționale;

  • cunoașterea dreptului constituțional și internațional;

  • cunoașterea limbii de stat a Republicii Moldova și a limbii ruse (la nivel de limbă maternă);

  • cunoașterea foarte bună a unei limbi oficiale a Consiliului Europei (engleza sau franceza) și cunoașterea bună a celeilalte. Cunoașterea altor limbi europene constituie un avantaj;

  • capacitatea de a redacta cu claritate și precizie texte juridice în limba engleză sau franceză;

  • aptitudini de utilizare a calculatorului;

  • să aibă cetățenia unui din statele membre ale Consiliului Europei.

Pentru mai multe detalii despre criteriile înaintate față de candidați accesați pagina web a Consiliului Europei.


Cererile de participare, redactate în limba engleză sau franceză, pot fi depuse prin intermediul sistemului de aplicare on-line al Consiliului Europei până la 3 aprilie 2007.


Candidatul ales va fi angajat în baza unui contract pe un termen de 2 ani, care va constitui o perioadă de probă. În funcție de prestația angajatului pe perioada de probă, contractul va fi prelungit pe o durată nedeterminată sau determinată (dar nu mai mult decât pe o perioadă totală de cinci ani).


Consiliul Europei tinde să asigure o reprezentare paritară a femeilor și bărbaților. Conform acestei politici, la egalitate de merite, dispun de prioritate candidații sexului subreprezentat.


Consiliul Europei încurajează prezentarea candidaturilor tuturor persoanelor care corespund calificărilor cerute indiferent de sex, handicap, origine rasială, etnică sau socială, de culoare, religie, de convingeri sau orientări sexuale.


La ziua de astăzi la Grefa CtEDO lucrează 3 juriști moldoveni.