La 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 161 cu privire la Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.


Din componența actuală a Comisiei fac parte:


Vitalie PÂRLOG – ministru al justiției, președinte al Comisiei,


Valeriu OSTALEP – viceministru al afacerilor externe și integrării europene, vicepreședinte al Comisiei,


Rodica SECRIERU – consilier al ministrului justiției, secretar al Comisiei,


Edgar BEJAN – șef adjunct al Direcției drept și relații publice, Aparatul Președintelui Republicii Moldova,


Anatol ZAGORODNÎI – deputat în Parlament,


Roman CAZAN – prim-șef adjunct al Aparatului Guvernului,


Vladimir GROSU – Reprezentantul Guvernului la CtEDO,


Alina IANUCENCO – judecător la Curtea Constituțională,


Mihai POALELUNGI – vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, președinte al Colegiului civil și de contencios administrativ,


Mihai  MARTÎNENCO – vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție,


Igor SERBINOV – procuror, șef al Direcției judiciare, Procuratura Generală,


Gheorghe AMIHALACHIOAIE – președinte al Consiliului Baroului Avocaților din Moldova,


Sergiu BRÎNZÄ‚ – șef al catedrei Drept penal și criminologie USM, și


Roman MIHÄ‚IEȘ – președinte al Ligii pentru apărarea drepturilor consumatorilor.


Potrivit acestei hotărâri, până la 9 martie 2007, Comisia va selecta trei candidați la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Moldovei și îi va prezenta Guvernului. Selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO se va efectua în conformitate cu condițiile stabilite în Recomandarea nr. 1429 (1999) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.


Conform anunțului Ministerului Justiției, dosarele pentru înscrierea la concurs trebuie să conțină:  • cererea de înscriere la selecție;

  • CV-ul în limba franceză sau engleză, potrivit modelului adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluția 1200 (1999), anexa I;

  • copia actului de identitate;

  • copia diplomei(lor) de studii superioare;

  • copia carnetului de muncă ;

  • cazierul judiciar;

  • certificatele medicale narcologic și psihiatric.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Ministerului Justiției (mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 82, MD 2012), pînă la 1 martie 2007. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei limită nu va fi examinat.

Judecătorii Curții Europene sunt aleși de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei dintr-o listă de trei candidați prezentată de fiecare guvern. Ei sunt aleși pe un mandat de 6 ani și pot fi realeși (conform Protocolului nr. 14 la CEDO, care este așteptat să intre în vigoare, judecătorii nu pot fi realeși pentru un nou mandat).


Conform art. 21 al Protocolului nr. 14 la CEDO, la data intrării în vigoare a Protocolului, durata mandatului judecătorilor care își îndeplinesc primul lor mandat este prelungit de drept pentru a atinge un total de 9 ani. Alți judecători își încheie mandatul, care este prelungit de plin drept pentru 2 ani.


Actualul judecător la CtEDO din partea Moldovei este Stanislav PAVLOVSCHI, al cărui mandat expiră la 1 noiembrie 2007 (dacă Protocolul nr. 14 la CEDO nu va intra în vigoare până la această dată).