La 13 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat hotărârea sa în cauza Castraveț c. Moldovei (cererea nr. 23393/05).


În această cauză reclamantul, Andrei Castraveț, a fost reținut la 25 mai 2005 de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției (CCCEC), fiind suspectat de sustragere a bunurilor străine.


La 27 mai 2005 judecătorul de instrucție a Judecătoriei Buiucani a emis un mandat de arest pe numele reclamantului pe un termen de 10 zile, motivând arestul doar prin faptul că reclamantul era bănuit de comiterea unei infracțiuni pentru care legea prevedea o sancțiune de mai mult de 2 ani privațiune de libertate, putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată și putea să împiedice stabilirea adevărului. La 3 iunie 2005 Judecătoria Buiucani a prelungit mandatul de arest cu 30 zile, motivând că reclamantul ar putea influența martorii, putea să se eschiveze de organul de urmărire penală și era necesară izolarea sa de societate. Instanța de judecată nu a explicat în ce mod aceste supoziții se aplicau în mod concret situației reclamantului. Mandatul de arest a fost prelungit repetat, din aceleași motive, până la eliberarea reclamantului de sub arest la 11 octombrie 2005. Recursurile la aceste decizii au fost respinse ca neîntemeiate.


Pe perioada arestului, reclamantul a fost deținut la Izolatorul de Detenție Provizorie al CCCEC. Camera pentru întrevederi între avocat și client din această instituție era dotată cu un perete de sticlă care îi separa. În timpul întâlnirilor în această cameră avocații nu puteau transmite documente clientului și invers. Între 1 și 3 decembrie 2004 Baroul Avocaților a organizat o grevă solicitând demontarea peretelui de sticlă menționat, pe motiv că întrevederile nu erau confidențiale. Greva nu s-a soldat cu succes. Deși CtEDO a constatat în cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei că existența acestui perete de sticlă nu asigură confidențialitatea întrevederilor, până la momentul actual peretele de sticlă nu a fost demontat.


În fața Curții, reclamantul s-a plâns de violarea art. 5 al Convenției (dreptul la libertate) prin privarea de libertate fără motive suficiente și relevante și prin imposibilitatea de a avea întrevederi cu avocatul său în condiții de confidențialitate.


Curtea Europeană a constatat, în unanimitate, violarea art. 5 § 3 al Convenției deoarece instanța de judecată nu a invocat motive suficiente și relevante pentru eliberarea și prelungirea mandatului de arest. Curtea a mai constatat violarea art. 5 § 4 al Convenției deoarece, în lumina comportamentului CCCEC în alte cauze, prezența peretelui de sticlă dădea suficiente temeiuri unui observator independent de a crede că întrevederile nu erau confidențiale (convorbirile erau interceptate).


Curtea a acordat reclamantului EUR 2,500 cu titlu de daune morale și EUR 2,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.


Reclamantul a fost reprezentat la CtEDO de către Vitalie NAGACEVSCHI, președinte al organizației  „Juriștii pentru drepturile omului”.