La 27 martie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat hotărârea sa în cauza Istratii și alții c. Moldovei (cererile nr. 8721/05, 8705/05 și 8742/05).


În această cauză reclamanții, Dl Viorel Istratii, Dl Alexandru Burcovschi și Dl Roman Luțcan, au fost reținuți la 12 noiembrie 2004, fiind suspectați de afaceri frauduloase cu loturi de teren.


În aceeași zi judecătorul de instrucție al Judecătoriei Buiucani a emis un mandat de arest pe numele reclamanților pe un termen de 10 zile, motivând arestul doar prin faptul că reclamanții erau bănuiți de comiterea unei infracțiuni pentru care legea prevedea o sancțiune de mai mult de 2 ani privațiune de libertate, puteau să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată și puteau să împiedice stabilirea adevărului. Mandatul de arest a fost prelungit de 4 ori, din aceleași motive, până la eliberarea reclamanților de sub arest la 29 aprilie 2005.


Toate deciziile cu privire la eliberarea și prelungirea mandatului de arest au fost contestate de către reclamanți cu recurs, solicitând eliberarea de sub arest. Reclamanții invocau că s-au prezentat permanent la cerere la organul de urmărire penală, nu au încercat să influențeze și să se ascundă de urmărirea penală, nu au fost condamnați anterior, au familii, copii minori și domicilii permanente în mun. Chișinău și aveau nevoie de îngrijiri medicale speciale. Recursurile la aceste decizii au fost respinse ca neîntemeiate, fără a se expune asupra acestor argumente. La 29 aprilie 2005 reclamanții au fost eliberați din motivele indicate în recursurile lor anterioare.


Între 12 noiembrie 2004 și 23 februarie 2005 reclamanții au fost deținuți la Izolatorul de Detenție Provizorie al CCCEC. La 18 noiembrie 2004 dl Istratii a suferit de o criză care a dus la o hemoragie gravă. El a fost transferat la spital abia după trei ore, unde a suportat o intervenție chirurgicală. Pe durata intervenției chirurgicale reclamantul a fost prins cu cătușe de radiatorul din sala de operație, iar ofițerii CCCEC au fost prezenți în sala de operație. După operație reclamantul nu se putea mișca din cauza durerii și riscului de hemoragie. Peste circa patru ore după operație reclamantul a fost dus de către ofițerii CCCEC la spitalul Departamentului Instituțiilor Penitenciare din localitatea Pruncul, transferul durând circa 2,5 ore. Conform concluziilor medicale, perioada de recuperare după astfel de intervenții chirurgicale este de o lună.


Camera pentru întrevederi între avocat și client din Izolatorul de Detenție Provizorie al CCCEC era dotată cu un perete de sticlă care îi separa. În timpul întâlnirilor în această cameră avocații nu puteau transmite sau primi documente de la client. Între 1 și 3 decembrie 2004 Baroul Avocaților a organizat o grevă solicitând demontarea peretelui de sticlă menționat, pe motiv că întrevederile nu erau confidențiale. Greva nu s-a soldat cu succes.


Între 23 februarie 2005 și 29 aprilie 2005 reclamanții au fost deținuți în Închisoarea nr. 3 din mun. Chișinău.


În fața Curții, reclamanții s-au plâns de violarea art. 3 al Convenției (interzicerea torturii) datorită condițiilor în care au fost deținuți în Închisoarea nr. 3. Dl Istratii mai pretindea că nu i-a fost acordată rapid asistența medicală necesară la 18 noiembrie 2004, încătușarea pe durata operației și transferarea rapidă după operație într-o altă instituție medicală. Reclamanții mai pretindeau violarea art. 5 al Convenției (dreptul la libertate) prin privarea de libertate fără motive suficiente și relevante și prin imposibilitatea de a avea întrevederi cu avocatul în condiții de confidențialitate.


Curtea Europeană a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 al Convenției în privința dlui Istratii, în partea neacordării asistenței medicale adecvate și umilinței la care a fost supus în timpul operației, deoarece reclamantul a fost dus la spital abia peste trei ore după începerea hemoragiei, în timpul operației a fost încătușat fără o necesitate convingătoare, a fost transferat într-o altă instituție medicală prea repede, iar transferul după operație a durat prea mult. Curtea a mai constatat violarea art. 3 al Convenției în privința condițiilor de detenție în Închisoarea nr. 3 datorită supraaglomerării celulelor, a calității și cantității insuficiente a hrănii, lipsei paturilor libere, accesului la lumina naturală și condițiilor sanitare insuficiente în celulă.


Curtea a mai constatat violarea art. 5 § 3 al Convenției deoarece instanțele de judecată care au autorizat arestul și care au examinat legalitatea acestuia nu au invocat motive suficiente și relevante pentru eliberarea și prelungirea mandatului de arest. Curtea a notat că, deși conform legislației naționale, arestul poate fi aplicat doar în situații excepționale, instanțele naționale nu au arătat care au fost aceste circumstanțe excepționale, iar eliberarea reclamanților la 29 aprilie 2005 a avut loc pe motivele invocate de apărare pe toată durata procedurii anterioare. Curtea a mai constatat violarea art. 5 § 4 al Convenției deoarece, în lumina comportamentului CCCEC în alte cauze, prezența peretelui de sticlă dădea suficiente temeiuri unui observator independent de a crede că întrevederile nu erau confidențiale (că convorbirile erau interceptate).


Curtea a acordat cu titlu de daune morale dlui Istratii EUR 6,000, dlui Luțcan EUR 5,000 iar dlui Burcovschi EUR 4,000. Curtea a acordat în total alte EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.


*  *  *


Reclamanții au fost reprezentați la CtEDO de către avocatul Alexandru TÄ‚NASE.


Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, în limba engleză, pot fi accesate pe pagina web a Curții (http://www.echr.coe.int/).


Varianta electronică a comunicatului de presă poate fi accesat pe pagina web a Organizației „Juriștii pentru drepturile omului” (www.lhr.md/press/).