La 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidați care urmează a fi propuși Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care va alege în funcția de judecător pe unul dintre aceștia.


La concurs și-au înaintat candidaturile 13 persoane:


Galina BOSTAN, director al Centrului de analiză și prevenire a corupției;


Mihai BURUIANÄ‚, avocat, lector universitar;


Vasile DOLGHIERU, avocat (ex-Ministru al Justiției);


Victoria IFTODI, șeful misiunii diplomatice a Republicii Moldova în Franța (ex-Ministru al Justiției);


Victor ORÎNDAȘ, judecător la Judecătoria Economică de circumscripție Chișinău;


Tudor OSOIANU, lector universitar;


Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judecător din partea Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;


Ion PÄ‚DURARU, avocat (ex-Ministru al Justiției);


Igor POHILÄ‚, avocat;


Silvia POGOLȘA, ofițer pentru drepturile omului, Misiunea OSCE în Yerevan (ex-director al Centrului Republican pentru perfecționarea cadrelor din sistemele Ministerului Justiției si ale Procuraturii);


Lilia VASILEVICI, judecător la Judecătoria Centru mun. Chișinău (ex-președinte al acestei instanțe);


Xenofon ULIANOVSCHI, judecător la Curtea de Apel Chișinău;


Veaceslav ZAPOROJAN, judecător asistent al Curții Constituționale.


La ședința din 6 martie 2007 au participat 12 membri (din 14) ai Comisiei. De la ședință au lipsit Mihai MARTÎNENCO și Mihail POALELUNGI. Deciziile Comisiei au fost luate doar în baza dosarelor (fără a se organiza un interviu), prin vot secret cu o majoritate simplă. Conform declarațiilor dlui Gheorghe Amihalachioaie, membru al Comisiei, membrii Comisiei nu au fost preîntâmpinați că selectarea candidaților va avea loc în aceeași zi. Fiecărui membru al Comisiei i s-a propus să nominalizeze trei candidați. 


Comisia a selectat următorii candidați (în ordine alfabetică):


Victoria IFTODI (cu 10 voturi pro);


Victor ORÎNDAȘ (cu 11 voturi pro);


Lilia VASILEVICI (cu 8 voturi pro).


Ceilalți candidați au acumulat puține voturi (1-2), iar actualul judecător din partea Moldovei la CtEDO nici un vot.


Conform anexei nr. 2 la Rezoluția APCE 1200 (1999), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei urmează să decidă asupra candidaturilor la funcția de judecător la CtEDO în termen de 2,5 luni de la parvenirea candidaturilor, dar cel puțin cu 4 luni înainte de expirarea mandatului judecătorului care își exercită mandatul. Următoarele ședințe ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei vor avea loc la 16-19 aprilie 2007 și 25-28 iunie 2007.


Actualul judecător la CtEDO din partea Moldovei este Stanislav PAVLOVSCHI, al cărui mandat expiră la 1 noiembrie 2007 (dacă Protocolul nr. 14 la CEDO nu va intra în vigoare până la această dată). Conform art. 21 al Protocolului nr. 14 la CEDO, la data intrării în vigoare a Protocolului, durata mandatului judecătorilor care își îndeplinesc primul lor mandat este prelungit de drept pentru a atinge un total de 9 ani.


Informația privind modul de selectare a candidaților este neoficială și ar putea conține inexactități.