La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02).


În această cauză reclamantul, Valeriu Avramenko, în luna mai a anului 1998 a cumpărat în cadrul unei licitații 26.033% din acțiunile unei întreprinderi de stat, contra MDL 180,698.68 (aproximativ EUR 34,484). În urma anulării acestei licitații, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă din 26 iunie 2002 Ministerul Finanțelor a fost obligat să restituie reclamantului MDL 180,698.68 (aproximativ EUR 13,411). Această hotărâre a fost executată la 18 martie 2004.


În iunie 2002 reclamantul a înaintat o acțiune solicitând indexarea sumei ce urma a fi restituită, conform echivalentului la ziua procurării acțiunilor. La 29 aprilie 2004 Judecătoria Bălți a pronunțat o hotărâre prin care acorda reclamantului MDL 285,503 (aproximativ EUR 20,272). Această hotărâre a devenit irevocabilă.


La 12 octombrie 2005 Curtea Supremă de Justiție a redeschis procedura în urma unei cereri de revizuire a Ministerului Finanțelor. În urma reexaminării, la 9 februarie 2006 Curtea de Apel Bălți a casat hotărârea din 29 aprilie 2004 și a micșorat suma indexării până la MDL 180,698 (aproximativ EUR 11,678).


Reclamantul pretinde în fața Curții că executarea tardivă a hotărârii judecătorești din 26 iunie 2002 și casarea hotărârii din 29 aprilie 2004 sunt contrare art. 6 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție (protecția proprietății). Chestiunea privind casarea hotărârii din 29 aprilie 2004 a fost disjunsă într-un dosar separat.


Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție deoarece hotărârea judecătorească din 26 iunie 2002 nu a fost executată timp de aproape 21 de luni.


Curtea a acordat reclamantului EUR 600 cu titlu de cheltuieli de reprezentare. Chestiunile privind dauna morală și materială vor fi stabilite printr-o hotărâre separată.


Reclamantul a fost reprezentat în fața CEDO de către Vitalie NAGACEVSCHI, Președinte al organizației obștești „Juriștii pentru drepturile omului”.


Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, în limba engleză, pot fi accesate pe pagina web a Curții (http://www.echr.coe.int/).