Comunicate

Acasă Noutati Comunicate

CtEDO a pronunțat opt hotărâri în cauze contra Moldovei

La 16 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat opt hotărâri în cauze contra Moldovei. Cauza Țara și Poiată c. Moldovei (cererea nr. 36305/03) vizează obligarea la plata despăgubirilor și publicarea unor dezmințiri într-o cauză în defăimare. În cauzele Țiberneac Vasile c. Moldovei (cererea nr. 26103/04), Nadulișneac Ion c. Moldovei (cererea nr. 18726/04), Buianovschi c. Moldovei (cererea nr. 27533/04), Deordiev și Deordiev c. Moldovei (cererea nr. 33276/03), Vitan c. Moldovei (cererea nr. 6901/03), Țiberneac c. Moldovei (cererea nr. 18893/04) și Marcu c. Moldovei (cererea nr. 17359/04) reclamanții se plângeau de neexecutarea sau executarea întârziată a hotărârilor judecătorești definitive în favoarea lor.

CtEDO a pronunțat hotărârile Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei și...

La 9 octombrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat trei hotărâri în cauzele Clionov c. Moldovei, Grivneac c. Moldovei și Curăraru c. Moldovei. În aceste cauze Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 al Convenției.

Cauza Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei ar putea fi...

La 18 septembrie 2007, Camera a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 23687/05), a decis, în temeiul art. 30 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curții. Orice obiecție privind desesizarea în favoarea Marii Camere urmează a fi motivată și expediată de către părți până la 19 octombrie 2007. În cazul în care una din părți se opune, cauza va fi examinată în Cameră.

CtEDO a pronunțat hotărârile Mizernaia c. Moldovei și Bița și alții...

La 25 septembrie 2007, CtEDO a pronunțat două hotărâri în cauzele Mizernaia c. Moldovei și Bița și alții c. Moldovei. În cauza Mizernaia c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție și a acordat reclamantei EUR 3,987 cu titlu de daune materiale, EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 700 cu titlu de costuri și cheltuieli. În cauza Bița și alții c. Moldovei Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 și 13 ale Convenției și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a acordat dlui Bița EUR 67 cu titlu de daune materiale, alți EUR 2,000 dlui Andrienco cu titlu de daune morale și materiale și EUR 930 dnei Stanilî cu titlu de daune morale și materiale.

Lista candidaților la postul de judecător la CtEDO din partea Moldovei...

La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candidaților la funcția de judecător la CtEDO propusă de către Republica Moldova. Conform agendei sale, Sub-comitetul urma să-și țină ședința între orele 8.30 și 18.45 la Paris, la care au fost invitați pentru intervievare candidații nominalizați de către Republica Moldova.

Interviul dlui Stanislav Pavlovschi, actualul judecător la CtEDO ales din partea...

În ediția ziarului „Экономическое Обозрение” din 31 august 2007 a fost publicat interviul ziarului cu dl Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului ales din partea Moldovei. În interviu dl Pavlovschi s-a referit inter alia la procedura de nominalizare a candidaților la funcția de judecător din partea Moldovei desfășurată în acest an, la măsurile de soluționare a problemei numărului mare de cereri depuse la CtEDO împotriva Moldovei și la reacția autorităților Republicii Moldova la opinia separată a Judecătorului Giovanni BONELLO în cauza Flux nr. 2 c. Moldovei.

Moldova a fost condamnată la CtEDO în cauza Ungureanu c. Moldovei

La 6 septembrie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Ungureanu c. Moldovei (cererea nr. 27568/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției, a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a art. 13 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 500 cu titlu de prejudiciu moral.

De ce pierde Moldova atâtea procese la CEDO

Republica Moldova a pierdut până acum 70 de cazuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, circa 20 la sută dintre ele privind tortura, relele tratamente sau privarea abuzivă de libertate. Despre cauzele pierderii de către Republica Moldova a tot mai multor dosare, despre soluții pentru această situație, dar și despre modul în care se simte un judecător moldovean la Strasbourg - un interviu realizat de Alexandru Canțîr cu judecătorul Curții Europene, Stanislav Pavlovschi.

Parlamentul a organizat audieri publice cu privire la cauzele moldovenești la...

La 19 iulie 2007 Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități și Comisia parlamentară pentru drepturile omului au organizat în incinta Parlamentului, în comun, audieri publice cu privire la „executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, cauzele ce provoacă condamnarea, precum și măsurile de prevenire și neadmitere a condamnării viitoare a Republicii Moldova”.

CtEDO a condamnat Moldova în cauza Gorea c. Moldovei

La 17 iulie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Gorea c. Moldovei (cererea nr. 21984/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea articolului 5 § 1 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 9,000 cu titlu de daune morale și EUR 2,500 cu titlu de costuri și cheltuieli, precum și orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

CtEDO a pronunțat hotărârea sa în cauza Paladi c. Moldovei

La 10 iulie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 5 § 1 și a art. 34 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale și EUR 4,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, și orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

CtEDO a obligat Guvernul Moldovei să plătească unei companii 520 000...

La 10 iulie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Bimer S.A. c. Moldovei (cererea nr. 15084/03). Ea a constatat, în unanimitate, violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție și a acordat reclamantului EUR 520,000 cu titlu de prejudiciu material.

Lansare de carte

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat cartea „Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază și jurisprudența în cauzele moldovenești”. Această carte a fost elaborată pentru a ajuta specialiștii să înțeleagă mai bine mecanismul de protecție a drepturilor omului instituit prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei

La 3 iulie 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 31001/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 al Convenției și a acordat reclamantului EUR 278 cu titlu de prejudicii materiale, reprezentând echivalentul prejudiciilor plătite dlui Stepaniuc și taxa de stat pentru examinarea cauzei în apel și recurs, EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale și EUR 1,800 cu titlu de cheltuieli de reprezentare și orice alte taxe care urmează a fi plătite din aceste sume.

CtEDO a pronunțat hotârîrea în cauza Tocono și Profesorii Prometeiști c....

La 26 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Tocono și Profesorii Prometeiști c. Moldovei (cererea nr. 32263/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și a acordat reclamanților EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 2,080 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Moldova a fost din nou condamnată la CtEDO pentru tortură

La 19 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 12066/02) și Botnari c. Moldovei (cererea nr. 19981/02). În cauza Ciorap c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 3, a art. 6 § 1 și a art. 8 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 20,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 2,000 cu titlu de costuri și cheltuieli. În cauza Botnari c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 și a art. 13 ale Convenției și a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 100 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei

La 12 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 32558/03), în care a constatat violarea art. 10 al Convenției (libertatea de exprimare) și a acordat reclamantului EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale, EUR 260 cu titlu de prejudicii materiale și EUR 1,200 și orice alte taxe care urmează a fi plătite din această sumă, cu titlu de costuri și cheltuieli de reprezentare.

CtEDO a pronunțat hotărârile Guțu c. Moldovei și Malahov c. Moldovei

La 7 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Guțu c. Moldovei (cererea nr. 20289/02) și Malahov c. Moldovei (cererea nr. 32268/02). În cauza Guțu c. Moldovei Curtea Europeană a constatat violarea art. 5 § 1, a art. 6 § 1, a art. 8 și a art. 13 ale Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 6,500. În cauza Malahov c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a acordat reclamantei suma totală de EUR 2,400.

La 6 iunie 2007, vor avea loc audieri în cauza Guja...

La 21 martie 2001 Marea Cameră a Curții a anunțat părțile că audierile în cauza Guja c. Moldovei vor avea loc miercuri, 6 iunie 2007, începând cu ora 9:00. Cauza Guja c. Moldovei reprezintă prima cerere examinată până acum de Curtea Europeană în care se discută despre dreptul funcționarilor de a răspândi informații care demască acțiuni ilegale, cunoscute datorită exercitării funcțiilor de serviciu.

CtEDO a respins cererile de retrimitere în Marea Cameră a 2...

La 23 mai 2007 colegiul din 5 judecători a respins cererea Guvernului Republicii Moldova și, respectiv, cererea reclamantului de a retrimite spre examinare în Marea Cameră a Curții cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (cererea nr. 14385/04) și, respectiv, cauza Pruneanu c. Moldovei (cererea nr. 6888/03). Ambele hotărâri au devenit definitive la această dată.

CtEDO a radiat de pe rolul său cauza Boxan c. Moldovei

La 10 mai 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o decizie de radiere de pe rolul său în cauza Boxan c. Moldovei (cererea nr. 10722/02), în temeiul art. 37 § 1 (c) al Convenției.