La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candidaților la funcția de judecător la CtEDO propusă de către Republica Moldova. Conform agendei sale, Sub-comitetul urma să-și țină ședința între orele 8.30 și 18.45 la Paris, la care au fost invitați pentru intervievare candidații nominalizați de către Republica Moldova. Conform portalului web unimedia, Sub-comitetul a respins integral lista candidaților propusă de Guvernul de la Chișinău.


Reamintim că mandatul judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO)  este de 6 ani. Potrivit art. 22 al Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO), judecătorii la CtEDO sunt aleși de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de trei candidați prezentați de statul parte. Guvernele sunt chemate să propună Consiliului Europei cele trei candidaturi cu 12 luni până la expirarea mandatului judecătorului în funcție. 


Mandatul actualului judecător din partea Moldovei, dl Stanislav PAVLOVSCHI, expiră la 1 noiembrie 2007.


La 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 147 cu privire la Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO, care urma să selecteze trei candidați până la 9 martie 2007.


La 6 martie 2007 Comisia națională pentru selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO a ales trei candidați, care au fost propuși Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Aceștia sunt: Victoria IFTODI, șeful misiunii diplomatice a Republicii Moldova în Franța (ex-Ministru al Justiției); Victor ORÎNDAȘ, judecător la Judecătoria Economică de circumscripție Chișinău și Lilia VASILEVICI judecător la Judecătoria Centru mun. Chișinău (ex-președinte al acestei instanțe).


Componența Comisiei a fost formată în baza unor criterii necunoscute. Ședința din 6 martie 2007 a fost unica ședință a Comisiei. Membrii Comisiei au fost informați despre ședință printr-o scrisoare a Ministrului Justiției datată din 28 februarie 2007. Ședința s-a desfășurat în incinta Ministerului Justiției și a durat circa 2.5 ore. La ședință au lipsit ambii judecători și profesorul universitar incluși în componența Comisiei. Deși membrii Comisiei nu au fost informați expres, Președintele Comisiei a insistat ca cei trei candidați să fie aleși în aceeași zi. Participanții la concurs nu au fost intervievați, iar selectarea a fost făcută în baza dosarului prezentat (dosarul a fost compus din cererea de înscriere la selecție; CV-ul în limba franceză sau engleză, potrivit modelului adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluția 1200 (1999), anexa I; copia actului de identitate; copia diplomei(lor) de studii superioare; copia carnetului de muncă; cazierul judiciar și certificatele medicale narcologic și psihiatric), în baza unor criterii care nu au fost făcute publice. Dosarele participanților la concurs au fost distribuite membrilor Comisiei abia în ședință. Procedura de vot a fost secretă, fiind însă cerută indicarea numelui membrului Comisiei pe buletinul de vot.


Adunarea Parlamentară recurge destul de rar la restituirea listei candidaților. Aceasta poate avea loc când candidații nu întrunesc condițiile pentru exercitarea funcției de judecător, menționate în art. 21 CEDO (să aibă înaltă considerație morală și să întrunească condițiile pentru exercitarea unei înalte funcții judiciare sau să fie jurist cu o competență recunoscută).


În cazul restituirii listei candidaților, un nou concurs pentru selectarea candidaților urmează a fi organizat. Conform art. 23 CEDO, până la înlocuirea sa, actualul judecător continuă să-și exercite funcția.