Cartea „Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază şi jurisprudenţa în cauzele moldoveneşti”, Chişinău 2007