În ediția ziarului „Экономическое Обозрение” din 31 august 2007 a fost publicat interviul ziarului cu dl Stanislav PAVLOVSCHI, actualul judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului  (CtEDO) ales din partea Moldovei. În interviu dl Pavlovschi s-a referit inter alia la procedura de nominalizare a candidaților la funcția de judecător din partea Moldovei desfășurată în acest an, la măsurile de soluționare a problemei numărului mare de cereri depuse la CtEDO împotriva Moldovei și la reacția autorităților Republicii Moldova la opinia separată a Judecătorului Giovanni BONELLO în cauza Flux nr. 2 c. Moldovei.


A. Referindu-se la procedura de nominalizare a candidaților la funcția de judecător din partea Moldovei, dl Pavlovschi a declarat că el nu a fost inclus în lista candidaților propusă Consiliului Europei pentru funcția de judecător deoarece „foarte mulți doresc ca funcția de judecător la Curtea Europeană din partea Moldovei sa fie ocupată de o persoană dirijabilă”. Referindu-se la concursul de selectare a candidaților, el a declarat că „încă cu trei săptămâni înainte de ședința comisiei mie îmi era cunoscut rezultatul” și că „selectarea candidaților a fost efectuată pe alte criterii decât profesionalismul”.


Reamintim că la 6 martie 2007 Comisia pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales trei candidați care au fost propuși Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Aceștia sunt: Victoria IFTODI, Victor ORÎNDAȘ și Lilia VASILEVICI. Viitorul judecător la CtEDO din partea Moldovei încă nu a fost ales.


B. Referindu-se la măsurile de soluționare a problemei numărului mare de cereri depuse la CtEDO împotriva Moldovei, dl Pavlovschi a notat că este nevoie de astfel de mecanisme naționale, pentru a permite „cetățenilor noștri să-și poată restabili drepturile încălcate la ei acasă și de a nu-i impune să caute dreptate peste mări și țări”. Judecătorul a sugerat că un asemenea mecanism ar putea fi Curtea Constituțională care să decidă asupra încălcării Convenției. În același timp, judecătorul s-a arătat sceptic față de acordarea dreptului judecătorilor naționali să constate încălcarea Convenției deoarece „nivelul judecătorilor de primă instanță este absolut insuficient” și că pentru aceasta ei ar trebui sa studieze 1-2 ani și apoi lăsați să aplice Convenția și practica CtEDO.


Reamintim că în anul 2006 la CtEDO au fost depuse 621 cereri împotriva Moldovei, în anul 2005 – 583 cereri, iar în anul 2004 – 441. Circa 25 % din aceste cauze ajung să fie examinate în fond, iar restul cauzelor sunt respinse ca vădit inadmisibile. Până la ziua de astăzi CtEDO a pronunțat hotărâri în 68 de cauze depuse împotriva Moldovei.


C. Referindu-se la reacția autorităților moldovenești la opinia separată a Judecătorului Giovanni BONELLO în cauza Flux nr. 2 c. Moldovei, dl Pavlovschi a declarat că „autoritățile moldovenești ar trebui să-i fie recunoscătoare Judecătorului Bonello pentru că le-a permis [să cunoască despre deliberările Camerei]. În schimb, unii reprezentanți ai autorităților au întreprins o campanie largă de discreditare a lui. Eu găsesc o asemenea atitudine contraproductivă. Autoritățile Moldovei, după mine, ar trebui să manifeste o mai mare toleranță față de opiniile oamenilor, mai ales când este vorba de un judecător al Curții Europene. În primul rând, aceasta se referă la Consiliul Superior la Magistraturii …”. În continuare intervievatul a declarat că îl cunoaște bine pe Judecătorul Bonello. Judecătorul Pavlovschi a declarat că „acesta este o persoană de o moralitate profundă și un jurist de cea mai înaltă calificare, care are cunoștințe cu adevărat enciclopedice. Opiniile lui sunt respectate la Curte, ele sunt luate în considerare. În timpul scandalului în jurul opiniei separate a Judecătorului Bonello eu mă aflam la Chișinău și am citit cu atenție toate publicațiile pe această temă. Ce pot sa spun cu privire la aceasta? La CtEDO există o părere că Curtea vorbește despre astăzi prin hotărâri, iar despre viitor – prin opinii separate”. În același timp, Judecătorul Pavlovschi a declarat că îl cunoaște bine și pe dl Ion MURUIANU, Președinte al Curții Supreme de Justiție, și nu are dubii cu privire la profesionalismul și imparțialitatea acestuia în calitate de judecător. Totuși, el a declarat că este greu să nu fii de acord cu sloganul că „justiția trebuie nu doar să fie făcută, ci trebuie și să se vadă că a fost făcută”. În continuare, dl Pavlovschi a declarat că „în opinia sa separată, Judecătorul Bonello a folosit documente care nu au fost contestate sau combătute de Guvern. În acest sens, chiar dacă majoritatea judecătorilor nu au fost de acord cu el, el a avut tot dreptul de a ridica întrebarea cu privire la carențele sistemului judecătoresc moldovenesc [în opinia sa separată]”.


Reamintim că la 3 iulie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 2) c. Moldovei. CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 al Convenției însă a respins, ca inadmisibilă, pretenția reclamantului cu privire la imparțialitatea actualului Președinte al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova. Judecătorul Bonello nu a fost de acord cu soluția majorității, în ceea ce privește declararea inadmisibilă a pretenției cu privire la imparțialitatea judecătorului, și a scris o opinie separată în acest sens în care a criticat Curtea pentru această poziție și s-a expus cu privire la argumentele invocate de reclamant.


La 14 august 2007 Consiliul Superior al Magistraturii a distribuit presei un comunicat datat din 7 august 2007 în care a reacționat la opinia separată a Judecătorului Bonello.


D. În final, Judecătorul Pavlovschi a notat că nu a primit nici o propunere cu privire la activitatea sa după ce mandatul său de judecător va expira, însă și-a exprimat speranța că „cunoștințele și experiența acumulate de mine pe parcursul a 27 de ani de activitate profesională nu vor rămâne nesolicitate”.


Se pare că acest interviu conține declarații mult mai dure decât cele din interviul acordat postului de radio BBC de la Chișinău la 27 iulie 2007.