Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat cartea „Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Reglementări de bază și jurisprudența în cauzele moldovenești”.


Lucrarea a fost scrisă de către Vladislav Gribincea și Sorina Macrinici și a fost editată cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia.


Această carte a fost elaborată pentru a ajuta specialiștii să înțeleagă mai bine mecanismul de protecție a drepturilor omului instituit prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cartea a fost gândită ca o publicație practică și nu are menirea să prezinte soluții sau teorii. Ea reprezintă, cu precădere, o compilație de acte și practică judiciară care se referă la Curte, activitatea Curții, efectele hotărârilor Curții și modul de aplicare a Convenției în sistemul de drept al Republicii Moldova.


Cartea constă din cinci capitole. Primul capitol conține tratatele internaționale de bază care se referă la competența Curții și procedura în fața Curții. Capitolul doi conține Regulamentul Curții, instrucțiunile practice cu privire la cererea la Curte, cererile de măsuri provizorii și observațiile scrise, Recomandarea Comitetului de Miniștri cu privire la redeschiderea procedurilor la nivel național în urma hotărârilor Curții, Regulamentul Comitetului de Miniștri cu privire la supravegherea executării hotărârilor și a acordurilor de reglementare amiabilă. Capitolul trei este compus din sinteza cauzelor moldovenești examinate de Curte în perioada 12 septembrie 1997 – 30 aprilie 2007 și analiza prejudiciilor acordate de Curte în aceste cauze. Capitolul patru conține extrase din Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală și trei acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova, care vizează statutul și aplicarea tratatelor internaționale în sistemul de drept al Republicii Moldova. Ultimul capitol este dedicat practicii judiciare moldovenești cu privire la aplicarea Convenției. 


Cartea a fost editată într-o mie de exemplare și este distribuită judecătorilor, avocaților, procurorilor, bibliotecilor, facultăților de drept și ONG-urilor în domeniul drepturilor omului. La sfârșitul lunii iunie 2007 câte 250 de exemplare a cărții au fost distribuite gratuit Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale și Baroului Avocaților. Avocații pot obține cartea gratuit la sediul Consiliului Baroului Avocaților din Republica Moldova (str. Bănulescu-Bodoni 53 A, mun. Chișinău).


Lucrarea este disponibilă și în format electronic la http://old.lhr.md/2/62.html.