La 19 iulie 2007 Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități și Comisia parlamentară pentru drepturile omului au organizat în incinta Parlamentului, în comun, audieri publice cu privire la „executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, cauzele ce provoacă condamnarea, precum și măsurile de prevenire și neadmitere a condamnării viitoare a Republicii Moldova”. Audierile au început la ora 14:00 și au durat circa 2 ore și 20 de minute.


La audieri au fost prezenți Ministrul Justiției, Agentul Guvernamental, Procurorul General, Directorul CCCEC, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, un vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție, Președintele Consiliului Baroului Avocaților și reprezentanți ai câtorva organizații nonguvernamentale (organizațiile Juriștii pentru Drepturile Omului, Amnesty International Moldova și CREDO).


Audierile au început cu cuvântul de salut al vicepreședintelui Parlamentului, Maria POSTOICO, care a părăsit sala în scurt timp după finalizarea discursului său. Audierile au continuat cu prezentarea rapoartelor cu privire la executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului ale Agentului Guvernamental, Procurorului General, Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii și Directorului CCCEC, care au durat circa o oră și 40 de minute.


Agentul Guvernamental, Vladimir GROSU, a prezentat statistica cauzelor moldovenești la CtEDO, a trecut în revistă acțiunile întreprinse de Direcția Agent Guvernamental întru executarea hotărârilor și prevenirea unor condamnări pe viitor și a propus unele măsuri cu privire la diminuarea numărului de adresări la CtEDO. În final, Agentul Guvernamental a sugerat „revenirea la discuțiile cu privire la instituirea unui mecanism național de protecție a drepturilor omului”, mecanism care anul trecut nu a fost votat de Parlament. El a mai subliniat că Agentul Guvernamental informează periodic Procurorul General despre condamnările Republicii Moldova la Curtea de la Strasbourg în vederea examinării posibilității inițierii acțiunilor de regres.


Procurorul General, Valeriu GURBULEA, a declarat că chestiunea respectării Convenției Europene a Drepturilor Omului a fost discutată la Colegiul Procuraturii din 24 aprilie 2007. El a notat că principalele cauze pierdute de Moldova la CtEDO în care era vizată procuratura se refereau la unele practici vicioase ale organelor de urmărire penală, precum reținerea ilegală și arestul nefondat. El s-a pronunțat pentru aplicarea mai frecventă a arestului la domiciliu. În răspuns la o întrebare, Procurorul General a notat că nici o acțiune de regres încă nu a fost intentată împotriva persoanelor vinovate de faptele care au dus la condamnarea Moldovei la CtEDO deoarece, pe de o parte, modificările legale care au introdus această acțiune de regres nu au efect retroactiv, iar, pe de altă parte, pentru intentarea acțiunii de regres legea obligă stabilirea vinovăției persoanei printr-o sentință de condamnare. Referindu-se la cauzele de maltratare a deținuților de către polițiști, dl Gurbulea a declarat că săptămâna trecută au fost pronunțate 2 sentințe de condamnare în asemenea cauze, în care 3 polițiști au fost condamnați la câte 8 ani privațiune de libertate, iar alți 2 polițiști – la câte 5 ani privațiune de libertate.


Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae CLIMA, a declarat că „sistemul judecătoresc din Republica Moldova își asumă toată responsabilitatea care rezultă din condamnarea Republicii Moldova la CtEDO într-o bună parte din hotărârile adoptate”. El a notat totuși că o parte din condamnările care există la moment nu vizează sistemul judecătoresc, iar o altă parte se referă la carențele care existau anterior în legislația Republicii Moldovei (recursul în anulare). Referindu-se la cauzele pierdute la CtEDO cu privire la libertatea de exprimare, dl Clima a declarat că este de acord că în aceste cazuri a fost îngrădită libertatea de exprimare și a menționat că persoanele oficiale ar trebui să examineze „dacă este cazul și rostul de a se adresa în instanțele judecătorești”.


Directorul CCCEC, Valentin MEJINSCHI, a declarat că „îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova în fața organismelor internaționale în domeniul respectării drepturilor omului constituie una din prioritățile Centrului. Este de remarcat că pornind de la rezonanța și complexitatea cazurilor de corupție și crime economice investigate de Centru, statutul persoanelor cercetate pentru astfel de acte infracționale este de un nivel înalt. Majoritatea neavând alte argumente credibile de respingere a acuzațiilor înaintate, încearcă să folosească cu orice preț mecanismul european de protecție a drepturilor omului, în scopul distragerii atenției organismelor internaționale și a autorităților naționale de la esența cazurilor investigate, manipulării opiniei publice și obținerii câștigurilor materiale nemeritate”.


După prezentarea rapoartelor, au urmat întrebările adresate raportorilor de către membrii Comisiilor parlamentare. După răspunsurile la întrebări au fost audiați doi reprezentanți ai sectorului neguvernamental. Discursul lor a durat circa 20 de minute. După aceasta, ședința a fost închisă de către Președintele acesteia, Vladimir ȚURCAN, în pofida dorinței altor reprezentanți ai sectorului neguvernamental să ia cuvântul. Dl Țurcan a informat audiența că o nouă audiere cu aceeași tematică va avea loc la sfârșitul anului curent sau la începutul anului viitor.


Până la ziua de astăzi Curtea Europeană a pronunțat hotărâri în 67 de cauze depuse contra Moldovei, Moldova fiind obligată să plătească în temeiul hotărârilor Curții peste EUR 1,416,000 cu titlu de prejudicii și costuri și cheltuieli. Suplimentar la această sumă, în urma reglementării cauzelor la nivel național și reglementării amiabile la Curte, Guvernul s-a angajat să plătească reclamanților peste EUR 73,000, USD 55,000 și MDL 1,694,000.