Noutati

Acasă Noutati

CtEDO a obligat Guvernul să plătească unei companii suma de peste...

La 13 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (cererea nr. 31535/03). CtEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății) și a acordat reclamantului EUR 28,333 cu titlu de compensații materiale, EUR 2,000 cu titlu prejudiciu moral și EUR 985 cu titlu de cheltuieli de reprezentare.

O nouă hotărâre privind prezumția nevinovăției la CtEDO

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Garycki c. Poloniei (cererea nr. 14348/02). CtEDO a decis, în unanimitate, că a avut loc violarea art. 6 § 2 al Convenției (prezumția nevinovăției) deoarece o instanță de judecată care a examinat recursul reclamantului la decizia de autorizare a arestului, a declarat că acesta a comis infracțiunile de care era învinuit până la pronunțarea sentinței pe marginea fondului învinuirilor aduse lui.

CEDO a pronunțat hotărârea în cauza Avramenko c. Moldovei

La 6 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție deoarece o hotărâre judecătorească nu a fost executată timp de aproape 21 de luni.

CEDO a pronunțat hotărârea privind neînregistrarea statutului unei organizații neguvernamentale

La 1 februarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea sa în cauza Ramazanova și alții c. Azerbaïdjanului. Curtea a constatat că legislația Azerbaidjanului permitea autorităților să tergiverseze arbitrar procedura de înregistrare a organizațiilor neguvernamentale prin prezentarea unor noi obiecții. Prin urmare, legislația națională care guvernează această chestiune nu reprezenta o „lege” în sensul Convenției.

CEDO a publicat raportul de activitate pe anul 2006

La 25 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pe anul 2006. Conform acestui raport, în 2006 împotriva Moldovei au fost depuse 621 de cereri, 36 cereri au fost declarate admisibile și 99 cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. În 2006 Curtea Europeană a pronunțat 20 hotărâri contra Moldovei.

Marea Cameră va examina cauza Guja c. Moldovei

La 23 ianuarie 2007 Camera a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului, examinând cauza Guja c. Moldovei (cererea nr. 14277/04), a decis, în temeiul art. 30 al Convenției Europene, să se desesizeze în favoarea Marii Camere a Curții. Unica cauză moldovenească examinată conform acestei proceduri până acum a fost cauza Ilașcu.

Moldova a fost condamnată din nou la CEDO pentru tortură

La 16 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat două hotărâri în cauzele Bujnița c. Moldovei si Pruneanu c. Moldovei. În cauza Bujnița c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 6 (1) al Convenției (dreptul la un proces echitabil), iar în cauza Pruneanu c. Moldovei - violarea art. 3 (interzicerea torturii) si a art. 13 al Conventiei (dreptul la un recurs efectiv).

Moldova a fost condamnată la CEDO

La 9 ianuarie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile sale în cauzele Kommersant Moldovy c. Moldovei (cererea nr. 41827/02) și Mihalachi c. Moldovei (cererea nr. 37511/02). În cauza Kommersant Moldovy c. Moldovei Curtea a constatat violarea art. 10 al Convenției (libertatea de exprimare) iar în cauza Mihalachi c. Moldovei CEDO a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății).

Duma de Stat a Federației Ruse a refuzat să ratifice Protocolul...

La ședința de miercuri, 20 decembrie 2006, Duma de Stat a Federației Ruse a refuzat să ratifice Protocolul adițional nr. 14 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Acest Protocol a fost ratificat de toate statele membre ale Consiliului Europei, cu excepția Federației Ruse.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâreA Moisei c. Moldovei

La 19 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Moisei c. Moldovei (cererea nr. 14914/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil), a art. 1 Protocolul nr. 1 (protecția proprietății) și a art. 13 al Convenției (dreptul la un recurs efectiv).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat o hotărâre importantă contra...

La 19 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Oferta Plus SRL c. Moldova (cererea nr. 14385/04). Doar prejudiciile materiale aduse reclamantului în aceste proceduri depășește EUR 1,200,000.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Nistas GmbH c....

La 12 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Nistas GmbH c. Moldovei (cererea nr. 30303/03).CEDO a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocolul nr. 1 (dreptul la protecția proprietății).

Curtea Europeană a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererile Megadat.Com S.R.L. c....

La data de 6 decembrie 2006 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea depusă de Megadat.Com S.R.L. (nr.21151/04) și cererea depusă de Eduard Mușuc, Președintele Partidului Socialist Democrat din Moldova (nr. 42440/06).

Ziua internațională a drepturilor omului

La data de 10 decembrie în fiecare an comunitatea internațională celebrează Ziua internațională a drepturilor omului.

Sporirea eficienței CtEDO: Publicarea raportului Grupului de Înțelepți

Consiliul Europei a publicat raportul Grupului de Înțelepți din 15 noiembrie 2006 cu privire la eficiența pe termen lung a mecanismului de control al Convenției Europene a Drepturilor Omului, inclusiv cu privire la efectele inițiale ale Protocolului nr. 14.

A fost numit noul Reprezentant al Republicii Moldova la Curtea Europeană...

La 6 decembrie 2006, prin hotărâre de guvern, dl Vladimir GROSU a fost numit în funcția de Agent Guvernamental. Dl Vladimir GROSU este fostul prodecan al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova și lector superior la catedra de Drept Penal și Criminologie a aceleiași facultăți. El este doctor în drept.

Lansarea unui nou proiect al organizației

La 2 octombrie 2006 Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” a început implementarea unui nou proiect susținut de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia. Acest proiect are ca scop o mai bună informare a profesioniștilor și a publicului larg despre sistemul european de protecție a drepturilor omului.

Publicarea listei persoanelor vinovate de condamnarea Moldovei la CEDO

La 6 decembrie 2006, ora 11.00, organizația „Juriștii pentru drepturile omului” în incinta Agenției de Presă „Infotag” (Chișinău, str. Cogîlniceanu 76) a făcut publică lista persoanelor vinovate de condamnarea Republicii Moldova la CEDO între 1 iunie 2005 și 1 decembrie 2006.

A fost ales noul Președinte al Curții Europene a Drepturilor Omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ales la 29 noiembrie noul său președinte. Acesta este Jean-Paul COSTA (judecător Francez). El a fost ales pentru un mandat de trei ani care va începe la 19 ianuarie 2007. Președintele Curții a fost ales prin vot secret de către cei 46 de judecători ai Curții.