Hotărâri CEDO

Acasă Știri Hotărâri CEDO

Statisticile CtEDO în privința fiecărui Stat membru

La data de 19 septembrie 2011 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publice statisticile hotărârilor pentru perioada 1959-2010.

Hotărârea Dragostea Copiilor-Petrovschii-Nagornii c. Moldovei

La 13 septembrie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârea Dragostea Copiilor-Petrovschii-Nagornii c. Moldovei (cererea nr. 25575/08).

Instrucțiune nouă și statistica privind cererile de suspendare a expulzării reclamanților

Astăzi au fost publicate instrucțiune nouă în privința cererilor de suspendare a extrădării sau expulzării a reclamanților în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului

CtEDO a declarat admisibile cauzele privind investigația inadecvată a masacrului de...

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a declarat admisibile 2 cauze privind investigația penală în anii ’90 a decesului a 12 polonezi în masacrul de la KatyÅ„.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în iunie 2011

În luna iunie 2011, CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Bigea c. Moldovei (cererea nr. 21867/09) și Jubirca c. Moldovei (cererea nr. 54255/08).

Hotărârile Haritonov c. Moldovei și Dan c. Moldovei

La data de 5 iulie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârile Haritonov c. MOLDOVEI (cererea nr. 15868/07) și Dan c. Moldovei (cererea nr 8999/07).

Hotărârea Avram și alții c. Moldovei (cererea nr. 41588/05).

La data de 05 iulie 2011 CtEDO a adoptat hotărârea Avram și alții c. Moldovei (cererea nr. 41588/05).

Hotărârea în cauza Oculist și Imas c. Moldovei

La data de 28 iunie 2011 CtEDO a adoptat hotărârea Oculist și Imas c. Moldovei (cererea nr. 44964/05).

Hotărârea în cauza Ipate c. Moldovei

La data de 21 iunie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârea Ipate c. Moldovei (cererea nr. 23750/07).

Hotărârile în cauza Megadat. Com SRL, Ganea, Bisir și Tulus și...

La 17 mai 2011, CtEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Megadat. Com SRL c. Moldovei (cererea nr. 21151/04), hotărârile Ganea c. Moldovei (cererea nr. 2474/06), Bisir și Tulus c. Moldovei (cererea nr. 42973/05) și Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 12708/05).

Hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

La 15 februarie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

Hotărârea Ignatenco c. Moldovei

La 08 februarie 2010 CtEDO a adoptat hotărârea Ignatenco c. Moldovei (cererea nr.36988/07).

Hotărârile Lipencov c. Moldovei (cererea nr. 27763/05) și Muhin c. Moldovei...

La 25 ianuarie 2011 CtEDO a adoptat hotărârile Lipencov c. Moldovei (cererea nr. 27763/05) și Muhin c. Moldovei (cererea nr. 30599/05).

Hotărârea Bordeianu c. Moldovei

La 11 ianuarie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea Bordeianu c. Moldovei (cererea nr. 49868/08).

Hotărârile CtEDO în cauzele Oprea c. Moldovei și Sofranschi c. Moldovei

La 21 decembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârile Oprea c. Moldovei (cererea nr. 38055/06) și Sofranschi c. Moldovei (cererea nr. 34690/05).

Hotărârea CtEDO în cauza I.D. c. Moldovei

La 30 noiembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a făcut publică hotărârea în cauza I.D. c. Moldovei (cererea nr. 47203/06).

Hotărârea CtEDO în cauza Mătăsaru și Savițchi c. Moldovei

La 2 noiembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Mătăsaru și Savițchi c. Moldovei (cererea nr. 38281/08). Curtea a constatat violarea art. 3 CEDO pe motiv de încălcare a obligațiilor procedurale a autorităților de a conduce o anchetă efectivă privind plângerea reclamantului de maltratare și a acordat suma totală de EUR 12,000 cu titlu de satisfacție echitabilă.

Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei

La 19 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile, prin care Guvernul s-a obligat să plătească companiei reclamante EUR 320,000 cu titlu de orice daună materială și morală, precum și EUR 8,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, în termen de 3 luni de la data adoptării deciziei de radiere a cererii în temeiul acordului amiabil, și a radiat cererea de pe rol.

Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei

La 12 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei (cererea nr. 476/07). Curtea a lăsat în seama Comiterului de Miniștri al CoE supravegherea executării de către Guvernul Moldovei a hotărârii judecătorești naționale în favoarea reclamantului și i-a acordat EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 850 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Hotărârile CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2010

În septembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat hotărârile Hyde Park și Alții (nr. 5 și 6) c. Moldovei (cererile nr. 6991/08 și 15084/08), Popa c. Moldovei (cererea nr. 29772/05) și hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Gușan c. Moldovei (cererea nr. 22539/05).

CtEDO a pronunțat hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei

La 20 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 7481/06). Curtea a conchis că art. 3 CEDO a fost violat în urma condițiilor inumane de detenție în care a fost deținut reclamantul și în urma lipsei acordării asistenței medicale într-un termen potrivit. Curtea a salutat decizia Curții Supreme de Justiție de aplicare directă a CEDO, în absența prevederilor în legislația națională referitoare la dreptul reclamantului la compensație în urma violării art. 3 CEDO, însă a notat că compensația acordată de catre judecătorii naționali a fost insuficientă și a continuat examinarea cererii.