În cauza Strugaru c. Moldovei, reclamanta este Valentina STRUGARU.

Reclamanta a invocat violarea art. 6 § 1 CEDO, pe motiv că hotărârea
judecătorească definitivă în favoarea sa, privind partajarea averii comune, a
fost anulată în urma inițierii procedurii de revizuire, considerând că a fost
încălcat principiul securității raporturilor juridice, art. 6.1 CEDO și violarea
art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO, afirmând că revizuirea a afectat dreptul la
respectarea proprietății lor.

Curtea a constatat în unanimitate violarea art. 6.1 CEDO și violarea art. 1
Protocol nr. 1 la CEDO, urmare a anulării hotărârii favorabile reclamantei în
urma inițierii procedurii de revizuire.

Reclamanta a solicitat EUR 109,091.9, costul casei, EUR 28460, dobânzi de
întârziere, EUR 10,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 1,000 cu titlu de
costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei EUR 94,969 cu titlu de prejudiciu material, EUR
1,500 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 500 cu titlu de costuri și
cheltuieli.