La 29 octombrie 2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Agurdino S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 7359/06).

Anterior, la 27
septembrie 2011 („hotărârea
principală
”), Curtea a decis că a existat încălcarea drepturilor
reclamanților prevăzute de art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și
de art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), pe motivul admiterii
unei cereri de revizuire.

Curtea a
considerat că chestiunea privind aplicare a art. 41 nu este gata pentru
hotărâre, la acel moment, nu era gata pentru decizie, Curtea a rezervat-o
pentru o hotărâre separată, invitând Guvernul și reclamanții să prezinte, în termen de 3 luni, observații cu privire la satisfacția echitabilă sau să informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil încheiat între părți.

Compania reclamantă a cerut EUR 2,390.5 cu titlu de prejudiciu material, EUR 10,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 1,797.5 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat o sumă gloabă de EUR 4,400 cu titlu de prejudiciu și EUR 1,700 cu titlu de costuri și cheltuieli.