În cauza Pietriș
S.A., reclamantul este o companie înregistrată în Republica Moldova, cu sediul
în Vatra.

La 26 decembrie
2003 Judecătoria Economică de Circumscripție Chișinău a admis acțiunea
companiei reclamante împotriva companiei T. cu privire la transmiterea în
proprietatea reclamantului a unor bunuri. Această hotărâre nu a fost atacată și,
prin urmare, a devenit autoritate de lucru judecat. La 12 martie 2004, compania
reclamantă a înregistrat proprietatea sa în registrul bunurilor imobile.

La 4 septembrie
2008 compania T. a depus o cerere de revizuire împotriva hotărârii din 26
decembrie 2003. Prin hotărârea din 06 octombrie 2010  a fost admisă cererea de revizuire, cauza
fiind remisă pentru reexaminare.

La  19 octombrie 2010, solicitând aplicarea
directă a articolelor 6 și 13 din Convenție și jurisprudența Curții, compania reclamantă
a contestat hotărârea din 6 octombrie 2010.

La 18 noiembrie
2010 Curtea de Apel Economică a admis cererea companiei reclamante și a anulat hotărârea
adoptată la 6 octombrie 2010, instanța de judecată nu a soluționat chestiunea
adjudecării compensației pentru  satisfacție
echitabilă .

La 14 septembrie
2011 compania reclamantă a depus o cerere la Curtea de Apel Economică pentru
rambursarea costurilor și cheltuielilor. Această cerere nu a fost examinată
până în prezent.

În fața Curții, compania
reclamantă sa plâns de neacordarea compensațiilor de către instanțele de
judecată naționale pentru încălcarea principiului securității raporturilor
juridice și a dreptului la respectarea bunurilor, pretinzând încălcarea
articolului 6 § 1 al Convenției și a articolului 1 din Protocolul nr 1.

Curtea a
constatat în unanimitate violarea art. 6
§ 1 al Convenției și a articolului 1 din Protocolul nr 1
, constatând că
deși compania reclamantă a solicitat adjudecarea compensațiilor, instanțele
naționale nu s-au pronunțat în acest sens.

Compania reclamantă
a solicitat EUR 2,631 cu titlu de costuri și cheltuieli pentru procedurile
naționale și procedurile în fața Curții.

Curtea
a acordat
EUR 2,631 cu titlu de costuri și cheltuieli.