CtEDO a
pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Eugenia și Doina
Duca c. Moldovei

La 08 aprilie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în
cauza Eugenia și Doina Duca c. Moldovei (cererea nr. 75/07).

Anterior, la 3 martie 2009 („hotărârea principală”), Curtea a
decis că a existat încălcarea drepturilor reclamanților prevăzute de art. 6 § 1
CEDO (dreptul la un proces echitabil) și de art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO
(protecția proprietății), pe motivul admiterii unei cereri de revizuire.

Curtea a rezervat chestiunea privind aplicarea art.
41, satisfacția echitabilă, pentru o hotărâre separată.

Reclamanții au cerut EUR 1,428,251 cu titlu de
prejudiciu material, EUR 1,500,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 5,347 cu
titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat celui de al doilea reclamant suma
de EUR 50,000 cu titlu de prejudiciu, în rest cerințele reclamanților au fost
respinse.