La 13 martie 2014 Guvernul
Ucrainei a înaintat o cerere interstatală împotriva Federației Ruse. De asemenea,
Guvernul a cerut, în temeiul pct. 39 din Regulamentul Curții, aplicarea
măsurilor provizorii Guvernului rus, printre altele,  ca acesta să se abțină de la măsuri care ar amenința
viața și sănătatea populației civile pe teritoriul Ucrainei.

Având în vedere că situația
actuală naște un risc permanent de violări serioase a Convenției, Președintele
Secțiunii a decis să aplice prevederile pct. 39 din Regulament. Astfel pentru a
preveni aceste violări și în virtutatea pct. 39 din Regulament, Președintele a
chemat ambele Părți Contractante vizate să se abțină de la măsuri, în
particular acțiuni militae, care pot determina violări a drepturilor populației
civile garantate de Convenție, inclusiv punerea în pericol a vieții și
sănătății acesteia, și să se conformeze angajamentelor asumate în temeiul
Convenției.