În cauza Petrov
c. Moldovei
(cererea nr. 5570/07)
reclamantul este Grigore Petrov născut în 1969.

La 10 februarie 2006
reclamantul a fost implicat într-un accident rutier, cu implicarea mai multo
automobile.

La 10 aprilie 2006
procuratura Telenești a intenat o procedură contravențională în privința
tuturor participanților în accident și a expediat cauza în instanța de
judecată.

Reclamantul a cerut efectuarea
unei expertize pentru identificarea persoanelor vinovate de producerea
accidentului. Instanța a refuzat efectuarea expertizei, fiind audiat un expert.
Concluziile acestui expert dezvinovățea integral reclamantul.

La 12 iunie 2006
instanța de fond a recunoscut vinovați toți participanții la accident,
dispunând plata amenzii. Judecătorul a notat că reclamantul nu a respectat
distanța, condițiile meteo, ceea ce nu a permis evitarea accidentului. Reclamantul
a declarat recur, invocând lipsa referirii la declarațiile expertului,
motivarea insuficientă.

La 12 iulie 2006
Curtea de Apel a menținut hotărârea instanței de fond, constatând că instanța
de fond a apreciat corect documentele din dosar.

În fața Curții
reclamantul s-a plâns, invocând art.
6 § 1 și 3 d) CEDO, că instanțele naționale au motivate insuficient
deciziile sale, nu au comentat declarațiile expertului, plasându-l într-o
situație dezavantajoasă în raport cu acuzarea. Invocând art. 1 Protocolul nr.
1, reclamantul s-a plâns de încălcarea dreptului de proprietate, pe motivul
nerambursării prejudiciului. Și invocând art. 13, combinat cu art. 6 CEDO,
reclamantul s-a plâns de refuzul procuraturii de a iniția procedura de
revizuire.

În ceea ce privește plângerea privind violarea art. 6 § 1 și 3 d) CEDO, Curtea a
considerat, sub acest aspect cererea urmează a fi comunicată Guvernului, iar
restul plângerilor a fost a fost declarată inadmisibilă.

***

În cauza Guțu c. Moldovei (cererea nr.
47804/07), reclamantul este Dumitru Guțu din Chișinău.

Invocând art. 5 CEDO, reclamantul a contestat legalitatea
detenției sale, lipsa motivelor suficiente de plasare în detenție provizorie.
Invocând art. 6 CEDO, reclamantul s-a plâns că în cadrul procedurilor privind
detenția provizorie apărătorul nu a avut acces la materialele dosarului de
instrucție.

Cererea reclamantului a fost comunicată Guvernului.

Pentru reglementara amiabilă a cauzei, Guvernul a propus
o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea Convenției și plata
sumei de 3,500 Euro, cu titlu de daune și costuri și cheltuieli; și a cerut
radierea cererii de pe rol.

Prin scrisoarea din 07 iulie 2012
reclamantul a comunicat că nu este de acord cu condițiile reglementării
amiabile.

Curtea a luat notă de declarația unilaterală a Guvernului
și a decis radierea cererii de pe rol.

***

În cauza Irizan și alții c. Moldovei
(cererile nr.27759/05 și 32813/08) reclamanții sunt Nicolae Irizan, Ion Rezan
și Nicolae Raia.

Invocând art. 6 CEDO
și art. 1 Protocolul nr. 1, reclamanții din prima cerere s-au plâns de
neexecutarea deciziilor favorabile definitive.

Reclamantul din a doua
cerere s-a plâns de încălcarae principiului securității raporturilor juridice,
urmare a admiterii unei cereri de revizuire.

Cererile reclamanților au fost comunicate Guvernului,
care a prezentat observațiile privind admisibilitatea și fondul cauzei.
Observațiile Guvernului au fost expediate reclamanților, însă nu a fost primit
nici un răspuns.

Prin scrisori recomandate cu aviz de primire din data de 10
septembrie 2013 și 16 august 2013 Curtea a atras atenția reclamanților că
termenul acordat pentru prezentarea observațiilor a expirat și că ei nu au
solicitat prelungirea acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit
dispozițiilor acestui articol, ea poate radia o cerere dacă, așa cum este cazul
în speță, circumstanțele indică faptul că reclamantul nu dorește să mențină
cererea. Reclamanții au primit scrisorile la 19 septembrie 2013 și 29 august
2013, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai
sus, Curtea a conchis că reclamanții nu doresc să mențină cererile sale în
sensul articolului 37 § 1 a)
al Convenției și a decis radierea acestora de pe rol.

***

În cauza Gorgon
c. Moldovei
(cererea nr. 44744/08), reclamantul este Igor Gorgon din
Chișinău.

Invocând art. 5 § 1 și 3 și art. 6 CEDO reclamantul s-a plâns de ilegalitatea detenție
provizorii în perioada 6 – 13 iunie 2008, lipsa motivelor suficiente și
relevante pentru justificarea detenției. În final invocând art. 13 CEDO,
reclamantul s-a plâns de lipsa unui recurs intern efectiv  privind violarea art. 5 CEDO.

Cererea reclamantului privind violarea art. 5 § 1 și 3 CEDO a fost comunicată Guvernului care a prezentat observațiile privind admisibilitatea și fondul cauzei.
Observațiile Guvernului au fost expediate reclamantului, însă nu a fost primit
nici un răspuns.

Prin scrisoare recomandată cu aviz de primire din data de
04 octombrie 2013 Curtea a atras atenția reclamantului că termenul acordat
pentru prezentarea observațiilor a expirat și că ei nu au solicitat prelungirea
acestuia. Între altele, ea a precizat că, potrivit dispozițiilor acestui
articol, ea poate radia o cerere dacă, așa cum este cazul în speță,
circumstanțele indică faptul că reclamantul nu dorește să mențină cererea.
Reclamantul au primit scrisoarea respectivă, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai
sus, Curtea a conchis că reclamantul nu dorește să mențină cererea sa în sensul
articolului 37 § 1 a)
al Convenției și a decis radierea acesteia de pe rol.

***

În cauza Plesca
c. Moldovei
(cererea nr. 44862/11) reclamantul este Maria Plesca din
Chișinău.

Invocând art. 6 CEDO,
reclamantul s-a plâns de impunitatea polițistului, care a împușcat în cap fiul
său, deoarece a rămas la libertate în pofida condamnării privative de
libertate. De asemenea, invocând art. 6 CEDO și art. 1 Protocolul nr. 1, s-a
plâns de neexecutarea părții civile a sentinței.

Cererea reclamantului,
privind violarea art. 2 și 6 CEDO, a fost comunicată Guvernului,
care a prezentat observațiile privind admisibilitatea și
fondul cauzei. Observațiile Guvernului au fost expediate reclamantului, însă nu
a fost primit nici un răspuns.

Prin scrisoare recomandată cu aviz de primire Curtea a
atras atenția reclamantului că termenul acordat pentru prezentarea
observațiilor a expirat și că ei nu au solicitat prelungirea acestuia. Între
altele, ea a precizat că, potrivit dispozițiilor acestui articol, ea poate
radia o cerere dacă, așa cum este cazul în speță, circumstanțele indică faptul
că reclamantul nu dorește să mențină cererea. Reclamantul au primit scrisoarea
respectivă, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai
sus, Curtea a conchis că reclamantul nu dorește să mențină cererea sa în sensul
articolului 37 § 1 a)
al Convenției și a decis radierea acesteia de pe rol.

***

În cauza Berber
c. Moldovei
(cererea nr. 32528/10) reclamantul este Vitalie Berber din
Chișinău.

Invocând art. 5 § 3
CEDO, reclamantul s-a plâns de lipsa motivelor suficiente și relevante pentru
justificarea detenției provizorii.
Invocând art. 5 § 4 CEDO, reclamantul s-a plâns că în cadrul procedurilor privind detenția
provizorie apărătorul nu a avut acces la materialele dosarului de instrucție.

La 22 mai 2012 cererea reclamantului a
fost comunicată Guvernului.

La 25 octombrie și 06 noiembrie 2013
Curtea a primit declarațiile de reglementare amiabilă semnate de părți, prin
care Guvernul recunoștea violarea art.
5 § 1 și 4 CEDO și se obliga să plătească suma de 3,500 Euro.

Curtea a luat notă de reglementarea
amiabilă și a decis radierea cererii de pe rol.

***

În cauza Stepuleac
c. Moldovei
(cererea nr. 43677/09) reclamantul este Sergiu  Stepuleac din Chișinău.

Reclamantul a
contestat, în esență, legalitatea detenției sale inițiale și detenției
provizorii. Invocând art. 5 § 1 CEDO, s-a plâns de lipsa bănuielii rezonabile,
și invocând art. 5 § 3 CEDO, s-a plâns de
lipsa motivelor suficiente și relevante pentru
justificarea detenției.

Cererea reclamantului
a fost comunicată Guvernului,
care a prezentat
observațiile privind admisibilitatea și fondul cauzei. Observațiile Guvernului
au fost expediate reclamantului, însă nu a fost primit nici un răspuns.

Prin scrisoare recomandată cu aviz de primire Curtea a
atras atenția reclamantului că termenul acordat pentru prezentarea
observațiilor a expirat și că ei nu au solicitat prelungirea acestuia. Între
altele, ea a precizat că, potrivit dispozițiilor acestui articol, ea poate
radia o cerere dacă, așa cum este cazul în speță, circumstanțele indică faptul
că reclamantul nu dorește să mențină cererea. Reclamantul au primit scrisoarea
respectivă, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai
sus, Curtea a conchis că reclamantul nu dorește să mențină cererea sa în sensul
articolului 37 § 1 a)
al Convenției și a decis radierea acesteia de pe rol.

***

În cauza Vartic c. Moldovei (cererea nr.
36716/10) reclamantul este Alexandru Vartic din Bubuieci.

Invocând art. 3 și 6 CEDO, reclamantul s-a plâns
de tratamentul la care a fost supus de polițiști la reținere și lipsa unui
tratament medical.

Cererea reclamantului,
în partea art. 3 CEDO, a fost comunicată Guvernului,
care a prezentat observațiile privind admisibilitatea și fondul cauzei.
Observațiile Guvernului au fost expediate reclamantului, însă nu a fost primit
nici un răspuns.

Prin scrisoare recomandată cu aviz de primire Curtea a
atras atenția reclamantului că termenul acordat pentru prezentarea
observațiilor a expirat și că ei nu au solicitat prelungirea acestuia. Între
altele, ea a precizat că, potrivit dispozițiilor acestui articol, ea poate
radia o cerere dacă, așa cum este cazul în speță, circumstanțele indică faptul
că reclamantul nu dorește să mențină cererea. Reclamantul au primit scrisoarea
respectivă, însă nu a trimis nici un răspuns.

În lumina celor de mai
sus, Curtea a conchis că reclamantul nu dorește să mențină cererea sa în sensul
articolului 37 § 1 a)
al Convenției și a decis radierea acesteia de pe rol.