Curtea Europeană examinează plângerea unui
participant la protestele din Ucraina

 Curtea a comunicat
Guvernului Ucrainei cererea Sirenko c. Ucrainei, nr. 9078/14, și a cerut
acestuia să prezinte observații.

Cauza vizează
plângerea unui participant la protestele din Kiev, Ucraina, precum că a fost
bătut de poliție și deținut illegal.

Reclamantul este Igor
Sirenko, de naționalitate ucraineană. Potrivit acestuia el a participat la
proteste în centrul Kievului începând cu 20 noiembrie 2013. El susține că a
fost bătut de forțele speciale de poliție în cadrul dispersării violente a
protestatarilor și a fost deținut ilegal la 30 noiembrie 2013. El se plânge de
violarea art. 3 CEDO, interdicția tratamentului inuman sau degradant, art. 5
CEDO, libertatea și siguranța persoanei, art. 11 CEDO, libertatea de întrunire
și asociere și art. 13, dreptul la un remediu efectiv.

De asemenea,
reclamantul se plânge că măsurile luate de autorități contra demonstrațiilor au
violat drepturile acestuia prevăzute de art. 3, 5, 8, 11 și 13 CEDO și art. 1
Protocolul Adițional.

Cererea a fost
înaintată Curții la 28 ianuarie 2014. La 01 februarie 2014 Președintele
Secțiunii a decis să comunice cererea Guvernului Ucrainei și Guvernul a fost
invitat să prezinte observații scrise privind admisibilitatea și fondul
plângerii Domnului Sirenko.

Președintele
Secțiunii, de asemenea, a decis să trateze cererea cu prioritate, potrivit pct.
41 din Regulamentul Curții.