Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului”
angajează  part-time (30 ore/săptămînă) o
persoană în funcția de asistent  în
cadrul Proiectului „Baza de date – magistrat.md”.

Scopurile paginii www.magistrat.md

Pagina-web va urmări sporirea transparenței vis-a-vis de
activitatea judecătorilor din Republica Moldova și accesului cetățenilor la
informație relevantă și pertinentă despre parcursul profesional al fiecărui din
cei aproximativ 460 de judecători din cadrul instanțelor de judecată de toate
nivelele. Aceasta va conține informații cu privire la datele biografice ale
judecătorilor, performanțele profesionale, procedurile disciplinare inițiate și
aplicate, dosarele pierdute la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
declarațiile pe venit și interese, precum și alte date relevante. Menirea
site-ului este să unifice informația despre judecătorii din Moldova într-o
singură resursă informațională veridică, ușor accesibilă și comprehensivă. Mai
mult decât atât, site-ul își propune să creeze o legătură bidirecțională cu
judecătorii, care vor avea posibilitatea să expedieze informații și fișiere
relevante care îi vizează. De asemenea, vizitatorii vor avea posibilitatea să
expedieze informații care vizează un anumit judecător.

Responsabilitățile
funcției:

 •  coordonarea activităților
  proiectului legate de solicitarea informațiilor de la autoritățile publice;
 • menținerea și dezvoltarea
  paginii web www.magistrat.md;
 • identificarea soluțiilor în
  vederea diversificării surselor de informații;
 • contribuirea la adaptarea
  bazei de date la rigorile legislației RM;
 • promovarea bazei de date;
 • verificarea corectitudinii
  informației introduse în baza de date;
 • colectarea primară a
  informațiilor despre subiecții bazei de date;
 •  
  analiza cotidiană a
  surselor de colectare;
 • introducerea informației în
  baza de date;
 • executarea altor sarcini
  formulate de către directorul de proiect.

Cerințe:

 • studii superioare în drept, jurnalism și științe ale comunicării (sau student
  în ultimul an de studii);
 • abilități de analiză, sinteză, scriere a
  rapoartelor, prezentare în public;
 • cunoașterea limbilor română, engleză și rusă;
 •  cunoașterea calculatorului și a programelor de bază;
 •  experiența în coordonarea proiectelor/activităților
  (pregătire-organizare-evaluare) va constitui un avantaj;
 •  responsabilitate și punctualitate.

 

Persoanele interesate sunt rugate să depună până la
data de 24 februarie 2014, ora 17.00  un
CV și o scrisoare de intenție la următoarea adresă poștală: str. Vlaicu
Pîrcălab 2,of.13, municipiul Chișinău, MD-2009 sau la E-mail: puiutatiana@gmail.com
cu mențiunea “Asistent de proiect”.

Doar persoanele selectate vor fi invitate la
interviu.

Pentru informații suplimentare: Tatiana Puiu, Director de
Proiect, tel. (022) 27 41 61, 079720003, E-mail: puiutatiana@gmail.com