Foto: www.echr.coe.int

28.03.2019 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică decizia în cauza Vladimir Filat și alții c. Republicii Moldova, cererile nr. 11657/16, 15469/17, 18095/17, 19317/17, 27813/17 (a se vedea Anexa).

Reclamanții sunt sau au fost deținuți în locurile de detenție din Republica Moldova. În cererile lor, aceștia s-au plâns de condițiile de detenție.

La data de 1 ianuarie 2019, au intrat în vigoare modificările la Codul de procedură penală, introduse prin Legile nr. 163 din 20 iulie 2017 și nr. 272 din 29 noiembrie 2018. Acestea au prevăzut introducerea unui nou remediu național preventiv și compensatoriu pentru persoanele care se plâng de condițiile precare de detenție.

Potrivit noilor prevederi, persoanele care au înaintat o cerere Curții Europene a Drepturilor Omului privind condițiile de detenției precare pot face uz de noul remediu în termen de patru luni, de la 1 ianuarie 2019.

Crearea noului remediu intern

Curtea a notat că, începând cu 1 ianuarie 2019, reclamanții pot face uz de noul remediu pentru a denunța condițiile de detenție.

Noul remediu constă din componenta preventivă și compensatorie. În ceea ce privește prima, judecătorul de instrucție poate obliga penitenciarul să redreseze situația persoanei în termen de maximum cincisprezece zile și, după această perioadă, administrația penitenciarului trebuie să informeze judecătorul cu privire la măsurile concrete luate. În ceea ce privește componenta compensatorie, judecătorul poate: (a) reduce pedeapsa, în baza unei scutiri de la o zi la trei pentru zece zile de detenție în condiții precare; (b) acorda o compensație materială de până la 100 de lei (aproximativ 5,10 EURO la data de 1 ianuarie 2019) pentru fiecare zi de detenție în condiții precare, atunci când o asemenea scutire nu oferă o compensație suficientă sau atunci când detenția în asemenea condiții durează mai puțin de zece zile.

Persoanele deținute care nu sunt condamnate, pot fi despăgubite de instanța de judecată, care stabilește pedeapsa privativă de libertate, conform următoarei formule: două zile pentru o zi de detenție în condiții nefavorabile. În cazurile în care nu se poate aplica această formulă, acuzatul/inculpatul poate introduce o acțiune civilă pentru despăgubiri.

Curtea a reamintit că a constatat deja că noua cale de atac introdusă în Republica Moldova poate fi, în principiu, considerată eficientă și că, în principiu, există perspective de remediere adecvată a încălcărilor Convenției care rezultă din condițiile precare de detenție.

Epuizarea noului remediu intern

Referindu-se la prezenta cauză, Curtea a notat că noul remediu este deschis reclamanților și că pot fi exercitat în termen de patru luni, de la 1 ianuarie 2019.

Ea a considerat că reclamanții, în măsura în care susțin că au fost deținuți în condiții de detenție contrare articolului 3 al Convenției, trebuie să se folosească de noul remediu pentru a obține, la nivel național, recunoașterea încălcării și, după caz, compensarea corespunzătoare. În același timp, aceștia vor putea depune o cerere nouă în fața Curții în termen de șase luni de la epuizarea noului remediu, în cazul în care nu obțin succes la nivel național.

Curtea a reamintit că își rezervă dreptul de a examina coerența jurisprudenței instanțelor naționale cu propria jurisprudență și eficacitatea căilor de atac atât în ​​teorie, cât și în practică. În orice caz, sarcina probei cu privire la eficacitatea căilor de atac va reveni, ulterior, statului pârât.

Curtea a concluzionat că plângerea reclamanților, întemeiată pe condiții precare de detenție, trebuie respinsă pentru neepuizarea căilor de atac interne, în conformitate cu articolul 35 §§ 1 și 4 al Convenției.

Anexa

No Cererea Introdusă Reclamant
Data nașterii
Reședința
Naționalitatea
Reprezentant
1 11657/16 08/12/2015 Vladimir FILAT
06/05/1969
Chișinău
Moldovean
Victor MUNTEANU
2 15469/17 15/02/2017 Ion MOŢPAN
12/04/1959
Seliște
Moldovean
Veronica PASCAL
3 18095/17 27/02/2017 Vladimir ȚURCANU
23/03/1977
Durlești
Moldovean
Andrei BIVOL
4 19317/17 28/02/2017 Chirică LAZĂR
19/03/1961
Chișinău
Moldovean
Vitalie ZAMĂ
5 27813/17 04/04/2017 Roman ZVEZDENCO
03/11/1984
Ungheni
Moldovean
Augustin PROCOPOVICI

 

Soluții similare au fost adoptate de Curte în cauzele: Codreanu și alții c. Moldovei, cererile 22927/09, 33199/11, 45042/11, 74514/11, 39413/12, 48500/13, 60589/13, 68118/13, 16199/14, 28818/14, 50435/14, 53966/14, 68561/14, 24997/15, 40155/15, 61433/15, 5538/16, 9333/16, 10303/16, 11029/16, 11040/16, 16466/16, 53677/16, 57612/16; Talambuța și alții c. Moldovei, cererile nr. 23151/09, 42921/10, 4853/12, 42713/13, 55873/13, 60450/13, 61354/13, 75524/13, 69086/14, 11272/16, 33418/17, 74995/17; Banan și alții c. Moldovei, cererile nr. 3282/12, 54410/13, 62820/13, 75626/13, 70142/14, 71243/14, 74503/14, 10540/15, 26827/15, 56150/15, 58561/15, 1746/16, 13605/16, 17105/16, 17744/16, 20500/16, 21736/16, 26479/16, 28472/16, 30447/16, 41114/16, 41116/16, 43019/16, 45472/16, 53265/16, 53278/16, 57848/16, 59005/16, 62832/16, 64697/16, 70442/16, 71183/16; Bulgacov și alții c. Moldovei, cererile nr. 54187/15, 32618/16, 26879/17, 38047/17, 39351/17, 42770/17, 46213/17, 53948/17, 64977/17, 65792/17, 66167/17, 73987/17, 75801/17, 248/18, 3564/18, 10194/18, 11181/18, 14043/18, 15230/18, 16177/18, 16192/18, 20560/18, 24179/18, 24390/18, 24947/18, 24981/18, 27024/18, 27670/18, 35502/18, 37141/18, 37760/18, 38016/18, 39403/18, 45880/18, 48198/18, 53642/18, 56290/18, 56456/18, 57267/18, 59336/18, 6779/19, 7433/19.