Comunicate

Acasă Noutati Comunicate

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererile Leancă, Deli și Arseniev

În decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererile Leancă c. Moldovei (cererea nr. 26627/06), Deli c. Moldovei (cererea nr. 42010/06) și Arseniev c. Moldovei (cererea nr. 10620/06).

Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în noiembrie 2008

În noiembrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Lozinschi și Rujavnița c. Moldovei (cererile nr. 33052/05 și 31504/05), Aroma Floris c. Moldovei (cererea nr. 25058/04), Blidari c. Moldovei (cererea nr. 2604/05), Harovschi c. Moldovei (cererea nr. 33852/04) și Jutov c. Moldovei (cererea nr. 2275/05).

CtEDO a pronunțat hotărârile Levința c. Moldovei și Năvoloacă c. Moldovei

La 16 decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Levința c. Moldovei (cererea nr. 17332/03) și Năvoloacă c. Moldovei (cererea nr. 25236/02).

CtEDO a obligat Guvernul Moldovei să plătească unei companii peste 6...

La 9 decembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Unistar Ventures GmbH c. Moldovei (cererea nr. 19245/03), Tudor-Auto S.R.L. (nr. 1), Triplu-Tudor S.R.L. și Tudor-Auto S.R.L. (nr. 2) c. Moldovei (cererile nr. 36344/03, 36341/03 și 30346/05) și Avram c. Moldovei (cererea nr. 2886/05).

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cereri privind pretinsa violare a art....

La 29 octombrie și 7 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a decis de a comunica Guvernului Republicii Moldova cererile Anușca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) și, respectiv, Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04).

Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în octombrie 2008

În octombrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Gațcan c. Moldovei (cererea nr. 29493/06) și Mereniuc c. Moldovei (cererea nr. 29497/06).

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei

La 6 noiembrie 2008, CtEDO a decis de a comunica Guvernului Moldovei cererea SRTV c. Moldovei. Compania reclamantă s-a plâns prin prisma art. 10 CEDO că i-a fost încălcat dreptul de a comunica informații și a susținut că imposibilitatea de a-și exercita dreptul său de difuzare pe teritoriul Moldovei constituie o încălcare a dreptului său garantat de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

CtEDO a pronunțat hotărârea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei

La 18 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a ajuns la concluzia că metodele folosite de Guvernul Moldovei în vederea asigurării loialității deputaților săi față de stat nu au fost proporționale cu scopul legitim urmărit și a constatat violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO.

CtEDO a pronunțat hotărârile Malai c. Moldovei și Russu c. Moldovei

La 13 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Malai c. Moldovei (cererea nr. 7101/06) și Russu c. Moldovei (cererea nr. 7413/05). În cauza Malai c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3 , a art. 5 § 3 și a art. 13 CEDO, iar în cauza Russu - violarea art. 6 § 1 CEDO.

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Ipteh SA și alții c....

La 9 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să comunice Guvernului Republicii Moldova cererea Ipteh SA și alții (cererea nr. 35367/08), cerere care a fost depusă la 25 iulie 2008. Reclamanții susțin că drepturile lor garantate de art. 6 § 1 CEDO și de art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO au fost încălcate ca rezultat al inechității procedurilor civile.

CtEDO a pronunțat hotărârile Tudor-Comerț, Pânzari și Boboc c. Moldovei

La 4 noiembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Tudor-Comerț c. Moldovei (cererea nr. 27888/04), Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04) și Boboc c. Moldovei (cererea nr. 27581/04).

Evoluția cauzelor moldovenești la CtEDO

La data de 1 octombrie 2008, 2,350 de cereri pendinte pe rolul Curții erau îndreptate contra Moldovei. Între 1 noiembrie 1998 și 1 octombrie 2008, împotriva Moldovei au fost adoptate 126 de hotărâri, dintre care doar într-o hotărâre nu s-a constatat violarea Convenției.

Guvernul a creat o nouă comisie pentru selectarea candidaților la postul...

În Monitorul Oficial din 19 octombrie 2007 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1133 din 17 octombrie 2007. Prin această hotărâre a fost instituită Comisia pentru selectarea candidaților din partea Moldovei la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Comisia urmează să selecteze trei candidați și să îi prezinte Guvernului până la 20 noiembrie 2007.

Rezumatul deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în septembrie 2008

În septembrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Buimistru și alți 9 c. Moldovei (cererile nr. 38666/05, 38667/05, 38668/05, 38669/05, 38670/05, 38671/05, 38672/05, 38673/05, 38674/05, 38675/05), Nanașeva și alții c. Moldovei (cererea nr. 3108/02), Salinschi c. Moldovei (cererea nr. 22617/02) și Perelighin și alții c. Moldovei (cererea nr. 77611/01).

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Mancevschi c. Moldovei

La 7 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Mancevschi c. Moldovei (cererea nr. 33066/04). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 8 CEDO în urma efectuării percheziției biroului și a domiciliului reclamantului.

CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Prepeliță c. Moldovei

La 23 septembrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Prepeliță c. Moldovei (cererea nr. 2914/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în urma neexecutării hotărârii judecătorești în favoarea reclamantului timp de mai mult de nouă ani.

Donație de carte

Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a ultimelor 100 de exemplare a lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”, în 4 volume, în beneficiul avocaților, avocaților stagiari și a organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului.

Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei pronunțate în iulie 2008

În iulie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat deciziile Kireev c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 11375/05), Racu c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 13136/07) și Fionat c. Moldovei (cererea nr. 3934/05).

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei

La 17 iunie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08), care a fost depusă la 27 decembrie 2007. Reclamanții s-au plâns, în temeiul articolului 3 al Protocolului nr. 1 la Convenție, că dreptul lor de a candida la alegeri a fost încălcat.

CtEDO a acceptat cererea de măsuri provizorii depusă de Georgia

La 12 august 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a recomandat guvernului Federației Ruse adoptarea măsurilor provizorii potrivit art. 39 al Regulamentului Curții.

CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Fundația pentru copii „Speranța” c....

Reclamantul s-a plâns, în temeiul articolului 6 § 1 al Convenției, că procedurile au fost inechitabile; că Curtea Supremă de Justiție nu a fost imparțială, deoarece judecătorul N.C. a luat parte de două ori în proceduri; că Curtea Supremă de Justiție nu și-a motivat hotărârile sale; că Consiliul municipal Chișinău nu a fost atras în proceduri; că Procuratura Generală nu avea dreptul de a iniția proceduri din numele Guvernului, deoarece terenul litigios aparținea administrației publice locale, prin urmare, doar Ministerul Administrației Publice Locale putea să fie reclamant.