La 13 octombrie 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a organizat un seminar, dedicat aniversării a 10 ani de la intrarea în vigoare a Protocolului nr. 11. La seminar a fost distribuit un document care relevă statistica cauzelor la Curte la data de 1 octombrie 2008. Potrivit acestui document, la această dată, aproximativ 79,400 de cereri erau pendinte în fața unui organ decizional al Curții. Cele mai multe cereri au fost depuse împotriva Rusiei – 25,000 de cereri (26,4%), Turciei – 10,750 de cereri (11,3%), României – 9,500 de cereri (10,0%) și Ucrainei cu 8,400 de cereri (8,9%).

Dintre acestea, 2,350 de cereri pendinte (2,5%) sunt îndreptate împotriva Moldovei, Moldova fiind printre primele 12 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. La data de 1 octombrie 2008, împotriva Bulgariei pe rolul Curții erau 2,200 de cereri (2,3%), contra Franței erau pendinte 2,500 de cereri (2,6%), iar contra Germaniei – 2,750 de cereri (2,9%).

După reforma introdusă la 1 noiembrie 1998, a avut loc o creștere considerabilă a numărului de cereri depuse la Curte. De la instituirea ei în 1959 până la 1 noiembrie 1998, Curtea a pronunțat 837 hotărâri, pe când între 1998 și 2008 – 9,235 de hotărâri, ceea ce constituie mai mult de 90% din hotărârile Curții. În 2008, Curtea a pronunțat cea de-a 10,000-a hotărâre a sa.

Mai mult de jumătate dintre hotărârile pronunțate între 1 noiembrie 1998 și 1 octombrie 2008 vizează 4 state membre ale Consiliului Europei, și anume Turcia (1,826 de hotărâri), Italia (1,780 de hotărâri), Franța (609 hotărâri) și Polonia (589 hotărâri).

În această perioadă, împotriva Moldovei au fost adoptate 126 de hotărâri, dintre care doar într-o hotărâre nu s-a constatat violarea Convenției. Cele mai multe hotărâri în care Curtea a constatat violarea Convenției vizează art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății). Totodată, se observă o creștere a numărului de hotărâri de constatare a violării art. 3 CEDO (interzicerea torturii), a art. 5 CEDO (dreptul la libertate și la siguranță) și a art. 10 CEDO (libertatea de exprimare).

În următorul tabel este prezentată analiza statistică a hotărârilor pronunțate de CtEDO împotriva Moldovei între 1 noiembrie 1998 și 1 octombrie 2008.

 

Nr. de hotărâri

Cauze importante

Numărul total de hotărâri

126

Hotărâri în care s-a constatat cel puțin o violare

117

Hotărâri în care nu s-a constatat nicio violare

1

Acord amiabil/hotărâri de radiere

2

Alte hotărâri

6

Art. 3 CEDO (interzicerea torturii)

4

Ciorap c. Moldovei
Art. 3 CEDO (tratamente inumane sau degradante)

21

Holomiov c. Moldovei, Paladi c. Moldovei, Istratii ș.a. c. Moldovei
Art. 3 CEDO (lipsa unei anchete efective)

7

Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei
Art. 5 CEDO (dreptul la libertate și la siguranță)

38

Șarban c. Moldovei, Stici c. Moldovei, Istratii ș.a. c. Moldovei
Art. 6 CEDO (dreptul la un proces echitabil)

71

Clionov c. Moldovei, Moldovahidromaș c. Moldovei, Grădinar c. Moldovei
Art. 6 CEDO (durata procedurilor)

5

Gușovschi c. Moldovei, Cravcenco c. Moldovei
Art. 8 CEDO (dreptul la respectarea vieții private și familiale)

5

Mancevschi c. Moldovei, Ciorap c. Moldovei
Art. 9 CEDO (libertatea de gândire, de conștiință și de religie)

2

Mitropolia Basarabiei c. Moldovei
Art. 10 CEDO (libertatea de exprimare)

13

Guja c. Moldovei, Timpul Info-Magazin și Anghel c. Moldovei, Flux (nr. 4) c. Moldovei
Art. 11 CEDO (libertatea de întrunire și de asociere)

2

PPCD c. Moldovei
Art. 13 CEDO (dreptul la un recurs efectiv)

17

Cravcenco c. Moldovei, Ostrovar c. Moldovei, Dolneanu c. Moldovei, Popovici c. Moldovei, Lipatnicova și Rudic c. Moldovei
Art. 18 CEDO (limitarea aplicării restrângerilor drepturilor)

1

Cebotari c. Moldovei
Art. 34 CEDO (dreptul de a sesiza Curtea)

6

Boicenco c. Moldovei, Oferta Plus c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei
Art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății)

60

Oferta Plus SRL c. Moldovei, Dacia SRL c. Moldovei, Megadat.com SRL c. Moldovei, Bimer SA c. Moldovei, Bălan c. Moldovei

 

Următorul tabel prezintă analiza statistică a cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei care au fost alocate unui organ decizional și care au fost declarate inadmisibile sau scoase de pe rol între 1 noiembrie 1998 și 1 octombrie 2008. Se observă o creștere considerabilă a numărului cererilor care au fost alocate unui organ decizional în anul 2008 în comparație cu 2007. În 9 luni ale anului 2008, acesta este aproape egal cu cel din 2007, astfel este posibil de pronosticat o creștere cu circa 26% pentru tot anul 2008 comparativ cu 2007.

 

 

Cereri care au fost alocate unui organ decizional

Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol

01.11.1998

4

1

1999

33

6

2000

63

48

2001

44

23

2002

245

31

2003

238

104

2004

344

79

2005

594

302

2006

517

248

2007

887

201

01.10.2008

842

288

TOTAL

3811

1331