La începutul anului 2008, Organizația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat primele patru volume ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Lucrarea reprezintă culegerea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești pronunțate în perioada între 12 septembrie 1997 și 31 decembrie 2006, traduse în limba de stat.


Publicația a apărut în 1,000 de exemplare. O mare parte dinte acestea au fost distribuite gratuit judecătorilor, procurorilor, executorilor judecătorești, avocaților, principalelor biblioteci, autorităților publice și organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului.  


Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a ultimelor 100 de exemplare în beneficiul avocaților, avocaților stagiari și a organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului. Pentru a beneficia de această ofertă, persoanele sus-menționate trebuie să vină la biroul organizației (adresa: str. Vlaicu Pîrcălab 2, of. 13) cu ștampila biroului de avocați sau a organizației non-guvernamentale, între orele 10:00 și 17:00. 


În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 27 41 61 (persoana de contact – Sorina MACRINICI).


***


Publicația a fost elaborată, cu precădere, cu scopul de a înlătura barierele lingvistice apărute la aplicarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului și de a asigura un mai bun acces al specialiștilor la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Traducerea jurisprudenței a fost efectuată de către organizația „Juriștii pentru drepturile omului”.


Varianta electronică a acestor hotărâri și decizii este, de asemenea, disponibilă pe pagina web a organizației „Juriștii pentru drepturile omului” (volumul I, volumul II, volumul III, volumul IV). Traducerea și publicarea acestor hotărâri și decizii a fost făcută în cadrul unui proiect realizat între 2 octombrie 2006 și 31 decembrie 2007 cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia.


Până la sfârșitul anului 2008, organizația „Juriștii pentru drepturile omului” intenționează să traducă și să publice hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești pronunțate începând cu 1 ianuarie 2007. Acestea vor fi cuprinse în alte trei volume, care vor include jurisprudența pronunțată în perioadele ianuarie – iunie 2007, iulie – decembrie 2007 și ianuarie – iunie 2008. Aceste trei volume vor fi distribuite cu titlu gratuit acelorași persoane care au beneficiat de primele patru volume.