Comunicate

Acasă Noutati Comunicate

Apel în răspuns la declarația dlui Ion MURUIANU, președintele CSJ

La 13 februarie 2010, în cadrul discursului său ținut la Adunarea Generală a Judecătorilor, Președintele Curții Supreme de Justiție, dl Ion MURUIANU, s-a referit, chiar la începutul discursului, la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El a declarat „cu toată responsabilitatea” că „pe marginea numitului fenomen se fac diverse speculații și insinuații neghioabe, unele mai șocante decât altele” cu scop de „reclamă pentru unii avocați; lustruirea fariseică a imaginii unora și ponegrirea, cu orice preț, a altor magistrați; și defăimarea premeditată a întregului sistem judiciar”. Acest discurs a fost citit de pe hârtie și, ulterior, plasat pe pagina web a Curții Supreme de Justiție.

Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în decembrie 2009

În decembrie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova c. Moldovei (cererea nr. 67300/01), Turchin c. Moldovei (cererea nr. 32808/07) și Netanyahu c. Moldovei (cererea nr. 23270/09).

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2009

În anul 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 30 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Urmând tradiția din anii precedenți, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2009, a cauzelor la Curte.

CtEDO s-a pronunțat în cauza Partidul Popular Creștin Democrat (nr. 2)...

La 2 februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Partidul Popular Creștin Democrat (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 25196/04). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 11 CEDO, deoarece refuzul Consiliului municipal Chișinău de a autoriza demonstrația organizată de partidul reclamant din 25 ianuarie 2004 a constituit o încălcare a dreptului reclamantului la libera asociere. Curtea a acordat partidului reclamant EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 1,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

A fost făcut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul...

La 28 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pentru anul 2009. Potrivit acestui raport, în anul 2009, CtEDO a pronunțat 1,625 de hotărâri, dintre care 52% vizează patru state membre: Turcia, Rusia, România și Polonia. Moldova s-a clasat printre primele 8 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. În ceea ce privește indicele numărului de cereri depuse după numărul populației, în anul 2009, Moldova se află pe locul 4, după Georgia, Montenegro și Liechtenstein, cu indicele 3.70 de cereri la 10,000 de locuitori. Prin hotărârile pronunțate în 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de EUR 2,112,549.25.

Hotărârea CtEDO cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Avramenko c....

La 26 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a luat act de acordul amiabil încheiat de părți, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să plătească reclamantului EUR 37,500 în termen de 3 luni de la radierea cererilor nr. 29808/02 și 7467/06 (Avramenko (nr. 1) și Avramenko (nr. 2) c. Moldovei) de pe rolul Curții în temeiul acordului amiabil, radiind cererea de pe rolul său.

Traficul de ființe umane este considerat sclavie, în sensul art. 4...

a 7 ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat hotărârea Ranțev c. Ciprului și Federației Ruse. Curtea a constatat, în unanimitate, printre altele, violarea art. 4 CEDO de către autoritățile cipriote din cauză că nu au acordat drei Ranțeva o protecție practică și efectivă împotriva traficului și exploatării - în general și din cauză că nu au întreprins măsuri specifice pentru protejarea ei - în special și violarea art. 4 CEDO de către autoritățile ruse din cauza omisiunii de a investiga în ce mod și unde dra Ranțeva a fost recrutată. Curtea a conchis că traficarea în sine este interzisă de art. 4 CEDO.

Duma de Stat a Federației Ruse a ratificat Protocolul nr. 14...

La ședința de vineri, 15 ianuarie 2010, Duma de Stat a Federației Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 392 de deputați. Această ratificare era unica necesară pentru intrarea Protocolului 14 în vigoare, celelalte 46 de state membre ale Consiliului Europei ratificând Protocolul încă până la sfârșitul anului 2006.

Distribuirea volumelor 8 și 9 ale traducerii jurisprudenței CtEDO c. Moldovei

Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor VIII și IX ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Beneficiarii sunt invitați să se prezinte la sediul asociației, începând cu 13 ianuarie 2010, între orele 15:00 și 17:00, prezentând ștampila și rechizitele bancare / delegația biroului de avocați sau ale organizației non-guvernamentale și, respectiv, buletinul de identitate al persoanei fizice.

CtEDO a pronunțat hotărârile Pădureț c. Moldovei, Railean c. Moldovei și...

La 5 ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat hotărârile Pădureț c. Moldovei (cererea nr. 33134/03), Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04) și Bucuria c. Moldovei (cererea nr. 10758/05). În hotărârea Pădureț, Curtea a constatat că reclamantul a fost torturat de către ofițeri de poliție și că autoritățile nu au investigat în termenele și modul potrivit alegațiile reclamantului privind maltratarea, contrat art. 3 CEDO. În cauza Răilean, Curtea a conchis, pentru prima dată în privința Moldovei, că a avut loc violarea art. 2 CEDO (dreptul la viață), deoarece autoritățile nu au efectuat o anchetă adecvată privind circumstanțele accidentului în urma căruia a decedat fiul reclamantului. În cauza Bucuria, Curtea a considerat că necitarea companiei reclamante în instanță a constituit încălcarea dreptului garantat de art. 6 § 1 CEDO.

Analiza hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2009

Pe parcursul anului 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 29 de hotărâri cu privire la fondul cauzelor moldovenești și o hotărâre cu privire la satisfacția echitabilă. În toate cele 29 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. Majoritatea cererilor examinate actualmente în Cameră datează din anii 2004-2005. Republica Moldova s-a plasat printre primele 10 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Prin hotărârile pronunțate până la 24 decembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de peste EUR 11,850,000. Alte peste EUR 2,500,000 urmau a fi plătite în baza scoaterii cererilor de pe rol.

Lansarea volumelor 8 și 9 ale traducerii jurisprudenței CtEDO c. Moldovei

La 24 decembrie 2009, în cadrul unui seminar, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat volumele 8 și 9 ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a drepturilor Omului în cauzele moldovenești”.

Deciziile adoptate de CtEDO în noiembrie 2009 c. Moldovei

În noiembrie 2009 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Açik Göz c. Moldovei (cererea nr. 3586/05), Baranov și Alți 15 (cererile nr. 20935/05 ș.a.) și Vartic și Alți 8 c. Moldovei (cererile nr. 12674/07 ș.a.), Bîzgu și Alți 35 c. Moldovei (cererile nr. 45653/05 ș.a.), Bogdanov c. Moldovei (cererea nr. 30173/06) și Hmelevschi c. Moldovei (cererea nr. 43546/05).

CtEDO a pronunțat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei, Leva c. Moldovei și...

La 15 decembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Gavrilovici c. Moldovei (cererea nr. 25464/05), Leva c. Moldovei (cererea nr. 12444/05) și Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 6484/05).

Donație de carte

Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor V, VI și VII ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești” în beneficiul avocaților, avocaților stagiari și organizațiilor non-guvernamentale care au primit anterior volumele I, II, III și IV ale acestei publicații.

CtEDO a pronunțat hotărârile Deservire SRL, Petru Roșca și Godorozea c....

La 6 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Deservire SRL c. Moldovei (cererea nr. 17328/04), Petru Roșca c. Moldovei (cererea nr. 2638/05) și Godorozea c. Moldovei (cererea nr. 17023/05).

CtEDO a pronunțat hotărârea Pânzari c. Moldovei

La 29 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Pânzari c. Moldovei (cererea nr. 27516/04). Anterior, la 4 noiembrie 2008, Curtea a pronunțat o hotărâre în această cauză, dar, în urma unei cereri a reclamantei din 22 ianuarie 2009, colegiul Marii Camere a decis, la 6 aprilie 2009, ca cauza să fie reexaminată de o Secțiune a Curții în altă componență. Astfel, cererea a fost examinată de Secțiunea a Treia a Curții.

Audieri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Tănase și...

La 16 septembrie 2009, ora 09:15, vor avea loc audieri în fața Marii Camere a Curții Europene a Drepturilor Omului a cauzei Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la 16 septembrie 2009, după ora 15:30, pe pagina web a Curții.

Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în mai și iunie 2009

În lunile mai și iunie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Deinego c. Moldovei (cererea nr. 31428/05), Sclifos c. Moldovei (cererea nr. 22235/08), Dicusari c. Moldovei (cererea nr. 38655/05), Miroșnicenco c. Moldovei (cererea nr. 38679/05), Agatiev c. Moldovei (cererea nr. 11610/06) și Cazacu c. Moldovei (cererea nr. 6914/08).

Curtea a adoptat hotarârea în cauza Olaru și alții c. Moldovei,...

La 28 iulie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Olaru și alții c. Moldovei (cererile nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 și 13136/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO și a decis adoptarea procedurii pilot în această cauză.

CtEDO s-a pronunțat în dosarul Carierei de pietriș și granit de...

La 16 iulie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Curtea nu s-a expus asupra satisfacției echitabile, rezervând această chestiune pentru o hotărâre separată. Guvernul Moldovei și compania reclamantă au fost chemați să prezinte Curții observațiile scrise privind satisfacția echitabilă în temen de trei luni sau, eventual, să încheie un acord de reglementare amiabilă.