Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor V, VI și VII ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești” în beneficiul avocaților, avocaților stagiari, organizațiilor non-guvernamentale și a altor persoane care au primit anterior volumele I, II, III și IV ale acestei publicații.


Beneficiarii sunt invitați la sediul asociației (adresa: str. Vlaicu Pîrcălab 2, of. 13), din 16 până în 20 noiembrie 2009, între orele 15:00 și 17:00, prezentând ștampila și rechizitele bancare ale biroului de avocați sau a organizației non-guvernamentale și buletinul de identitate al persoanelor fizice. 


În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 27 41 61 (persoana de contact -Sorina MACRINICI).


***


Pe parcursul anilor 2008 și 2009, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat primele șapte volume ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Lucrarea reprezintă culegerea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești pronunțate în perioada între 12 septembrie 1997 și 30 iunie 2008, traduse în limba de stat.


Publicația a apărut în 1,000 de exemplare. O mare parte dintre acestea au fost distribuite gratuit judecătorilor, procurorilor, executorilor judecătorești, avocaților, principalelor biblioteci, autorităților publice și organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului.  


Varianta electronică a acestor hotărâri și decizii este, de asemenea, disponibilă pe pagina web a asociației „Juriștii pentru drepturile omului”. Traducerea jurisprudenței a fost efectuată de către asociația „Juriștii pentru drepturile omului”.


Lucrarea a fost elaborată, cu precădere, cu scopul de a înlătura barierele lingvistice apărute la aplicarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului și de a asigura un mai bun acces al specialiștilor la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.


Traducerea și publicarea acestor hotărâri și decizii a fost făcută în cadrul unui proiect realizat între 2 octombrie 2006 și 31 decembrie 2008 cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia.


Până la sfârșitul anului 2009, asociația „Juriștii pentru drepturile omului” intenționează să traducă și să publice hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești pronunțate începând cu 1 iulie 2008 până în 30 iunie 2009. Aceste două volume vor fi distribuite cu titlu gratuit acelorași persoane care au beneficiat de primele șapte volume.