La ședința de vineri, 15 ianuarie 2010, Duma de Stat a Federației Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 392 de deputați, iar 56 au votat împotrivă (fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor – pe motiv că „ratificarea Protocolului 14 contravine intereselor Federației Ruse”). Anterior, în decembrie 2006, Duma de Stat a Federației Ruse a refuzat să ratifice Protocolul nr. 14, însă Federația Rusă s-a angajat să revină asupra acestei chestiuni.


Protocolul nr. 14 a fost elaborat pentru a garanta eficiența sistemului european de protecție a drepturilor omului garantat prin Convenție. Odată cu mărirea numărului de state membre ale Consiliul Europei, numărul de cereri depuse la Curtea Europeană a crescut vertiginos, depășind cu mult capacitățile Curții de a le examina. La sfârșitul anului 2009 pe rolul Curții se aflau peste 110,000 de cereri.


Protocolul nr. 14 prevede o serie de modificări în vederea perfecționării mecanismului de examinare a cauzelor de către Curte și simplificării procedurii de examinare, precum și sporirii independenței judecătorilor Curții (introducerea instituției „judecătorului unic” și a unui nou criteriu de admisibilitate, interzicerea realegerii judecătorilor Curții, etc.). Protocolul 14 va intra în vigoare în prima zi a lunii care va urma după expirarea unei perioade de 3 luni de la data la care toate țările pentru care Convenția este în vigoare și-au exprimat acorda de a fi legate prin el. Potrivit estimărilor, modificările propuse prin Protocolul 14 va spori eficiența Curții în examinarea cauzelor cu 25-30%. 


Având în vedere că intrarea în vigoare a Protocolului 14 era incertă, ceea ce putea duce la blocarea activității Curții, a fost elaborat Protocolului nr. 14 bis la CEDO, care permitea aplicarea provizorie, până la intrarea în vigoare a Protocolului 14, a unor instituții din Procolul 14 (instituția „judecătorului unic” și noile competențe ale Comitetului de 3 judecători) în raport cu statele care îl ratifică. Prorocolul 14 bis a intrat în vigoare la 1 octombrie 2009. Odată cu intrarea în vigoare a Protocolului nr. 14, Protocolului nr. 14 bis nu va mai genera efecte.


Protocolul nr. 14 a fost deschis spre semnare la 13 mai 2004. Moldova a semnat Protocolul nr. 14 la 10 noiembrie 2004 și l-a ratificat la 22 august 2005. Protocolul 14 bis nu a fost semnat și nici ratificat de către Republica Moldova.


*  *  *


La 18 februarie 2010, înainte de deschiderea Conferinței Ministeriale de la Interlaken, ministrul Justiției al Rusiei, Alexander KONOVALOV, a depus instrumentele de ratificare a Protocolului nr. 14 la CEDO, în prezența Secretarului General al CoE, Thorbjørn JAGLAND, și a ministrul Justiției elvețian, Eveline WIDMER-SCHLUMPF. Astfel, Protocolul nr. 14 va intra în vigoare la 1 iunie 2010.