Aviz din 13 ianuarie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de lege ajustat privind modificarea cadrului legislativ în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor;