Scrisoare din 12 noiembrie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare la controlul constituţionalităţii art. 10 alin. 3 lit.a) al Legii cu privire la avocatură