Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor VIII și IX ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești” în beneficiul avocaților, avocaților stagiari, organizațiilor non-guvernamentale și altor persoane care au primit anterior de la Asociația obștească Juriștii pentru drepturile omului” volumele I – VII ale acestei publicații.


Beneficiarii sunt invitați să se prezinte la sediul asociației (adresa: str. Vlaicu Pîrcălab 2, of. 13), începând cu 13 ianuarie 2010, între orele 15:00 și 17:00, prezentând ștampila și rechizitele bancare / delegația biroului de avocați sau ale organizației non-guvernamentale și, respectiv, buletinul de identitate al persoanei fizice. 


În cazul în care aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 27 41 61 (persoana de contact -Sorina MACRINICI).


***


Pe parcursul anilor 2008 și 2009, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat primele șapte volume ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”.


Lucrarea reprezintă culegerea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești pronunțate în perioada între 12 septembrie 1997 și 30 iunie 2009, traduse în limba de stat.


Publicația a fost elaborată, cu precădere, pentru a înlătura barierele lingvistice apărute la aplicarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului și pentru a asigura un mai bun acces al specialiștilor la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.


Traducerea și publicarea acestei jurisprudențe a fost făcută de către asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului”, cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia/Civil Rights Defenders și al Guvernului Republicii Federale Germane.


Până la sfârșitul anului 2010, asociația „Juriștii pentru drepturile omului”  intenționează să traducă și să publice hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești pronunțate începând cu 1 iulie 2009 până în 30 iunie 2010. Aceste două volume vor fi distribuite cu titlu gratuit acelorași persoane care au beneficiat de primele nouă volume.


Varianta electronică a acestor hotărâri și decizii este, de asemenea, disponibilă pe pagina web a asociației „Juriștii pentru drepturile omului” la următorul link: http://old.lhr.md/2/62.html (pdf), precum și în baza de date: http://old.lhr.md/hot/ (word).