La 24 decembrie 2009, în cadrul unui seminar, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat volumele 8 și 9 ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a drepturilor Omului în cauzele moldovenești”.


Lansarea a avut loc în incinta cantinei Aparatului Guvernului (str. Mateevici 79, Chișinău), sala europeană, începând cu ora 14.00. În cadrul lansării au ținut discursuri dl Mihai POALELUNGI, actualul judecător ales din partea Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), dl. Vladislav Gribincea, Președintele Asociației Obștești „Juriștii pentru drepturile omului”, și dl Vladimir GROSU, Reprezentantul Republicii Moldova la CtEDO.


Volumele lansate conțin traducerea completă a tuturor hotărârilor și deciziilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în perioada 1 iulie 2008 – 30 iunie 2009 și reprezintă o continuare a celorlalte șapte volume publicate de către asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” în anii 2007 și 2008.


Publicația a fost elaborată, cu precădere, pentru a înlătura barierele lingvistice apărute la aplicarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului și pentru a asigura un mai bun acces al specialiștilor la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.


Traducerea și publicarea acestei jurisprudențe a fost făcută de către asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului”, cu suportul financiar al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia/Civil Rights Defenders și al Guvernului Republicii Federale Germane.


Publicația a apărut în 1,000 de exemplare. Acestea vor fi distribuite gratuit, începând cu 11 ianuarie 2010, judecătorilor, procurorilor, avocaților, principalelor biblioteci, autorități publice și organizațiilor non-guvernamentale care se ocupă de apărarea și promovarea drepturilor omului. Aceste două volume vor fi distribuite cu titlu gratuit acelorași persoane care au beneficiat de primele șapte volume.


Beneficiarii care au primit primele șapte volume de la Asociația Obștească „Juriștii pentru drepturile omului” sunt rugați să vină, începând cu 11 ianuarie 2010, la sediul asocației pentru a ridica volumele 8 și 9.


Jurisprudența tradusă este, de asemenea, disponibilă pe site-ul asociației la: http://old.lhr.md/2/62.html (în format pdf) și http://old.lhr.md/hot/ (în format word).