În anul 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat 30 de hotărâri care vizează Republica Moldova. În 29 de hotărâri Curtea a constatat cel puțin o violare a Convenției Europene a Drepturilor Omului (Convenția), iar o hotărâre se referă la satisfacția echitabilă. Pe marginea acestor hotărâri, Curtea a obligat Moldova să plătească peste EUR 2,100,000. Din textul câtorva din aceste hotărâri, cum ar fi cauzele Eugenia și Doina Duca, Ipteh S.A., Hyde Park nr. 4 sau Gurgurov, reiese clar că încălcarea Convenției a fost comisă deliberat.


Urmând tradiția din anii precedenți, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2009, a cauzelor la Curte.


Această listă a fost întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au reprezentat reclamanții la Curte și în baza hotărârilor Curții Europene. Din acest motiv, ea este incompletă și ar putea conține inexactități.


Lista a fost întocmită pentru a informa publicul și, eventual, a ajuta autoritățile în inițierea acțiunilor de regres sau a altor acțiuni descurajante împotriva persoanelor vizate. Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” nu susține inițierea acțiunii de regres în orice caz de constatare a violării Convenției de către Curte. Totuși, în cazul în care încălcarea fost comisă cu intenție sau din culpă gravă, acțiunea de regres ar trebui să fie inevitabilă. Asociația, de asemenea, pledează pentru examinarea eficientă a fiecărei violări în parte pentru a stabili dacă nu au fost comise abateri disciplinare.


Liste similare au fost întocmite de către Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” în anii 2006, 2007 și 2008. Aceste liste se referă la toate hotărârile Curții care vizează Republica Moldova și în care a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. 


Persoanele cu cele mai dese apariții în aceste liste sunt:


Nicolae Clima, judecător al Curții Supreme de Justiție, ex-președinte al Consiliului Superior al Magistraturii – 10 apariții  


Vera Macinskaia, vicepreședinte al Colegiului civil al Curții Supreme de Justiție, ex-președinte al Colegiului disciplinar al judecătorilor -10 apariții


Natalia Moldovanu, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție -10 apariții


Ion Muruianu, președinte al Curții Supreme de Justiție – 8 apariții


Nina Cernat, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție – 7 apariții


Vasile Ignat, judecător al colegiului economic al Curții Supreme de Justiție – 7 apariții. 


 


Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009