Hotărâri CEDO

Acasă Noutati Hotărâri CEDO

CtEDO a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei

La 17 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei (cererea nr. 13936/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO, printre altele, pe motiv de deficiență a cadrului legislativ al Moldovei cu privire la Compania de televiziune "Teleradio-Moldova" și a obligat Guvernul, prin prisma art. 46 CEDO, să adopte măsuri de ordin general în vederea modificării legislației care a dus la constatarea violării art. 10 CEDO în această cauză.

Marea Cameră a CtEDO a pronunțat hotărârea Paladi c. Moldovei

La 10 martie 2009, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Marea Cameră a constatat violarea art. 3 CEDO, violarea art. 5 § 1 CEDO și violarea art. 34 CEDO și a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale și EUR 7,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat hotărârile Dacia c. Moldovei (satisfacție echitabilă) și Decev...

La 24 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04) și hotărârea Decev c. Moldovei (cererea nr. 7365/05).