La 12 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei (cererea nr. 476/07).


În această cauză, reclamantul, Vasile OLARU, care este ofițer de poliție, s-a plâns de neexecutarea hotărârii judecătorești din 16 decembrie 2004, prin care Judecătoria Centru a obligat Consiliul municipal Chișinău să asigure reclamantul cu locuință, potrivit Legii cu privire la poliție. Hotărârea din 16 decembrie 2004nu a fost executată până în prezent.


La 28 iulie 2009, CtEDO a adoptat hotărârea Olaru și Alții c. Moldovei, grup din care făcea parte și reclamantul, în care a constatat violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO (protecția proprietății) în urma neexecutării hotărârilor definitive în favoarea reclamanților. Deoarece la acel moment, chestiunea privind satisfacția echitabilă nu era pregătită pentru a adopta o hotărâre, Guvernul și reclamantul au fost invitați să prezinte observațiile lor cu privire la acest subiect în termen de 3 luni.


Reclamantul a solicitat executarea hotărârii judecătorești în favoarea sa din 16 decembrie 2004 în termen de 6 luni. Guvernul s-a obligat să execute hotărârea, însă și-a exprimat dubiile asupra termenului, pe care l-a considerat prea scurt. Curtea a decis că nu există motive de a pune la îndoială faptul că Guvernul va executa hotărârea. În orice caz, modul de executare a hotărârii Curții va fi supravegheat de către Comitetul de Miniștri.


Reclamantul a solicitat EUR 6,000 cu titlu de daune morale și EUR 850 cu titlu de costuri și cheltuieli.


Curtea a acordat reclamantului EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 850 cu titlu de costuri și cheltuieli.


În fața Curții, reclamantul a fost reprezentat de către Fadei NAGACEVSCHI, avocat din Chișinău