La 30 noiembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a făcut publică hotărârea în cauza I.D. c. Moldovei (cererea nr. 47203/06).


***


În această cauză, reclamantul, I.D., care este în prezent deținut în Penitenciarul Cricova, a fost arestat în octombrie 2003 fiind acuzat de furt. În timpul detenției sale el a fost maltratat de ofițerii de poliție. În particular, potrivit reclamantului, el a fost bătut cu bastoane de cauciuc, electrocutat și violat cu o sticlă, fiind fotografiat. După zece zile, el a fost adus în fața unui judecător pentru a i se prelungi mandatul de arest. Instanța a dispus examinarea medicală a reclamantului, prin urmare fiind stabilit că numeroasele vânătăi de pe corpul său ar fi putut apărea în urma relelor tratamente descrise de el.


De la momentul arestării sale și până în octombrie 2006, I.D. a fost deținut în patru centre de detenție diferite, în condiții inumane. În particular, în timpul detenției în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău în perioada februarie – octombrie 2006, el a fost plasat într-o celulă care nu corespundea necesităților specifice stării sănătății acestuia. Suferind de hemoroizi și de o tulburare a tractului urinar, precum și suportând o intervenție chirurgicală la anus, reclamantul era nevoit să se ridice pe patul de sus de câteva ori pe zi, care au dus la complicații, etc.


Plângerea privind maltratarea sa a fost respinsă atât de Procuratură, cât și de instanța de judecată.


Invocând art. 3 și 13 CEDO, reclamantul s-a plâns că a fost torturat de polițiști, de condițiile proaste de detenție și a susținut că nu a dispus de remedii efective în ceea ce privește condițiile respective.


Curtea a constatat în unanimitate violarea art. 3 CEDO. Guvernul Republicii Moldova a declarat că nu poate să ofere o explicație plauzibilă a apariției leziunilor suferite de reclamant în detenție și este gata să admită că a existat o încălcare a drepturilor reclamantului în temeiul art. 3 CEDO. De asemenea, Curtea a declarat admisibilă numai plângerea privind condițiile de detenție ale reclamantului în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău în perioada februarie – octombrie 2006, deoarece plângerile cu privire la condițiile de detenție din alte locuri au fost depuse într-un termen mai mare de șase luni de la pretinsa încălcare și, prin urmare nu îndeplinesc cerințele formale. Curtea a observat că condiții de detenție similare în Penitenciarul nr. 13 au fost constatate într-o altă cauză împotriva Moldovei (Țurcan c Moldovei, cererea nr. 10809/06, 27 noiembrie 2007) în care a fost constatată violarea art. 3 CEDO datorită condițiilor de detenție proaste. În final Curtea a constatat violarea art. 13 CEDO, deoarece lipsea un remediu național efectiv în ceea ce privește condițiile de detenție.


Reclamantul a solicitat 116,350 Euro cu titlu de daune materiale (cheltuieli de tratament), 200,000 Euro cu titlu de daune morale și 2,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.


Curtea a acordat reclamantului 15 000 Euro cu titlu daune morale.


În fața Curții, reclamantul a fost reprezentat de către T. Petrusin, avocat din Chișinău.