La 19 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07).


*  *  *


Anterior, la 16 iulie 2009, Curtea a pronunțat hotărârea cu privire la fondul cauzei. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în urma anulării de către instanțele judecătorești a privatizării acțiunilor care aparțineau statului în cadrul Carierei de pietriș și granit de la Soroca de către compania reclamantă.


La momentul adoptării hotărârii cu privire la fondul cauzei, compania reclamantă a solicitat cu titlu de prejudiciu material – EUR 4,952,382.49 plus EUR 43.24 pentru fiecare zi până la executarea finală a hotărârii; cu titlu de prejudiciu moral – EUR 50,000, iar cu titlu de costuri și cheltuieli – EUR 8,940. Deoarece chestiunea privind satisfacția echitabilă nu era gata pentru a fi decisă, Curtea a rezervat-o pentru o hotărâre separată. Guvernul Moldovei și compania reclamantă au fost invitați pentru a depune la Curte în termen de 3 luni observații scrise cu privire la acest subiect sau, eventual, pentru a încheia un acord amiabil.


*  *  *


La 31 mai 2010, Curtea a primit o declarație semnată de către Alexandru GRITUNIC, proprietarul companiei reclamante, prin care acesta a comunicat că Guvernul Moldovei este gata să plătească în scopul reglementării amiabile a cauzei EUR 320,000 cu titlu de orice daună materială și morală, precum și EUR 8,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, în termen de 3 luni de la data adoptării deciziei de radiere a cererii în temeiul acordului amiabil. Proprietarul companiei reclamante a indicat că este de acord cu propunerea Guvernului de soluționare a cauzei.


La 1 iulie 2010, Curtea a primit o scrisoare semnată de Guvernul Moldovei, prin care se reitera declarația conținută în scrisoarea expediată de reclamant.


Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile, a notat că acesta este echitabil în sensul art. 75 § 4 al Regulamentului Curții și că a fost încheiat cu respectarea drepturilor omului, după cum acestea au fost definite prin Convenție și Protocoalele sale (art. 37 § 1 (c) CEDO) și a radiat cererea de pe rol.


În fața Curții, compania reclamantă a fost reprezentată de către dl Vitalie NAGACEVSCHI și dl Victor CONSTANTINOV, avocați din Chișinău.