La 6 iulie 2010 și 24 august 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Străisteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08) și Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 24163/09).


***


În cauza Străisteanu c. Moldovei, reclamantul, Gheorghe STRÄ‚ISTEANU, la 21 august 2006, a fost arestat, fiind acuzat de faptul că a amenințat primarul satului cu moartea, spunând că „voi hrăni peștii cu tine”. Reclamantul a fost deținut până la 22 septembrie 2006, când Curtea de Apel Chișinău a ordonat eliberarea lui. Reclamantul a continuat să fie deținut în legătură cu alte acuzații împotriva sa.


La 14 septembrie 2006, dosarul penal împotriva reclamantului a fost transmis spre examinare la Judecătoria Strășeni. Între 14 septembrie 2006 și 17 aprilie 2008, la Judecătoria Strășeni au avut loc 20 de ședințe de judecată, 15 dintre care au fost amânate din cauza procurorului, fapt menționat de judecător în dosar.


În același timp, reclamantul a fost deținut în Închisoarea nr. 3, în care, potrivit lui, condițiile de detenție erau inumane și degradante.


În fața Curții, reclamantul a pretins violarea art. 3 CEDO, pe motiv că condițiile de detenție din Închisoarea nr. 3 erau inumane și degradante. Reclamantul a mai invocat violarea art. 6 § 1 CEDO în privința termenului în care s-a examinat dosarul penal împotriva sa, precum și art. 8 CEDO, pe motiv că nu a primit unele scrisori care i-au fost expediate lui și că unele scrisori pe care el le-a expediat din închisoare nu au ajuns la destinație.


La 21 mai 2010, Curtea a primit o declarație din partea Guvernului Moldovei, prin care acesta a recunoscut încălcarea drepturilor reclamantului garantate de art. 3 și 6 CEDO și a oferit, în scopul reglementării amiabile, EUR 4,000 cu titlu de orice prejudiciu material sau moral, precum și cu titlu de costuri și cheltuieli, care urmează a fi achitați în termen de 3 luni de la adoptarea deciziei de radiere a cauzei de pe rol în temeiul acordului amiabil.


La 3 iunie 2010, Curtea a primit o declarație din partea reclamantului, prin care acesta accepta propunerea Guvernului.


Curtea a luat act de acordul amiabil la care au ajuns părțile, a considerat că nu este justificată continuarea examinării cauzei (art. 37 § 1 in fine CEDO) și a radiat cererea de pe rol.


În fața Curții, reclamantul a fost reprezentat de către Doina STRÄ‚ISTEANU, avocat din Chișinău.


***


În cauza Mocanu c. Moldovei, reclamantul, Sergiu MOCANU, este un politician moldovean, care deține cetățenia Republicii Moldova și cea a României. Între 2004 și 2007, el a fost consilier al președintelui Moldovei. În 2007, reclamantul a încercat să creeze un nou partid politic, care urma să fie unul în opoziție față de Partidul Comuniștilor, care se afla la guvernare, însă Ministerul Justiției a refuzat să-l înregistreze.


Potrivit reclamantului, după ce a criticat partidul de guvernământ, el și familia sa au devenit victime ale represiunilor. La 20 septembrie 2008, cei doi feciori ai reclamantului au fost arestați pe motiv că au participat la o bătaie într-o discotecă. La 25 septembrie 2008, arestul fiilor reclamantului a fost schimbat cu arestul la domiciliu. În aceeași zi, ei au mers la ambasada României în Moldova și au cerut protecție, fiind și cetățeni români. Guvernul României a refuzat să-i extrădeze autorităților Moldovei.


În urma alegerilor din 5 aprilie 2009, au avut loc proteste la 6 și 7 aprilie privind rezultatele alegerilor. Reclamantul a protestat în mod pașnic la protestele din 7 aprilie 2009, ceea ce a fost probat prin înregistrări video. La 8 aprilie 2009, împotriva reclamantului a fost inițiată urmărirea penală, el fiind acuzat de tentativă de uzurpare a puterii de stat. În aceeași zi, reclamantul a fost arestat. Ulterior, acuzația a fost modificată în organizarea și conducerea acțiunilor de tulburare a ordinii publice și violență. La 10 aprilie 2009, reclamantul a fost dus la Judecătoria Buiucani, care a eliberat un mandat de arest pe numele reclamantului pe un termen de 25 de zile, care a fost prelungit ulterior pentru încă 25 de zile. Instanța a motivat arestul prin faptul că reclamantul deținea pașaport românesc și putea să părăsească țara și că existau suficiente probe care demonstrau vinovăția sa, fără a specifica care erau acestea. Argumentul reclamantului de a preda pașaportul românesc nu a fost luat în considerare. Cererile reclamantului habeas corpus au fost respinse de Curtea de Apel Chișinău. Reclamantul a fost eliberat la 31 iulie 2009.


În fața Curții, reclamantul a invocat violarea art. 5 § 1 CEDO, deoarece nu au existat motive rezonabile pentru a justifica arestul și detenția sa, precum și art. 18 CEDO, pe motiv că detenția sa ar fi avut alt motiv decât cel stabilit de art. 5 § 1 (c) CEDO.


La 19 mai 2010, Curtea a primit o declarație din partea Guvernului Moldovei, prin care acesta a recunoscut încălcarea drepturilor reclamantului garantate de art. 5 § 1 CEDO și a oferit, în scopul reglementării amiabile, EUR 7,000 cu titlu de daune morale, precum și EUR 3,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, care urmează a fi achitați în termen de 3 luni de la adoptarea deciziei de radiere a cauzei de pe rol în temeiul acordului amiabil.


La 19 mai 2010, Curtea a primit o declarație din partea reclamantului, prin care acesta accepta propunerea Guvernului.


Curtea a luat act de acordul amiabil la care au ajuns părțile, a considerat că nu este justificată continuarea examinării cauzei (art. 37 § 1 in fine CEDO) și a radiat cererea de pe rol.


În fața Curții, reclamantul a fost reprezentat de către Ion DRON, avocat din Chișinău.