Decizii CtEDO

Acasă Noutati Decizii CtEDO

Decizia în cauza Balan c. Moldova

Curtea a declarat, în unanimitate, inadmisibilă cererea Balan c. Moldova, nr. 44746/08. Cauza a vizat noul remediu național introdus în Moldova împotriva neexecutării deciziilor naționale definitive și termenul excesiv a procedurilor, urmare a hotărârii pilot în cauza Olaru c. Moldova.

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în iunie 2012

În luna iunie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Morozan c. Moldovei (cererea nr. 6503/04), Birca c. Moldovei (cererea nr. 37262/07) și Colioglo și alții c. Moldovei (cererile nr. 46272/08, 24024/09 și 30910/09).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în noiembrie 2011

În luna noiembrie 2011 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Ciobanu c. Moldovei (cererea nr. 40832/09), Grințevici c. Moldovei (cererile nr. 10830.06 și 32213/10) și Lipcan c. Moldovei (cererea nr. 44734/08).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în octombrie 2011

În luna octombrie CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Donciu c. Moldovei (cererea nr. 488/07), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Iordăchescu c. Moldovei (cererea nr. 13980/08), Mogoreanu c. Moldovei (cererea nr. 10199/05), Proțap c. Moldovei (cererea nr. 29012/06), Paerele c. Moldovei (cererea nr. 14704/07), Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 23934/04) și Tropoțel c. Moldovei (cererea nr. 24219/05).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2011

În luna septembrie CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Ion Ghețan c. Moldovei (cererea nr. 7170/07), Galina Țopa c. Moldovei (cererea nr. 12495/05), Victoria Gâtlan c. Moldovei (cererea nr. 10174/05), Gheorghe Tricolici c. Moldovei (cererea nr. 26810/08), Petru Savcenco c. Moldovei (cererea nr. 16999/07), Vladimir Dragan c. Moldovei (cererea nr. 8608/05) și Carnex S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 36087/07)

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în august 2011

În luna august 2011 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 22254/08) și Galușchin c. Moldovei (cererea nr. 29568/06).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în iunie 2011

În luna iunie 2011 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Burov c. Moldovei (cererea nr. 38875/03) și Ștefănucă c. Moldovei (cererea nr. 53567/08).

Urmatoarele decizii CtEDO c. Moldovei adoptate în mai 2011

În luna mai 2011 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: BUCURIA INC și alții c. Moldovei (cererea nr. 21102/03) și Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 51838/07).

Urmatoarele decizii CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2011

În luna martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai făcut publice deciziile Gabură c. Moldovei (cererea nr. 12197/08), Jomir c. Moldovei (cererea nr. 22740/07), Laguta c. Moldovei (cererea nr. 44712/06), Pasat c. Moldovei (cererea nr. 15594/06) și Ionel c. Moldovei (cererea nr. 24032/08).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2011

În luna martie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice deciziile Tisar Invest SRL c. Moldovei (cererea nr. 31526/07), Coroi c. Moldovei (cererea nr. 422/07) și Conovali c. Moldovei (cererea nr. 39503/06).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în ianuarie 2011

În ianuarie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice deciziile Mereuta c. Moldovei (cererea nr. 39153/05), Armas c. Moldovei (cererea nr. 31689/03), Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 56555/07), Chetruș c. Moldovei (cererea nr. 15953/07), Bizgu c. Moldovei (cererea nr. 45653/05) și Gheorghita c. Moldovei (cererea nr. 41836/06).

Deciziile CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2010

În septembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Episcopia de Edineț și Briceni c. Moldovei (cererea nr. 22742/06), Popa c. Moldovei (cererea nr. 29837/09) și Țopa c. Moldovei (cererea nr. 25451/08).

Deciziile CtEDO c. Moldovei adoptate în iulie și august 2010

La 6 iulie 2010 și 24 august 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Străisteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08) și Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 24163/09).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în iunie 2010

În iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Popescu c. Moldovei (cererea nr. 11367/06), Romany Gaz Group c. Moldovei (cererea nr. 11662/05), Boldișor c. Moldovei (cererea nr. 10275/07) și Catan și Alții c. Moldovei și Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în aprilie și mai 2010

În aprilie și mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Bogatu c. Moldovei (cererea nr. 36748/05), Croitoru c. Moldovei (cererea nr. 29755/07) și Poia c. Moldovei (cererea nr. 48522/06).

CtEDO a adoptat decizia în cauzele Catan și Alții contra Moldovei...

La 15 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat decizia cu privire la admisibilitatea cauzelor Catan și Alții c. Moldovei și Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06). Reclamanții sunt cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în „Republica Moldovenească Nistreană”. Fiecare cerere se referă la o școală distinctă cu predarea în limba română și a fost depusă de către un grup de părinți, copii și profesori.

Decizia CtEDO Card Box Production SRL c. Moldovei

La 25 august 2009, CtEDO a pronunțat decizia Card Box Production SRL c. Moldovei (cererea nr. 38598/07). În fața Curții, compania reclamantă a pretins violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), pe motiv de neexecutare a hotărârii judecătorești din 15 ianuarie 2007 în favoarea sa.

Sinteza deciziilor CtEDO contra Moldovei adoptate în ianuarie 2009

În ianuarie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Bejan c. Moldovei (cererea nr. 5822/04), Comandari c. Moldovei (cererea nr. 12224/05), Glavcev c. Moldovei (cererea nr. 24246/05), Nedelcov c. Moldovei (cererea nr. 19261/05) și Tataru c. Moldovei (cererea nr. 38421/05).