Noutăți

Acasă Noutati Noutăți

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în mai 2011

În luna mai 2011, CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Gospodinov c. Moldovei (cererea nr. 17934/08), Șișanov c. Moldovei (cererea nr. 11353/06), Toncu c. Moldovei (cererea nr. 26710/08), Vasiliciuc c. Moldovei (cererea nr. 15944/11), Vieru c. Moldovei (cererea nr. 32476/09) și VIRPROD-LUX SRL c. Moldovei (cererea nr. 5067/08).

Cererea comunicată de CtEDO Guvernului Moldovei în aprilie 2011

În luna aprilie 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cauza Guțu c. Moldovei (cererea nr. 47804/07).

A fost făcut public raportul pentru 2010 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 19 aprilie 2011, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al patrulea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în martie 2011

În luna martie 2011 CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Mudric c. Moldovei (cererea nr. 74839/10), Eremia și alții c. Moldovei (cererea nr. 3564/11), Lady S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 39804/06), Business - Investitii pentru Toti SA și Boris Iampolschi c. Moldovei (cererea nr. 45682/07) și NORD-UNIVERSAL S.R.L. c. Moldovei(cererea nr. 29096/06).

Alegerea a doi judecători noi la Curtea de la Strasbourg

La 12 aprilie 2011 Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei a ales doi judecători noi în numele Norvegiei și Elveției.

CtEDO a decis să înceteze procedura pilot în privința cauzelor poloneze

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să înceteze procedura pilot în privința tuturor cauzelor poloneze, după ce Polonia a introdus un nou sistem de compensare. Spre satisfacția Curții Europene a Drepturilor Omului, în legislația locativă a Poloniei a fost soluționată o problemă sistemică, care a dus la scoaterea de pe rolul Curții a unei cauze, implicând 100 de proprietari de terenuri și alte 24 de cazuri similare, precum și la încetarea examinării tuturor cauzelor poloneze privind “controlul chiriilor”.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2010

În anul 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 28 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Urmând tradiția din anii precedenți, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2010, a cauzelor la Curte.

O reglementare nouă pentru examinarea violărilor sistemice și structurale

O normă pentru examinarea violărilor sistemice și structurale a drepturilor omului în Europa. Curtea Europeană a introdus o normă nouă, care clarifică modul cum sunt examinate eventualele violări sistemice sau structurale a drepturilor omului.

Cererile comunicate de CtEDO în luna februarie 2011

În luna februarie CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: B. și alții c. Moldovei (cererea nr. 61382/09), Gasanov c. Moldovei (cererea nr. 39441/09) și Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 14092/06).

În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat Guvernului cererile BULAI...

În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: BULAI c. MOLDOVEI (cererea nr. 16761/09) și MUHIN c. MOLDOVEI (cererea nr. 342/09).

O nouă rundă de discuții asupra reformei Curții de la Strasbourg

La 9 februarie 2011, la Strasbourg, au avut loc consultările Comitetului de Experți al Consiliului Europei privind reforma Curții Europene a Drepturilor Omului cu reprezentanții societății civile și ai instituțiilor naționale a drepturilor omului.

Comunicatul Curții ca urmare a „creșterii alarmante” a cererilor de suspendare...

La data de 11 februarie 2011 Curtea Europeană a făcut public un Comunicat prin care Guvernele, reclamanții și avocații acestora sunt invitați să conlucreze pe deplin cu Curtea Europeană, urmare a „creșterii alarmante” a cererilor de suspendare a deportării

Cererile comunicate de CtEDO în luna ianuarie 2011

În luna ianuarie CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei următoarele cereri: Bagrin c. Moldovei (cererea nr. 61635/08), Danalachi c. Moldovei (cererea nr. 25664/09), Graciova c. Moldovei (43404/08), Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07), Modarca c. Moldovei (cererea nr. 37829/08), Radu c. Moldovei (cererea nr. 50073/07), Robulet c. Moldovei (cererea nr. 17935/08), Soitu c. Moldovei (II) (cererea nr. 18835/08), Stepuleac Anatol c. Moldovei (cererea nr. 12437/08), Stepuleac c. Moldovei (59850/09) și Stratan c. Moldovei (44085/08).

A fost făcut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul...

La 27 ianuarie 2011, în cadrul unei conferințe de presă, dl Jean-Paul COSTA, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, a făcut public raportul de activitate al Curții pentru anul 2010.

Cererile comunicate: Arabadji, Prigala, Gilanov, Iurcu, Cornea, Cuprianov, Laguta și Paerele

În luna decembrie 2010 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Arabadji c. Moldovei (cererea nr. 25620/06), Biroul Notarial Privat „TROFIM PRIGALA” c. Moldovei (cererea nr. 36763/06), Gilanov c. Moldovei (cererea nr. 44719/10), Iurcu c. Moldovei (cererea nr. 33759/10), Cornea c. Moldovei (cererea nr. 22735/07), Cuprianov c. Moldovei (34115/09), Laguta c. Moldovei (cererea nr. 44712/06), Paerele c. Moldovei (cererea nr. 14704/07).

Cererile comunicate: Bulgaru, Hadji, Sochichiu, Șolari și Terentiev

În luna decembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Bulgaru c. Moldovei (cererea nr.35840/09), Hadji c. Moldovei (cererile nr. 32844/07 și 41378/07), Sochichiu c. Moldovei (cererea nr. 28698/09), Șolari c. Moldovei (cererea nr. 42878/05) și Terentiev c. Moldovei (cererea nr. 28973/06).

Ghidul juristului elaborat pentru a opri fluxul de cereri vădit inadmisibile

La 13 decembrie 2010 a fost publicat un Ghid destinat juriștilor pentru a încerca oprirea fluxului mare de cereri vădit inadmisibile care „inundează” Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Curtea Europeana a comunicat Guvernului cererile Topal, Grințevici și Brega c....

În luna noiembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Topal c. Moldovei (cererea nr. 12257/06), Grințevici c. Moldovei (cererea nr. 10830/06), Brega și alții c. Moldovei(cererea nr. 61485/08).

Cererea Olga Savocico c. Moldovei (cererea nr. 33074/04) comunicată Guvernului

La 29 noiembrie 2010 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a comunicat cererea Olga Savocico c. Moldovei (cererea nr. 33074/04) Guvernului respondent.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în noiembrie 2010

În luna noiembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: BERCUT S.R.L. c. Moldovei (cererea nr.32247/07) și Petru Calancea c. Moldovei cererea nr. 23225/05).

Lipsa “prejudiciului important”: cerere declarată inadmisibilă

În cauza Rinck v. Franța (cererea nr. 18774/09) Curtea de la Strasbourg a declarat, unanim, cererea ca inadmisibilă. Decizia este definitivă.